Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :76007/3/2011 (1287/2017 )
Data inregistrarii03.07.2017
Data ultimei modificari:16.04.2018
Sectie:Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie
Materie:Civil
Obiect:legea 10/2001
Stadiu procesual:Recurs

Părţi

NumeCalitate parte
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2Intervenient
SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIIntervenient
PRIMARUL SECTORULUI 2 BUCUREŞTIIntervenient
ASOCIAŢIA SPORT CLUB JUVENTUS BUCUREŞTIIntervenient în numele altei persoane
ASOCIAŢIA SPORT CLUB JUVENTUS BUCUREŞTI, CU SEDIUL ALESIntervenient în numele altei persoane
MIHĂESCU ILEANA CLARA CONSTANŢARecurent Reclamant
MIHĂESCU ILEANA CLARA CONSTANŢA - CU DOM. ALESRecurent Reclamant
MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIN PRIMARUL GENERALRecurent Pârât
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIIntimat Pârât

Şedinţe

13.04.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: S3-Completul nr.17 Recurs
Tip solutie: Modifică sentinţa
Solutia pe scurt: Admite recursul declarat de recurenta reclamantă Mihăescu Ileana Clara Constanţa împotriva sentinţei civile nr. 501/10.01.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti secţia a III a Civilă. Admite recursul declarat de recurentul pârât Municipiul Bucureşti prin Primarul General împotriva sentinţei civile nr. 501/10.01.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti secţia a III a Civilă. Admite cererile de intervenţie accesorie formulate în interesul recurentului pârât Municipiul Bucureşti prin Primarul General de către intervenienţii Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Asociaţia „Sport Club Iuventus Bucureşti”. Modifică, în parte, sentinţa civilă recurată, în sensul că: Constată că reclamanta Mihăescu Ileana Clara Constanţa are calitatea de persoană îndreptăţită la restituirea în natură prin reconstituirea dreptului de proprietate şi obligă Municipiul Bucureşti prin Primarul General la restituirea în natură a următoarelor imobile identificate prin suplimentul la raportul de expertiză (filele 230 – 243, volumul III dosar fond): - lotul PMB în suprafaţă de 1.079 mp având destinaţia de parcare adiacentă benzinăriei Shell; - lotul PMB în suprafaţă de 24.289 mp, triunghiular, adiacent terenului dat în folosinţă gratuită Asociaţiei Sport Club Juventus Bucureşti; - lotul PMB fost poligon auto în suprafaţă de 10.104 mp; - lotul PMB dat în folosin?ă SC Contact Autotransport CO SRL în suprafaţă de 1.697 mp. Constată că reclamanta Mihăescu Ileana Clara Constanţa are calitatea de persoană îndreptăţită la acordarea măsurilor reparatorii în echivalent în condiţiile Legii 165/2013 pentru următoarele imobile identificate prin suplimentul la raportul de expertiză (filele 230 – 243, volumul III, dosar fond): - lotul PMB dat în folosin?ă gratuită Asociaţiei Sport Club Juventus Bucureşti, în suprafaţă de 43.493 mp; - lotul PMB concesionat către SC Lumina Instituţii de Învăţământ S.A. în suprafaţă de 14.468 mp. - lotul PMB dat în folosinţă către S.C. Shell România S.A. în suprafaţă de 1.329 mp; - lotul PMB în suprafaţă de 27.533 mp ocupat de blocuri, drumuri, alei şi spaţii verzi; - terenul în suprafa?ă de 13.330 mp situat în strada Răscoala, numărul 9A, sectorul 2 pentru care au fost emise titluri de proprietate conform Legii 18/1991; - Lotul 2 – reprezentat de terenul în suprafa?ă de 8,16 ha pe care se regăseşte Parcul Motodrom. Respinge recursul declarat de recurentul pârât Municipiul Bucureşti prin Primar General împotriva încheierilor de şedinţă pronunţate la data de 28.06.2016 şi la data de 20.03.2017, ca nefondat. Respinge motivul de recurs de ordine publică relativ la lipsa calităţii procesuale pasive a Municipiului Bucureşti prin Primarul General şi a Primarului General al Municipiului Bucureşti, ca nefondat. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate. Obligă recurenta reclamantă la plata către recurentul pârât Municipiul Bucureşti a sumei de 3.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs, conform art. 276 Cod procedură civilă, onorariu avocat redus conform art. 274 alin. 3 Cod procedură civilă. Obligă recurenta reclamantă la plata către intervenientul accesoriu Asociaţia „Sport Club Iuventus Bucureşti” a sumei de 2.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat redus potrivit art. 274 alin.3 Cod procedură civilă. Ia act că recurenta reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată în recurs. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.04.2018. AC/FCM
Document: Hotarâre  165/2018  13.04.2018

05.04.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: S3-Completul nr.17 Recurs
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Având în vedere imposibilitatea constituirii completului de judecată, în temeiul art. 123 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, amână pronunţarea la data de 13.04.2018. Pronunţată în şedinţă publică, azi 05.04.2018. AC/FCM
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    05.04.2018

30.03.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: S3-Completul nr.17 Recurs
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Având în vedere imposibilitatea constituirii completului de judecată, în temeiul art. 123 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, amână pronunţarea la data de 05.04.2018. Pronunţată în şedinţă publică, azi 30.03.2018. AC/FCM
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    30.03.2018

23.03.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: S3-Completul nr.17 Recurs
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 30.03.2018. AC/FCM
Document:    

16.03.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: S3-Completul nr.17 Recurs
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 23.03.2018. AC/FCM
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    16.03.2018

09.03.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: S3-Completul nr.17 Recurs
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 16.03.2018. AC/FCM
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    09.03.2018

02.03.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: S3-Completul nr.17 Recurs
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 09.03.2018. AC/FCM
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    02.03.2018

02.02.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: S3-Completul nr.17 Recurs
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru suplimentarea probatoriului, se amână judecarea cauzei la data de 02.03.2018. AC/FCM
Document: Încheiere de şedinţă    02.02.2018

15.12.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: S3-Completul nr.17 Recurs
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru administrarea de probe.
Document: Încheiere de şedinţă    15.12.2017

10.11.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: S3-Completul nr.17 Recurs
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pt.administrare probatorii şi pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar.
Document: Încheiere de şedinţă    10.11.2017

15.09.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: S3-Completul nr.17 Recurs
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pt.a se lua cunoştinţă de întâmpinare, de înscrisuri şi de cererea de intervenţie accesorie formulată în cauză.
Document: Încheiere de şedinţă    15.09.2017


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
17/12/2015Apel
28/06/2017 MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIN PRIMARUL GENERAL, Recurs


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.