Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :36253/4/2014 (1539/2016 )
Data inregistrarii04.05.2016
Data ultimei modificari:28.03.2018
Sectie:Secţia I penală
Materie:Penal
Obiect:abuzul în serviciu (art.297 NCP)
Stadiu procesual:Apel

Părţi

NumeCalitate parte
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTIApelant
Dinu A. GheorgheApelant Intimat - Inculpat
Deliu Modoalcă M. Dan AdrianApelant Intimat - Inculpat
SC FORETIS INJECT SRLApelant Intimat - Inculpat
Dinu GH. Cătălin IonuţApelant Intimat - Inculpat
Leonăchescu N. OvidiuApelant Intimat - Inculpat
Ababei C. ConstantinIntimat Inculpat
SC AUTOKLASS CENTER SRLApelant Parte civilă
SC LUKOIL ROMÂNIA SRLIntimat PERSOANĂ VĂTĂMATĂ
SC ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI SAIntimat Parte civilă

Şedinţe

02.11.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: S1 C4 A
Tip solutie: Admis apel
Solutia pe scurt: Dec.pen.nr.1512/A/02.11.2017 -În baza art.421 pct.2 lit.a Cpp admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 4 Bucure?ti ?i de inculpaţii Dinu Gheorghe, Leonăchescu Ovidiu, S.C. Foretis Inject SRL împotriva sentinţei penale nr.560/25.02.2016 pronunţată de Judecătoria sectorului 4 Bucure?ti în dosarul nr. 36253/4/2014. Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală apelată ?i, în fond, rejudecând: 1) În baza art.386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor din pentru care a fost condamnat inculpatul Dinu Gheorghe, din infrac?iunea prev. de art. 37 alin.1 ?i 2 din Legea nr. 319/2006 ?i art. 5 noul C.pen. în infrac?iunea prev. de art. 37 alin.1 din Legea nr. 319/2006 ?i art. 5 noul C.pen., men?inând încadrarea juridică sub celelalte aspecte. Repune în individualitatea lor pedepsele aplicate inculpatului. În baza art. 290 C.pen. anterior condamnă inculpatul Dinu Gheorghe la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În baza art. 71 vechiul C.pen. cu aplic. art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a şi lit. b vechiul C.pen pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 37 alin.1 din Legea nr. 319/2006 privind securitatea ?i sănătatea în muncă condamnă acela?i inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de neluarea măsurilor legale de securitate ?i sănătate în muncă. În baza art. 71 vechiul C.pen. cu aplic. art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a şi lit. b vechiul C.pen pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 33 lit.a, 34 lit.b C.pen. anterior contopeşte pedepsele de 6 luni închisoare şi 1 an închisoare aplicate prin prezenta ?i stabile?te pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare. În baza art. 71 vechiul C.pen. cu aplic. art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a şi lit. b vechiul C.pen pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 86 indice 5 alin.2 rap. la art. 86 indice 1 C. p. anterior dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 1 an închisoare pe durata unui termen de încercare de 3 ani, care curge de la rămânerea definitivă a prezentei. În baza art. 86 indice 3 alin.1 C.pen. inculpatul se supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de proba?iune Bucureşti; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a şi b Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 86 indice 4 C.pen. privind cauzele de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere 2) În baza art. 386 C. proc.pen. schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care a fost condamnat inculpatul Deliu Modoalcă Dan-Adrian din infrac?iunea prev. de art.291 C.pen.anterior cu aplic. art. 5 C.pen în infrac?iunea prev. de art. 323 C.pen. În baza art. 323 C.pen. condamnă pe inculpatul Deliu Modoalcă Dan-Adrian la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, termen stabilit în condiţiile art. 92 C. pen calculat de la data prezentei. În baza art. 93 alin. 1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti la datele stabilite de această instituţie; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii ?i documente de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 C. pen. pe durata termenului de supraveghere obligă inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 noul C. pen. pe durata termenului de supraveghere impune inculpatului obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului sector 3 Bucureşti sau în cadrul Fundaţiei pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare pe o perioadă de 90 de zile, în condiţiile art. 57 din Legea nr. 253/2013. Un exemplar al prezentei sentinţe se comunică Serviciului de Probaţiune Bucure?ti. În baza art. 404 alin. 2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. a căror nerespectare are drept urmare revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 3) În baza art. 349 alin.1 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. condamnă inculpatul Leonăchescu Ovidiu la o pedeapsă de 1 an ?i 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de neluarea măsurilor legale de securitate ?i sănătate în muncă. În baza art. 65 alin. 1 C. pen cu aplic. art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturi prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, de la data rămânerii definitive a hotărârii până la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale. În baza art. 66 alin. 1 C. pen interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturi prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri de condamnare. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, termen stabilit în condiţiile art. 92 C. pen calculat de la data prezentei. În baza art. 93 alin. 1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti la datele stabilite de această instituţie; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii ?i documente de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Pedeapsa accesorie se vor executa în măsura anulării/revocării suspendării sub supraveghere. În baza art. 93 alin. 2 C. pen. pe durata termenului de supraveghere obligă inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 noul C. pen. pe durata termenului de supraveghere impune inculpatului obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului sector 1 Bucureşti sau în cadrul Fundaţiei pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare pe o perioadă de 90 de zile, în condiţiile art. 57 din Legea nr. 253/2013. Un exemplar al prezentei sentinţe se comunică Serviciului de Probaţiune Bucure?ti. În baza art. 404 alin. 2 C.p.p. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. a căror nerespectare are drept urmare revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 4) În baza art. 386 C. proc.pen. schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care a fost condamnată inculpata SC FORETIS INJECT SRL din infrac?iunile prev. de art.291 C.pen. anterior cu aplic. art. 5 C.pen ?i prev. de art. 37 alin.1 ?i 2 din Legea nr. 319/2006 ?i art. 5 C.pen. în infrac?iunile prev. de art. 323 C.pen. ?i prev. de art. 37 alin.1 din Legea nr. 319/2006 ?i art. 5 C.pen., Repune în individualitatea lor pedepsele aplicate inculpatei. În baza art. 323 C.pen. ?i art. 137 alin. 4 lit. b c.p. condamnă inculpata la pedeapsa de 180 de zile amendă, stabilind un cuantum de 200 de lei pe zi amendă, pedeapsa fiind în cuantum de 360. 000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals. În baza art. 37 alin.1 din Legea nr. 319/2006 privind securitatea ?i sănătatea în muncă condamnă aceia?i inculpată la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 45.000 de lei amendă. În baza art. 10 din Legea nr. 187/2012 ?i art. 39 alin. 1 lit. c C.p. contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta în pedeapsa cea mai grea a amenzii penale de 360. 000 lei la care adaugă o treime din cealaltă pedeapsă (adică 15.000 de lei), în final pedeapsa stabilită fiind în cuantum de 375. 000 lei. Pedeapsa accesorie aplicată inculpatului Ababei Constantin se va executa în măsura anulării/revocării suspendării sub supraveghere. În baza art. 421 pct.1 lit.b Cpp respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpa?ii Dinu Cătălin Ionu? ?i Deliu Modoalcă Dan-Adrian împotriva aceleia?i sentinţe. În baza art. 415 alin. 1 C.p.p. ia act de retragerea apelului declarat de partea civilă SC Autoklass Center SRL împotriva aceleia?i sentin?e. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale. În baza art. 275 alin.2 Cod procedură penală obligă partea civilă SC Autoklass Center SRL ?i inculpatul Dinu Cătălin Ionu? la plata sumelor de câte 500 de lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat, restul cheltuielilor judicare, din apelurile admise rămânând în sarcina statului, conform art. 275 alin. 3 C.p.p. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 2.11.2017.
Document: Hotarâre  1512/2017  02.11.2017

