Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Judecătoriei BRAŞOV:
       
MUNICIPIUL BRAŞOV, B-DUL 15 NOIEMBRIE  NR.45,
COD POŞTAL 500097
Telefon: 0268/412859;
Fax:  0268/413706
   ANUNȚ  IMPORTANT
CERERILE/ADRESELE COMUNICATE PRIN E-MAIL VOR FI TRANSMISE CU CEL PUȚIN 24 ORE ÎNAINTE DE TERMENUL DE ȘEDINȚĂ
 
Persoane de contact: 
      COSTIN DARABAN  IONELA -grefier şef (
0268/412859 interior 360)
Informații de interes public-0268/412859 int. 327, 323 şi 228-arhiva civilă  ,int.329-arhiva penala,int.366-executari civile,int.350 executari penale
 
Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!
 

Camere de lucru cu publicul

          

În perioada 16.12.2019-12.01.2020
programul cu publicul se va desfăşura în zilele de:
17.12.2019
19.12.2019
23.12.2019
30.12.2019
07.01.2020
09.01.2020
în intervalul orar 09,00-12,00.
 
Accesul în cadrul sectoarelor instanţei care desfăşoară program cu publicul se va efectua în ordinea sosirii, pe două categorii, în mod alternativ:
1. avocaţi, experţi, delegaţi executori judecătoreşti,
2. justiţiabili.
 
 
 
În perioada 16.12.2019-12.01.2020
legalizările  
se vor elibera în zilele  de:
17.12.2019
19.12.2019
23.12.2019
30.12.2019
07.01.2020
09.01.2020
în intervalul orar 11,00-12,00.
 
Accesul în cadrul sectoarelor instanţei care desfăşoară program cu publicul se va efectua în ordinea sosirii, pe două categorii, în mod alternativ:
1. avocaţi, experţi, delegaţi executori judecătoreşti,
2. justiţiabili.
                                              
 
 
În perioada 16.12.2019-12.01.2020
certificatele de grefă şi minutele se vor elibera în zilele de:
17.12.2019
19.12.2019
23.12.2019
30.12.2019
07.01.2020
09.01.2020
în intervalul orar 10,00-12,00


                              
PROGRAM DE FUNCŢIONARE CU PUBLICUL
 
 BIROU PRIMIRI CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
 
    
 
 
 
 
   Camera 24
LUNI-VINERI  9:00 – 9:30 -  avocaţi, consilieri juridici, executori judecătoreşti;
LUNI-VINERI -9:30 – 11:30 -justiţiabili, avocaţi, consilieri juridici;
LUNI-VINERI -11:30 – 12:00 - avocaţi, consilieri juridici;
ELIBERĂRE HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI LEGALIZATE
  Camera 22
LUNI-VINERI -11:00 – 12:00
REGISTRATURĂ
  Camera 19
LUNI-VINERI -8:30 – 12:30
 
ARHIVA PENALĂ
  Camera 25
LUNI-VINERI -8:30 – 10:30  avocaţi, jurişti, experţi;
LUNI-VINERI -10:30 – 12:30 – justiţiabili;
 
ARHIVA CIVILA
 Camera  23
LUNI-VINERI -8:30 – 10:30 – justiţiabili;
 
LUNI-VINERI -10:30 – 12:30 – avocaţi, jurişti, experţi;
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 Camera 75
LUNI - VINERI    9,00 – 12,00
 
MARŢI                15,00 -  18,00
 
ARHIVA VECHE
    ANUNŢ
IMPORTANT
           ANUNŢ IMPORTANT
Vă aducem la cunoştinţă faptul că începând cu data de 01.12.2016, nu se mai desfăşoară program cu publicul la arhiva veche a Judecătoriei Brasov aflată la sediul din Braşov, B-dul Eroilor nr.5 parter( sediul Curţii de Apel Braşov).
Cererile privind studiul dosarelor sau obţinerea de copii din dosarele aflate în evidenţa arhivei pasive se vor depune la registratura instanţei, la camera 19, în programul de funcţionare cu publicul.
Cererile se vor soluţiona într-un interval de 3- 5 zile lucrătoare,iar studiul  dosarelor sau ridicarea documentelor se va face la arhiva civilă a instanţei, la camera 23, în programul de funcţionare cu publicul. 
                                 

