Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

C O M U N I C A T

26.02.2019

 

            În data de 26 februarie 2019, ora 12.00, a avut loc şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Buzău, pe ordinea de zi fiind discutarea situaţiei generate de adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 20 februarie 2019.

            Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Buzău a hotărât exprimarea unui dezacord ferm cu privire la adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019, având  în vedere următoarele motive:

1.  Adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019 fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii, impus de prevederile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, încalcă în mod grav şi nescuzabil principiul cooperării loiale între cele trei puteri exercitate într-un stat democratic: legislativă, executivă şi judecătorească, evocat în mod constant de către Curtea Constituţională a României în jurisprudenţa sa.

 

2.  Cu excepţia dispoziţiilor care au fost adoptate ca urmare a sesizării Consiliului Superior al Magistraturii (aspecte privind admiterea în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi activitatea specifică desfășurată de această instituţie), adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019 nu justifică o urgenţă imperioasă care să corespundă unei nevoi stringente de modificare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în contextul în care toate aceste 3 legi au fost modificate de către Parlament în toamna anului 2018. 

 

3.    Introducerea unui nou caz de eliberare din funcţia de judecător prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019, respectiv prin „neîndeplinirea condiţiei privind buna reputaţie, dacă în acest din urmă caz se apreciază că nu se impune menţinerea în funcţie”, reprezintă o subminare a independenţei judecătorului, în condiţiile în care textul normativ nu este clar şi predictibil, nefiind menţionate şi explicate criteriile legale care să corespundă conceptului de „bună reputaţie”.

 

            4.  Principiul separaţiei carierelor, instituit prin art. 1 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, care fost introdus prin Legea nr. 242/2018  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a fost nesocotit în mod flagrant prin modificările aduse de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019.

 

            

PREŞEDINTE,

 

Judecător Leontin Drăgulescu

C O M U N I C A T E

Comunicat 26 02 2019_AGJ_JBz dezacord fermOUG_7_2019.pdf

Hotărârea 2/2016 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Buzau - „Memorandumul privind Justiţia''

Hotărârea Adunării Generale nr 3 din 28 09 2016.pdf -PROTEST "Memorandumul privind justiţia"

Jud Buzau Hotărârea Adunării generale nr 4 din 27.10.2016- Suspendare protest.pdf
Informaţii de interes public

PROGRAM CU PUBLICUL ÎN PERIOADA VACANȚEI JUDECĂTOREŞTI

1 IULIE – 31 AUGUST 2019

 
REGISTRATURĂ , ARHIVA
LEGALIZĂRI ŞI ELIBERĂRI DE CERTIFICATE DE GREFĂ

MARTI 9 – 11

JOI        9 – 11

 

Informare prin introducerea informațiilor prevăzute de art. 12 Legea nr. 677/2001 - Legea 677 2001 Art 12.pdfLegea 677 2001 Art 12.pdf


ContactJUDECATORIA BUZAU

 

 

 ​

 
Date de contact
 
 
Mun.Buzău, B-dul Unirii nr.301A, judeţul Buzău
 
Telefon 
Secretariat – 0238 / 719440
Vicepreşedinte – 0238/439302
Arhivă – 0238/439301
 
Fax
Registratura – 0238 / 717962
Secretariat – 0238/439303
Biroul executari penale – 0238/439304
 
Program de funcţionare al instanţei
 
Luni – Vineri orele 8- 16
 
 
Program cu publicul
 
 
 
 
Program de audienţe
REGISTRATURA
Luni – Vineri……8:30- 12:30
ARHIVA.
Luni – Vineri……9:00- 12:30
Program destinat exclusiv avocaţilor,
consilierilor juridici şi experţilor judiciari
Miercuri………14:00 – 16:00
BIRP
Luni, Miercuri, Joi, Vineri … 9:00 12:00
Marti …………14,00 17,00
În regulamentul de Ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375 din 17 decembrie 2015, nu mai este prevăzută posibilitatea acordării de audienţe, de către conducerile instanţelor.
 
Adresa de mail
 
jud.buzau@just.ro