19.10.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: S1 C4 A
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: amână pronunţarea la 2.11.2017
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    19.10.2017

05.10.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: S1 C4 A
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Stabileşte pronunţarea la 19.10.2017
Document: Încheiere de şedinţă    05.10.2017

07.09.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: S1 C4 A
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Imposibilitate prezentare apărător ales al intimatului inculpat Ababei Constantin
Document: Încheiere de şedinţă    07.09.2017

15.06.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: S1 C4 A
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Imposibilitatea de prezentare a apelanţilor inculpaţi şi a intimatului inculpat şi a apărătorilor aleşi ai acestora
Document: Încheiere de şedinţă    15.06.2017

18.05.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: S1 C4 A
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: imposibilitate prezentare avocat ales al intimatului inculpat Ababei Constantin
Document: Încheiere de şedinţă    18.05.2017

20.04.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: S1 C4 A
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se lua cunoştinăţă de decizia Curţii Constituţionale. În temeiul art.29 alin.5 din Legea nr.47/1992, republicată respinge, ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art.311 alin.3 ?i 4 Cod de procedură penală, invocată de apelan?ii inculpa?i DINU GHEORGHE ?i DINU CĂTĂLIN IONU?, prin apărător ales. Cu drept de apel în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20 aprilie 2017.
Document: Încheiere de şedinţă    20.04.2017

23.03.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: S1 C4 A
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Termen acordat pentru dezbaterile pe fondul apelului
Document: Încheiere de şedinţă    23.03.2017

23.02.2017
Ora estimata: 12:00
Complet: S1 C4 A
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a se lua cunoştinăţă de decizia Curţii Constituţionale şi în vederea audierii apelanţilor inculpaţi, dată fiind ora înaintată a şedinţei de judecată
Document: Încheiere de şedinţă    23.02.2017

26.01.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: S1 C4 A continuitate
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Lipsa apărătorului intimatului inculpat Ababei Constantin şi pentru a se lua cunoştinăţă de decizia Curţii Constituţionale
Document: Încheiere de şedinţă    26.01.2017

