Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :40408/3/2009* (2385/2013 )
Data inregistrarii11.07.2013
Data ultimei modificari:15.01.2017
Sectie:Secţia a II-a penală
Materie:Penal
Obiect:infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)
Stadiu procesual:Apel

Părţi

NumeCalitate parte
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIEApelant
DITCOV IULIANApelant inculpat
PINTILIE NECULAIApelant inculpat
PĂCURARU MARICELApelant inculpat
TOADER DAN MIHAIApelant inculpat
LEPĂDATU EMANOILApelant inculpat
MOISĂ DANIELAApelant inculpat
BEŞCHEA LUCIANApelant inculpat
MARINESCU ANDREIApelant inculpat
COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA ROMANĂApelant parte civilă
STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂApelant parte civilă

Şedinţe

26.03.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 1A continuitate 1
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Încheiere/În baza art. 278 C.p.p. dispune, din oficiu, îndreptarea erorii materiale strecurate în minuta ?i considerentele deciziei penale nr. 1332/03.11.2014 pronunţată în dosarul nr. 40408/3/2009* în sensul că debitul la care se vor calcula obliga?iile fiscale la care au fost obliga?i inculpa?i Pintilie Neculai ?i Moisă Daniela este ”1.825.325 lei” ?i nu ”1.125.325 lei”, cum din eroare s-a consemnat. Se vor efectua cuvenitele men?iuni pe actele procedurale îndreptate. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 martie 2015.
Document: Încheiere - îndreptare eroare materială    26.03.2015

