Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

            Prezentare

 Prezentare instanță

 Istoric                                                                                               

                       Legislație

           Legislația care reglementează organizarea instanței

                                       Conducere

                                  Conducerea instanței  

                                                       Organizare

                                        Regulamentul de organizare și funcționare

                                         Structura organizatorică și organigrama

                                         Competența 

                                         Carieră

                                                           Programe și strategii

                                                              Rapoarte și studii              


ActualitateÎN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA ACTUL DE JUSTIȚIE

Decizia nr.28 din 2 noiembrie 2020
   Decizia nr.17 din 12 octombrie 2020


 

 

        

 


Începând cu data de 11.01.2021 programul compartimentelor din cadrul Judecătoriei Braşov care desfăşoară activităţi de lucra cu publicul va fi următorul:

Registratură (cam. 19), Arhiva civilă (cam. 22), Arhiva penală (cam. 25)

                            LUNI, MARŢI, JOI                       08.30-12.00

Birou primiri cereri de chemare în judecată (cam.24) 

                                LUNI, MARŢI, JOI                       09.00-12.00

Legalizările se vor elibera:

     Pentru justiţiabili la cam. 22: LUNI, MARŢI, JOI      08.30-12.00

     Pentru avocaţi la camera avocaţilor: MARŢI şi JOI   11.30-12.00

Certificatele de grefă şi minutele se vor elibera la camera 22

                                 LUNI, MARŢI, JOI                       08.30-12.00

        Accesul în cadrul sectoarelor instanţei care desfăşoară program cu publicul se va efectua în ordinea sosirii, pe două categorii, în mod alternativ:

1. avocaţi, experţi, delegaţi executori judecătoreşti,

2. justiţiabili.

        Se recomandă justiţiabili lor sau persoanelor interesate să depună cererile prin poştă pe adresa Judecătoriei Braşov: Bulevardul 15 Noiembrie nr. 45, judeţul Braşov, precum si prin fax Ia numărul 0268/413706 sau e-mail la adresa   jud-brasov@just ro.


 
*************************************************************************

Măsuri privind modul de repartizare și soluționare a cererilor ce se vor

înregistra pe rolul instanței ca urmare a intrării în vigoare a

Legii nr.136/2020 privin
d instituirea unor măsuri în domeniul sănătății

publice în situații de risc epidemiologic și biologic


COMUNICAT-23.07.2020

************************************************************************
                  ____________________________________________________________________________________PENTRU AFLAREA DATEI ȘI OREI LA CARE ESTE PROGRAMAT DOSARUL

DUMNEAVOASTRĂ VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI SECȚIUNEA  ȘEDINȚE (CLICK AICI)

CIVIL   

PENAL
 
​20.04.2021 LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL P10
       __________________________________________________________________________________
 
                                                                PROCEDURĂ INTERNĂ

   Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Judecătoriei Brașov aduce la cunoştinţă publică că, având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al  Magistraturii nr. 417 din 24 martie 2020, în aplicareaprevederilor art. 3 și art. 6 din Decretul Președintelui României nr. 195/ 16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul    României și a dispozițiilor art. 42 alin 1 din Anexa I la Decret, la nivelul  Judecătoriei Brașov, începând cu data de 25.03.2020, urmează a face aplicarea directă a dispozițiilor acestei hotărâri în ceea ce privește judecata atât în materie civilă, cât și în materie penală.

                                        BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
HOTĂRÂREA NR.39- 19.03.2020 a Colegiului Curții de Apel Brașov- măsuri stare de urgență
​----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICAT  PROTEST 27.01.2020 

COMUNICAT -30.01.2020  Pentru acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicaţi instanţei adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil.
 

  Începând cu luna octombrie 2019, la Judecătoria Brașov este funcțională aplicația TDS - Transmitere Documente Securizat. Aceasta  permite transmiterea  citațiilor și altor acte procedurale în format electronic, prin intermediul poștei electronice sau prin SMS, doar către părțile din dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Brașov care și-au dat acordul pentru a primi actele de procedură în format electronic, în urma completării unei cereri.                

                                                       
                                                            
Descarcă cererea
 
Cererea, completată și semnată, se poate depune personal la Registratura Judecătoriei Brașov sau se poate trimite prin email la adresa judecatoria-brasov@just.ro sau fax 0268/413706.
 Părțile care și-au dat acordul pentru primirea actelor de procedură în format electronic beneficiază și de acces electronic la documentele din dosar.
 Vă recomandăm să accesați  site-ul web cu unul din următoarele navigatoare: Google Chrome,Mozila Firefox,Opera.
 
Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail primit de la instanță ori prin pagina de internet https://doc.curteadeapelbrasov.ro/autentificare folosind codul primit prin respectivul mesaj.
Sistemul va fi implementat în dosarele înregistrate începând cu 17.09.2019, în care Judecătoria Braşov este învestită în primă instanţă(ca instanță de fond).  Informații suplimentare despre dosarul electronic, precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia găsiți aici.
 
Pentru comunicarea actelor procedurale transmise de către instanţă, veţi primi un e-mail sau un SMS cu un link, prin accesarea căruia veţi vedea documentele transmise(https://doc.curteadeapelbrasov.ro/ - Acces indirect la citațiile sau comunicările primite prin e-mail sau SMS. Pentru vizualizare aveți nevoie de codul de acces primit). Informații suplimentare despre aplicația TDS, precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia găsiţt aici.
 
Citaţiile şi celelalte acte de procedură se consideră comunicate de către judecătorie la momentul la care s-a primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar, potrivit datelor furnizate de acesta, indiferent de deschiderea sau nu a documentelor.  
 
 Vă rugăm ca documentele şi acţiunile pe care le depuneţi sau le trimiteţi instanţei să nu fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

       Tabloul mediatorilor autorizati 

 

                     GHIDURI PRACTICE 

 
           
           Noua legislație în materie penală

 


Informaţii de interes public

 Solicitarea informațiilor de interes public
 Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Contact

          Relații cu presa
                  Program de funcționare
                           Program de audiențe
                                Petiții
                                    Harta