 
 
 
Informații de interes public-0268/413706 int.328, 327, 323 şi 228-ARHIVA CIVILĂ
 
 
 

 
 
                                     
 
 
 
 
 
             
                                                        
 
                                          
                                        

Program de funcţionare

                                                      
                                                                     
În perioada 16.12.2019-12.01.2020
programul cu publicul se va desfăşura în zilele de:
17.12.2019
19.12.2019
23.12.2019
30.12.2019
07.01.2020
09.01.2020
în intervalul orar 09,00-12,00.
 
Accesul în cadrul sectoarelor instanţei care desfăşoară program cu publicul se va efectua în ordinea sosirii, pe două categorii, în mod alternativ:
1. avocaţi, experţi, delegaţi executori judecătoreşti,
2. justiţiabili.
 
 
 
În perioada 16.12.2019-12.01.2020
legalizările  
se vor elibera în zilele  de:
17.12.2019
19.12.2019
23.12.2019
30.12.2019
07.01.2020
09.01.2020
în intervalul orar 11,00-12,00.
 
Accesul în cadrul sectoarelor instanţei care desfăşoară program cu publicul se va efectua în ordinea sosirii, pe două categorii, în mod alternativ:
1. avocaţi, experţi, delegaţi executori judecătoreşti,
2. justiţiabili.
                                              
 
 
În perioada 16.12.2019-12.01.2020
certificatele de grefă şi minutele se vor elibera în zilele de:
17.12.2019
19.12.2019
23.12.2019
30.12.2019
07.01.2020
09.01.2020
                                                              în intervalul orar 11,00-12,00.
 
 
 
 
PROGRAM DE FUNCŢIONARE CU PUBLICUL
 
 BIROU PRIMIRI CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
 
    
 
 
 
 
   Camera 24
LUNI-VINERI  9:00 – 9:30 -  avocaţi, consilieri juridici, executori judecătoreşti;
LUNI-VINERI -9:30 – 11:30 -justiţiabili, avocaţi, consilieri juridici;
LUNI-VINERI -11:30 – 12:00 - avocaţi, consilieri juridici;
ELIBERĂRE HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI LEGALIZATE
  Camera 22
LUNI-VINERI -11:00 – 12:00
REGISTRATURĂ
  Camera 19
LUNI-VINERI -8:30 – 12:30
 
ARHIVA PENALĂ
  Camera 25
LUNI-VINERI -8:30 – 10:30  avocaţi, jurişti, experţi;
LUNI-VINERI -10:30 – 12:30 – justiţiabili;
 
ARHIVA CIVILA
 Camera  23
LUNI-VINERI -8:30 – 10:30 – justiţiabili;
 
LUNI-VINERI -10:30 – 12:30 – avocaţi, jurişti, experţi;
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 Camera 75
LUNI - VINERI    9,00 – 12,00
 
MARŢI                15,00 -  18,00
 
ARHIVA VECHE
    ANUNŢ
IMPORTANT
           ANUNŢ IMPORTANT
Vă aducem la cunoştinţă faptul că începând cu data de 01.12.2016, nu se mai desfăşoară program cu publicul la arhiva veche a Judecătoriei Brasov aflată la sediul din Braşov, B-dul Eroilor nr.5 parter( sediul Curţii de Apel Braşov).
Cererile privind studiul dosarelor sau obţinerea de copii din dosarele aflate în evidenţa arhivei pasive se vor depune la registratura instanţei, la camera 19, în programul de funcţionare cu publicul.
Cererile se vor soluţiona într-un interval de 3- 5 zile lucrătoare,iar studiul  dosarelor sau ridicarea documentelor se va face la arhiva civilă a instanţei, la camera 23, în programul de funcţionare cu publicul. 
                      
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
 

 
 

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

       Purtător de cuvânt  la Judecătoria Braşov

      judecător ANDA SÎMPETRU
       email: anda.simpetru@just.ro
  tel. 0722989166
         Adresa de e-mail judecatoria-brasov@just.ro@just.ro este pusă la dispoziţia publicului pentru cererile de informare publică formulate în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Harta