17.11.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: S1 C4 A
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: ÎNCHEIERE - În temeiul art.29 alin.4 rap. la art.29 alin.1-3 din Legea nr.47/1992 (republicată), constată admisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.37 alin.1 ?i 2 din Legea nr.319/2006 a sănătă?ii ?i securită?ii în muncă, respectiv a dispozi?iilor art.349 alin.1 Cod penal, ridicată de inculpa?ii DINU GHEORGHE ?i DINU CĂTĂLIN IONU? şi sesizează Curtea Constituţională, în vederea soluţionării acestei excepţii. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 17 noiembrie 2016.
Document: Încheiere de şedinţă    17.11.2016

03.11.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: S1 C4 A
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen pe fondul cauzei la 26.01.2017. Stabileşte pronunţarea asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale formulată de apărătorul apelanţilor inculpaţi Dinu Gheorghe şi Dinu Cătălin Ionuţ la data de 17.11.2016
Document: Încheiere de şedinţă    03.11.2016

13.10.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: S1 C4 A
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: ÎNCHEIERE - În temeiul art.475 Cod de procedură penală respinge ca inadmisibilă cererea formulată de apelan?ii inculpa?i DINU GHEORGHE ?i DINU CĂTĂLIN IONU?, prin apărător ales, de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile în legătură cu interpretarea prevederilor art.37 alin.1 ?i 2 din Legea nr.319/2006 a sănătă?ii ?i securită?ii în muncă. În temeiul art.420 alin.5 Cod de procedură penală cu referire la art.100 alin.4 Cod de procedură penală respinge cererile formulate de apelan?ii inculpaţi DINU GHEORGHE, DINU IONU? CĂTĂLIN, LEONĂCHESCU OVIDIU, DELIU MODOALCĂ DAN ADRIAN ?i S.C. FORETIS INJECT S.R.L. de administrare a probei cu expertiză tehnică judiciară, specialitatea utilaj tehnologic pentru construc?ii. În temeiul art.420 alin.5 Cod de procedură penală cu referire la art.100 alin.2 şi 3 Cod de procedură penală încuviinţează cererea apelantului inculpat LEONĂCHESCU OVIDIU de audiere în calitate de martor a numitului LECHIN?EANU NICOLAE, care va fi citat pentru termenul de judecată următor, În temeiul art.420 alin.5 Cod de procedură penală cu referire la art.100 alin.2 şi 3 Cod de procedură penală, încuviinţează cererile apelan?ilor inculpa?i DINU GHEORGHE, DINU IONU? CĂTĂLIN, LEONĂCHESCU OVIDIU, DELIU MODOALCĂ DAN ADRIAN ?i S.C. FORETIS INJECT S.R.L. de administrare a probei cu înscrisuri. Constată că inculpatul ABABEI CONSTANTIN nu ?i-a manifestat acordul de a fi audiat de către instan?a de apel, ca urmare a solicitării inculpatului apelant LEONĂCHESCU OVIDIU. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13 octombrie 2016.
Document: Încheiere de şedinţă    13.10.2016

06.10.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: S1 C4 A
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă termen pe fondul cauzei la 3.11.2016. Stabileşte pronunţarea asupra probelor solicitate si a cererii de sesizare a ÎCCJ la data de 13.10.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    06.10.2016

08.09.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: S1 C4 A
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea pronunţării asupra probelor solicitate de către completul de judecată iniţial investit
Document: Încheiere de şedinţă    08.09.2016

16.06.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: S1 C4 A
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se lua la cunoştinţă de motivele de apel depuse la dosar de către apărătorul ales al apelanţilor inculpaţi Dinu Gheorghe şi Dinu Cătălin Ionuţ
Document: Încheiere de şedinţă    16.06.2016

19.05.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: S1 C4 A
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: solicitarea apărătorilor aleşi ai apelanţilor inculpaţi Dinu Gheorghe, Dinu Catalin , Leonăchescu Ovidiu de a pregăti apărarea
Document: Încheiere de şedinţă    19.05.2016


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
19/02/2018 Dinu A. Gheorghe, Recurs in casaţie
19/02/2018 Dinu GH. Cătălin Ionuţ, Recurs in casaţie
23/02/2018 Deliu Modoalcă M. Dan Adrian, Recurs in casaţie
23/02/2018 SC FORETIS INJECT SRL, Recurs in casaţie
09/02/2015 Dinu A. Gheorghe, Contestaţie(NCPP)
09/02/2015 Dinu GH. Cătălin Ionuţ, Contestaţie(NCPP)
09/02/2015 SC FORETIS INJECT SRL, Contestaţie(NCPP)
09/02/2015 Deliu Modoalcă M. Dan Adrian, Contestaţie(NCPP)
17/02/2015 Leonăchescu N. Ovidiu, Contestaţie(NCPP)
02/03/2016 Dinu A. Gheorghe, Apel
1 - 10 Next


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.