Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Preşedinte: Drăgulescu Leontin, telefon secretariat +40 0238 719440

 

 Sediul Judecătoriei Buzău
 
Ø Municipiul Buzău, B-dul.Unirii nr.301 A, judeţul Buzău;
 
Ø Telefon : - Secretariat - 0238 / 719440
 
Ø                - Vicepreşedinte 0238/439302
 
Ø                - Arhivă – 0238/439301
 
Ø Fax : registratura -0238 / 717962;
 
Ø         secretariat – 0238/439303
 
Ø         Biroul executari penale – 0238/439304
 
Ø E-mail: jud.buzau@just.ro

     

        Serviciul telefonic de informare judiciara - Speak To Me (Curtea de Apel Ploieşti, Tribunalul Prahova, Tribunalul Dâmboviţa, Tribunalul Buzău, Judecătoria Ploieşti, Judecătoria Târgovişte, Judecătoria Buzău):

       +40 0244 402 955 (număr taxabil cu tarif normal in reţeaua RomTelecom)

 

         

Camere de lucru cu publicul

​...

Program de funcţionare

 
 
PROGRAM DE LUCRU LA JUDECĂTORIA BUZAU IN 23 IANUARIE 2017


   

PROGRAM DE FUNCŢIONARE:
Luni – Vineri ……… 8:00 – 16:00
 
Program de lucru cu publicul:
Registratura
 Luni – Vineri ……… 8:30 – 12:30
 
Arhiva
Luni – Vineri ……… 9:00 – 12:30
 Program destinat exclusiv avocaţilor,
consilierilor juridici şi experţilor judiciari
Miercuri ……….….  14:00 – 16:00
 
BIRP
Luni, Miercuri, Joi, Vineri … 9:00 – 12:00
Marti …………………………… 14:00 – 17:00

  


Program de audienţe

În regulamentul de Ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375 din 17 decembrie 2015​​​,  nu mai este prevăzută posibilitatea acordării de audienţe, de către conducerile instanţelor. ​

Petiţii

Depunerea petiţiilor se poate face :
-direct prin registratură la sediul instanţei
-prin mail la adresa  jud.buzau@just.ro 
registratura - fax 0238 / 717962

Relaţia cu presa

Coordonatele Biroului de informare şi relaţii publice şi numele
 persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public:
 
 
    JUDECĂTORIA BUZĂU
     Str.Unirii nr.301 A, Buzău
        
               Judecători delegaţi pentru coordonarea si coordonarea compartimentului
             
 Persoane de contact:       
                       
                         Năstăsoiu Nelu
                       Gurită Daniel                  telefon 0238/439302
                        
Program:                Luni – miercuri – joi -  vineri  9:00- 12:00
                                                marti 14:00-17:00

    


Harta

​...