Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

​   

Pentru vizualizarea listelor de ședință de la Judecătoria Buzău puteţi accesa link-ul următor:

 

 


A N U N T

 

                               ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR LA PROCEDURILE JUDICIARE

 

                 Cererile având ca obiect „ anulare act administrativ - Legea nr. 136/2020” - se transmit în format electronic, prin mijloacele de comunicare electronică permise de lege 

                                             (prin accesarea adresei contest.jbuzau@just.ro) 

        În cuprinsul cererii vor fi menţionate datele de contact ale contestatorului, respectiv adresa de domiciliu sau cea aleasă pentru primirea corespondenţei, număr de telefon/fax, adresă e-mail) . 

       La cerere se vor ataşa: actul administrativ contestat şi înscrisuri medicale care să ateste starea de sănătate a contestatorului.

   

PRESEDINTE, 

Leontin Dragulescu​_____________________________________________________________________________________


●​ Anunt important pentru aplicarea legii 136/2020


        ____________________________________________________________________________________________
 

 

::: COMUNICAREA SI ACCESUL ELECTRONIC LA DOSARE :::


 

 

 

 Pentru a putea beneficia de acces electronic la dosar şi de comunicarea documentelor în format electronic (link-uri prin e-mail şi SMS) vă recomandăm să completaţi şi  să trimiteţi Cererea de comunicare documente în format electronic (care cuprinde adresa dvs de e-mail şi numărul de telefon mobil) însoţită de copie CI pentru persoanele care au calitate de parte în dosar sau împuternicire avocaţială/dovada calităţii de reprezentant .

 

 

 

Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail pe care îl veţi primi de la instanţă ori prin paginile de internet caploiesti.ro

 

 Model cerere de comunicare in format word:cerere_comunicare

 

 Model cerere de comunicare in format pdf:  cerere_comunicare 

 

 Instructiuni  de comunicare şi acces electronic la dosar​:instructiuni dos electronic

  
         

 :::COMUNICATE DE PRESA :::
  

Informaţii de interes public

​Informare prin introducerea informațiilor prevăzute de art. 12 Legea nr. 677/2001 -Legea 677 2001 Art 12.pdfLegea 677 2001 Art 12.pdf


Contact 

                1.Sediul Judecătoriei Buzău

Ø  Municipiul Buzău, str.Unirii nr.301 A, judeţul Buzău;

Ø  Telefon : - Vicepreşedinte 0238/439302

Ø                 - Grefier Şef -0238 / 719440

Ø                 - Arhivă – 0238/439301

Ø  Fax : Registratura -0238 / 717962;

Ø          Grefier şef – 0238/439303

Ø          Biroul executari penale – 0238/439304

Ø  E-mail: jud.buzau@just.ro


2. Programul de funcţionare al Judecătoriei Buzău

 
Program de funcţionare    -  Luni – vineri  8- 16
​                                                             
                                       Program de lucru cu publicul

Registratura

Luni – vineri  8,30- 12,30

Arhiva

Luni – vineri  9- 13:00

 Program destinat exclusiv avocaţilor,

consilierilor juridici şi experţilor judiciari

          Miercuri  14,00 – 16,00

Program de eliberare a certificatelor  şi a copiilor legalizate

zilnic, 14.30-15.00

BIRP

Luni – miercuri – joi -  vineri  9,00- 12,00

Marti    14,00 - 17,00

 

 

Compartimentul REGISTRATURĂ funcţionează după următorul program:

 - În intervalul orar 08:30-11:30  se va desfăşura programul de lucru cu justiţiabilii; 

 - În intervalul orar 11:30-12:00 se va desfăşura programul de lucru cu avocaţii şi consilierii juridici;

 - În intervalul orar 12:00-12:30 se va desfăşura programul de lucru cu experţii.

 

Compartimentul ARHIVĂ funcţionează după următorul program:

- În intervalul orar 09:00-11:00, părţile şi reprezentanţii lor legali vor putea consulta dosarele/obţine relaţii/formula orice alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii de lucru cu publicul (cu excepţia avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor)/ terţe persoane;

- În intervalul orar 11:00-12:00, avocaţii şi consilierii juridici vor putea consulta dosarele/obţine relaţii/formula orice alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii de lucru cu publicul;

- În intervalul orar 12:00-13:00, experţii vor putea consulta dosarele/obţine relaţii/formula orice alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii de lucru cu publicul.

Actele de sesizare a instanței vor fi depuse în interiorul acestui program, cu excepția cererilor în materie penală care reclamă urgență.

Compartimentul Arhivă va fi deschis în zilele de miercuri şi în intervalul  14.00 – 16.00, programul arhivei fiind destinat exclusiv avocaţilor, consilierilor juridici şi experţilor judiciari. 

Certificatele şi copiile legalizate se eliberează zilnic, în intervalul 14.30-15.00.

 

Program de audiente:

  În Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375 din 17 decembrie 2015, nu mai este prevăzută posibilitatea acordării de audienţe, de către conducerile instanţelor.

3.Coordonatele Biroului de informare şi relaţii publice şi numele persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public:

 

JUDECĂTORIA BUZĂU-mun. Buzău,  Str.Unirii nr.301 A, jud. Buzău

  Biroul de informare şi relaţii publice are program cu publicul în zilele de luni şi joi, în intervalul  9,00- 12,00 şi în ziua de marţi,  în intervalul   14,00 - 16,00.  

    

  Judecători delegaţi pentru coordonarea si coordonarea compartimentului:

 

  Judecător Manciu Ovidiu Dănuţ

  Judecător Boroş Ştefan Andrei

  

Grefieri  delegaţi  -  Nenu Rodica / Damian Adina

___________________________________________________________


        Vă solicităm ca fişierele transmise în format electronic să fie cu extensia .doc, .docx sau .pdf, format A4, cu dimensiuni mai mici de 4Mb.