03.11.2014
Ora estimata: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 1A continuitate 1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: d.p.1332/A-În baza art. 421 pct. 2 lit. a C.pr.pen. admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie, de inculpa?ii Pintilie Neculai, Păcuraru Maricel, Ditcov Iulian, Moisă Daniela, Dan Mihai Toader, Lepădatu Emanoil, Marinescu Andrei ?i Be?chea Lucian, de păr?ile civile Statul Român prin Ministerul Finan?elor reprezentat de ANAF ?i CN Po?ta Română SA împotriva sentin?ei penale nr. 432 din 21.05.2012 a Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală. Desfiin?ează în parte sentin?a penală apelată, ?i rejudecând în fond, conform art. 5 C.pen.: I. Reduce pedeapsa principală aplicată inculpatului DAN MIHAI TOADER pentru săvâr?irea infrac?iunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată prev. de art.13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248, 248 ind.1 C.pen.1969. cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.1969 de la 6 ani închisoare la 4 ani închisoare. Înlătură aplicarea pedepselor complementare constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c C.pen.1969 pe o perioadă de 10 ani după executarea pedepsei principale. II. Reduce pedeapsa principală aplicată inculpatului LEPĂDATU EMANOIL pentru săvâr?irea infrac?iunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată prev. de art.13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248, 248 ind.1 C.pen.1969. cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.1969 de la 6 ani închisoare la 4 ani închisoare. Înlătură aplicarea pedepselor complementare constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit. a teza a II-a, b, c C.pen.1969 pe o perioadă de 10 ani după executarea pedepsei principale. III. În baza art. 386 alin. 1 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor re?inute în sarcina inculpatului MARINESCU ANDREI din infracţiunea prev. de art. 248, 248 ind. 1 C.pen.1969 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.1969 în infrac?iunea prev. de art. 297, 309 C.pen. cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. În baza art. 297, 309 C.pen. cu aplicarea art. 35 al. 1 C.pen. ?i 36 al. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul MARINESCU ANDREI la o pedeapsă de 3 ani ?i 6 luni închisoare ?i 3 ani pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 al. 1 lit. a, b, g, k C.pen. pentru săvâr?irea infrac?iunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată. În baza art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g ?i k C.pen. IV. Reduce pedeapsa principală aplicată inculpatului BE?CHEA LUCIAN pentru complicitate la infrac?iunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată prev. de art.26 rap. la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248, 248 ind.1 C.pen.1969. cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.1969 de la 5 ani închisoare la 3 ani ?i 6 luni închisoare. Înlătură aplicarea pedepselor complementare constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit. a teza a II-a, b, c C.pen.1969 pe o perioadă de 6 ani după executarea pedepsei principale. V. Descontope?te pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare ?i 6 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi b C.pen.1969 aplicată inculpatului PINTILIE NECULAI în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor. În baza art. 386 alin. 1 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor re?inute în sarcina inculpatului Pintilie Neculai din infracţiunea prev. de art. 23 lit. a din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 în infrac?iunea prev. de art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002. În baza art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 condamnă pe inculpatul Pintilie Neculai la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani. Reduce pedeapsa principală aplicată inculpatului Pintilie Neculai pentru complicitate la infrac?iunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată prev. de art. 26 rap. la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248, 248 ind.1 C.pen.1969. cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.1969 de la 6 ani la 3 ani închisoare, cu înlăturarea pedepselor complementare constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit. a teza a II-a, b C.pen.1969 pe o perioadă de 6 ani după executarea pedepsei principale. Majorează pedeapsa principală aplicată inculpatului Pintilie Neculai pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 al. 1 lit. c, al. 2 din Legea nr. 241/2005 de la 3 ani la 4 ani închisoare ?i reduce durata pedepsei complementare aplicate de la 6 ani la 5 ani. Interzice inculpatului Pintilie Neculai ?i exerci?iul dreptului prev. de art. 64 lit. c C.pen. 1969 ca pedeapsă complementară pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b, 35 al. 1 C.pen.1969 contopeşte pedepsele aplicate urmând ca inculpatul Pintilie Neculai să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare ?i 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b ?i c C.p.1969. Face aplicarea art.71, 64 lit. a teza a II-a, b ?i c C.pen. 1969. VI. Descontope?te pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare ?i 5 ani interzicerea drepturilor, prev. de art.64 lit. a teza a II-a şi b C.p. aplicată inculpatului DITCOV IULIAN în pedepsele ei componente pe care le repune în individualitatea lor. Înlătură pedeapsa principală de 5 ani închisoare aplicată inculpatului pentru săvâr?irea infrac?iunii prev. de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 rep. rap. la art. 248, 248 ind. 1 C.pen. 1969 cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. 1969 ?i pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a teza a II-a şi b C.pen. 1969 pe o perioadă de 5 ani închisoare după executarea pedepsei principale. În baza art. 386 al. 1 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor re?inute în sarcina inculpatului Ditcov Iulian dintr-o infracţiune prev. de art. 23 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 în infrac?iunile prev. de art. 29 lit. a ?i 29 lit. c, ambele din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.1969. În baza art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 condamnă pe inculpatul Ditcov Iulian la o pedeapsă de 3 ani ?i 6 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani. În baza art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002 condamnă pe inculpatul Ditcov Iulian la o pedeapsă de 3 ani ?i 6 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b C.pen. 1969 contopeşte pedepsele, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani ?i 6 luni închisoare. Face aplic. art.71, 64 lit. a teza a II-a, b C.pen.1969. VII. Descontope?te pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare ?i 5 ani interzicerea drepturilor, prev. de art.64 lit. a teza a II-a şi b C.p. aplicată inculpatei MOISĂ DANIELA în pedepsele ei componente pe care le repune în individualitatea lor. În baza art. 386 alin. 1 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor re?inute în sarcina inculpatei Moisă Daniela din infracţiunea prev. de art. 23 lit. c din Legea nr. 656/2002 rap. la art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 în infrac?iunea prev. de art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002 ?i men?ine pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani. Reduce pedeapsa principală aplicată inculpatei Moisă Daniela pentru complicitate la infrac?iunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată prev. de art. 26 rap. la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248, 248 ind.1 C.pen.1969. cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.1969 de la 5 ani la 3 ani închisoare ?i înlătură aplicarea pedepselor complementare constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit. a teza a II-a, b C.pen.1969 pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. Interzice inculpatei Moisă Daniela ?i exerci?iul dreptului prev. de art. 64 lit. c C.pen. 1969 ca pedeapsă complementară pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b, 35 al. 1 C.pen.1969 contopeşte pedepsele de 3 ani ?i respectiv 3 ani închisoare cu pedepsele aplicate prin sentin?a penală apelată urmând ca inculpata Moisă Daniela să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare ?i 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b ?i c C.p.1969. Face aplicarea art.71, 64 lit. a teza a II-a, b ?i c C.pen. 1969. VIII. Descontope?te pedeapsa rezultantă de 8 ani închisoare ?i 10 ani interzicerea drepturilor, prev. de art.64 lit. a teza a II-a şi b C.p. aplicată inculpatului PĂCURARU MARICEL în pedepsele ei componente pe care le repune în individualitatea lor. În baza art. 386 al. 1 C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor re?inute în sarcina inculpatului Păcuraru Maricel dintr-o infracţiune prev. de art. 23 lit. a, c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 17 lit. e din Legea nr. 78/2000 în infrac?iunile prev. de art. 29 lit. a ?i 29 lit. c, ambele din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.1969. În baza art. 29 lit. a din Legea nr. 656/2002 condamnă pe inculpatul Păcuraru Maricel la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani. În baza art. 29 lit. c din Legea nr. 656/2002 condamnă pe inculpatul Păcuraru Maricel la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani. Reduce pedeapsa principală aplicată inculpatului Păcuraru Maricel pentru complicitate la infrac?iunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată prev. de art. 26 rap. la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248, 248 ind.1 C.pen.1969. cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.1969 de la 8 ani la 4 ani închisoare. Reduce durata pedepsei complementare aplicate de la 10 ani la 5 ani. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b, 35 al. 1 C.pen. 1969 contopeşte pedepsele, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare ?i 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a ?i b C.pen.1969. Face aplic. art.71, 64 lit. a teza a II-a ?i b C.p.1969. Majorează cuantumul daunelor materiale acordate păr?ii civile CNPR –SA de la 14.387.819,59 lei la 14.387.829, 59 lei, la care se adaugă dobânda legală calculată până la plata efectivă a debitului. Obligă inculpa?ii Pintilie Neculai ?i Moisă Daniela la plata către partea civilă Statul Român prin Ministerul Finan?elor reprezentat de ANAF ?i a obliga?iilor fiscale accesorii, calculate la debitele de 1.125.325 lei ?i respectiv de 488.114 lei, de la data la care obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii potrivit dispoziţiilor O.G. nr. 92/2003. În baza art. 404 al. 4 rap. la art. 25 al. 3 C.pr.pen. dispune anularea următoarelor înscrisuri: - actul adi?ional la actul constitutiv al SC Pronova SRL încheiat la data de 17.02.2006 (vol. 8, f. 640) - cererea înregistrată la ORC sub nr. 17436/20.02.2006 (vol. 8, f. 642) Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 al. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 03.11.2014. Pentru conformitate Grefier
Document: Hotarâre  1332/2014  03.11.2014

31.10.2014
Ora estimata: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 1A continuitate 1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 3.11.2014.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    31.10.2014

17.10.2014
Ora estimata: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 1A continuitate 1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 31.10.2014.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    17.10.2014

03.10.2014
Ora estimata: 13:00
Complet: S2 Completul nr. 1A continuitate 1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Stabileşte termen de pronunţare la data de 17.10.2014.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    03.10.2014

12.09.2014
Ora estimata: 15:00
Complet: S2 Completul nr. 1A continuitate 1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru pregătirea apărării.
Document: Încheiere de şedinţă    12.09.2014

05.09.2014
Ora estimata: 13:00
Complet: S2 Completul nr. 1A continuitate 1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pronunţare asupra cerreilor de probatorii formulate de inc.Păduraru Maricel.
Document: Încheiere de şedinţă    05.09.2014

30.06.2014
Ora estimata: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 1A continuitate 2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru a da posibilitatea apelantului-inculpat Pintilie Neculai de a se prezenta în faţa instanţei de judecată.
Document: Încheiere de şedinţă    30.06.2014

03.06.2014
Ora estimata: 09:00
Complet: S2 C 1 A Continuitate
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Repune cauza pe rol
Document: Încheiere de şedinţă    03.06.2014

07.04.2014
Ora estimata: 11:00
Complet: S2 Completul nr. 1A continuitate 2
Tip solutie: Suspendat
Solutia pe scurt: În baza art.476 al.4 C.P.P dispune suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea sesizării înregistrate pe rolul ÎCCJ sub nr.7/1/2014/HP/P în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Stabileşte termen de control pentru verificarea subzistenţei cauzei de suspendare, la data de 03.06.2014. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.04.2014.
Document: Încheiere - Suspendare    07.04.2014

28.03.2014
Ora estimata: 09:00
Complet: S2 C 1 A Continuitate
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a judecării cauzei ?i de efectuare a unei expertize medico – legale formulată de inculpatul Pintilie Neculai. Amână pronun?area cu privire la cererile de suspendare a judecării cauzei conform art. 476 al. 4 C.pr.pen. formulate de inculpa?ii Ditcov Iulian, Moisă Daniela ?i Be?chea Lucian, prin apărători ale?i, pentru termenul din data de 07.04.2014. Respinge ca inadmisibilă excep?ia de neconstitu?ionalitate formulată de inculpatul Păcuraru Maricel, prin apărător ales. Cu recurs în termen de 48 de ore de la pronun?are în ceea ce prive?te excep?ia de neconstitu?ionalitate. Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07 aprilie 2014, ora 11.00, sala V.Dongoroz, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28 martie 2014.
Document: Încheiere de şedinţă    28.03.2014

24.03.2014
Ora estimata: 10:00
Complet: S2 Completul nr. 1A continuitate 3
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    24.03.2014

10.03.2014
Ora estimata: 13:00
Complet: S2 Completul nr. 1A continuitate 1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea audierii apelanţilor-inculpaţi Marinescu Adrian şi Pintilie Neculai.
Document: Încheiere de şedinţă    10.03.2014

21.02.2014
Ora estimata: 09:00
Complet: S2 Apel-Camera de Consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Anca Alexandrescu formulată de inculpatul Pintilie Niculae, prin apărător ales. Obligă inculpatul la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21.02.2014.
Document: Încheiere – recuzare    21.02.2014

17.02.2014
Ora estimata: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 1A
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Înch.17.02.2014-În baza art. 16 alin. 3 din Legea nr. 255/2013 constată încetată măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara dispusă faţă de inculpatul Păcuraru Maricel prin efectul intrării în vigoare a Legii nr. 255/2013. În baza art. 211 alin. 2 din Codul de procedură penală dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul Păcuraru Maricel. În baza art. 215 alin. 1 şi alin. 2 lit. a din Codul de procedură penală dispune ca, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul să respecte următoarele obligaţii: - să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; - să informeze, de îndată, Curtea de Apel Bucureşti cu privire la schimbarea locuinţei; - să se prezinte la organul de poliţie în a cărui rază teritorială locuieşte, conform programului de supraveghere întocmit de acesta sau ori de câte ori este chemat; - să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată. În baza art. 215 alin. 3 din Codul de procedură penală atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare, cu rea-credinţă, a obligaţiilor stabilite, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive. Prezenta încheiere se comunică de îndată inculpatului şi instituţiilor prevăzute de art. 215 alin. 5 din Codul de procedură penală. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.02.2014 Pentru soluţionarea cererii de recuzare
Document: Încheiere de şedinţă    17.02.2014

20.01.2014
Ora estimata: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 1A
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pt a da posibilitatea av.inc.Ditcov I, angajat astăzi, de a pregăti apărarea şi a formula motivele de apel.
Document: Încheiere de şedinţă    20.01.2014

09.12.2013
Ora estimata: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 1A
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Lipsa martor Adamescu Dan Grigore
Document: Încheiere de şedinţă    09.12.2013

27.11.2013
Ora estimata: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 1A continuitate 1
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea de încuviinţare a părăsirii teritoriului ţării formulată de inculpatul Păcuraru Maricel. Obligă inculpatul la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. pronunţată în şedinţă publică, azi, 27.11.2013.
Document: Încheiere de şedinţă    27.11.2013

11.11.2013
Ora estimata: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 1A
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea administarării probei constaând în audierea martorului Dan Grigore Adamescu
Document: Încheiere de şedinţă    11.11.2013

18.10.2013
Ora estimata: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 1A
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În baza art. 67 C.pr.pen. admite în parte cererile în probaţiune formulate de inculpaţi, respectiv încuviinţează proba cu înscrisurile solicitate de inculpatul Păcuraru Maricel. Respinge celelalte cereri în probaţiune ca nefiind utile soluţionării cauzei. Respinge cererea inculpatului Păcuraru Maricel de efectuare a unei expertize medico legale ca neîntemeiată. Constată că în mod greşit s-a dispus aplicarea dispoziţiilor art. 327 al. 3 C.pr.pen. faţă de martorul Adamescu Dan Grigore motiv pentru care dispune solicitarea de relaţii de la ORC pentru a se comunica firmele în care acesta figurează ca administrator şi adresa de reşedinţă cu care este înscris în Registrul Comerţului, urmând ca acesta să fie citat la locurile de muncă în funcţie de rezultatul verificărilor. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18 octombrie 2013.
Document: Încheiere de şedinţă    18.10.2013

14.10.2013
Ora estimata: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 1A
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea pe cererile de probatorii la 18.10.2013
Document: Încheiere de şedinţă    14.10.2013

16.09.2013
Ora estimata: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 1A
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: În baza art. 139 al. 1,2 cpp, respinge ca neîntemeiată cererea inculpatului Păcuraru Maricel de revocare a măsurii obligării de a nu părăsi ţara. În baza art. 145/1 rap. la art. 145 Cpp, respinge ca neîntemeiată cererea inculpatului Păcuraru Maricel privind încuviinţarea de a nu părăsi ţara. În baza art. 192 al. 2 Cpp, obligă pe inculpatul Păcuraru Maricel la plata sumei de 100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16 septembrie 2013.
Document: Încheiere de şedinţă    16.09.2013


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
11/02/2015 DITCOV IULIAN, Recurs in casaţie
16/02/2015 PĂCURARU MARICEL, Recurs in casaţie
19/02/2015 PINTILIE NECULAI, Recurs in casaţie
20/02/2015 MOISĂ DANIELA, Recurs in casaţie


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.