Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Portalul si datele cu caracter personal. CLICK AICI​

Actualitate

Listele de sedinte cuprinzand intervalul orar la care vor fi dezbatute cauzele  in urmatoarea perioada se pot consulta aici​ LISTA SEDINTE​

COMUNICAT din 27.10.2020 - ANUNŢ IMPORTANT PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI​ CLICK AICI​


Decizia Presedintelui Judecatoriei Brad nr.18 din data de 25 august 2020. CLICK AICI

 

Listele de sedinta se pot consulta si pe pagina de SEDINTE din meniul principal (stanga mijloc).
 
Decizia nr.15 din 13.05.2020 a Presedintelui Judecatoriei Brad. CLICK AICI
 
Comunicatul de presa nr.8 din 21.04.2020. CLICK AICI
 
Extras din Decretul nr.240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. CLICK AICI
 
COMUNICAT din 19.03.2020 - ANUNŢ IMPORTANT PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI. CLICK AICI

JUDECĂTORIA BRAD

Biroul de Informare şi Relaţii Publice

Nr.6/16.03.2020 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere evoluţia alarmantă a situaţiei generate de răspândirea la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2, evoluţia ce a determinat declararea, de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a epidemiei de coronavirus ca pandemie,

 

Constatând faptul că Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat Hotărârea nr. 192/12.03.2020 în cuprinsul căreia se solicită adoptarea unor măsuri urgente pentru a elimina orice aglomerare de persoane în incinta şi în perimetrul de activitate al instanţelor. 

 

Având în vedere că se impune luarea oricărei măsuri administrative aptă să asigure depăşirea unei situaţii fără precedent ce afectează în egală măsură sistemul judiciar şi beneficiarii actului de justiţie, văzând şi situaţia existentă în prezent la nivelul judeţului Hunedoara,

 

Având în vedere şi Decizia nr.25/C/10.03.2020 a Preşedintelui Curţii de Apel Alba Iulia ,Decizia nr.11/13.03.2020 a Preşedintelui Tribunalului Hunedoara şi Deciziile nr.10,11,12,13,şi 14/2020 ale Preşedintelui Judecătoriei Brad, 

 

Vă aducem la cunoştinţă că: 

 

Începând cu data de 16.03.2020 şi până la data de 04.05.2020  , Judecătoria Brad va soluţiona exclusiv cauzele cu caracter urgent, respectiv : 

 

- în materie penală: cauzele de competența judecătorului de drepturi şi libertăți şi  cauzele cu inculpați aflaţi sub măsura preventivă a arestului sau arestului la domiciliu  

 

 - în materie civilă: ordonanță președințială, suspendare provizorie executare silită, ordin de protecție, măsuri asigurătorii în materie civilă, încuviințare executare silită , evacuarea pe procedura specială ( art.1033 şi următoarele Cod procedură civilă). 

 

Termenele de judecată fixate în dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Brad, în perioada   16.03.-04.05.2020, şi care nu au caracter urgent, vor fi preschimbate pentru o dată ulterioară zilei de 04.05.2020, care va fi comunicată părţilor şi participanţilor în termen util.

 

În intervalul 16.03.2020 -04.05.2020 ( sau până la intervenirea unei noi dispoziţii) , se solicită tuturor persoanelor ( justiţiabili , avocaţi, experţi, executori judecătoreşti, consilieri juridici ) să evite prezentarea la sediul Judecătoriei Brad şi să depună înscrisuri exclusiv prin mijloacele de comunicare la distanţă permise de lege ( email, fax, poştă) şi/sau să solicite informaţii telefonic:

JUDECĂTORIA BRAD 

 

Brad, str. Avram Iancu, numărul 36, cod poştal 335200

  

Telefon : 0254-612639 ; Fax : 0254-610033

 

email : judecatoria.brad@just.ro

 

În cazuri excepţionale şi temeinic justificate , programul de lucru cu publicul la registratura  Judecătoriei Brad se va desfăşura numai în zilele de luni şi joi , în intervalul orar 9.30-10.30;

 

 

În zilele şi intervalul menţionat, pentru depunerea cererilor şi a actelor de orice natură,  accesul la biroul registratură  este limitat la o singură persoană, în mod etapizat, prin grija jandarmilor care asigură paza instanţei.

 

 

Pe aceeaşi perioadă, se suspendă activitatea de studiu a dosarelor şi se recomandă să se solicite acces la dosarul electronic .

 

În fiecare zi în care sunt programate şedinţe de judecată ( numai pentru cauzele urgente, la care nu a fost preschimbat termenul de judecată) , la ora 8.30, grefierul de şedinţă va preda jandarmului de la postul de pază de la intrarea în sediul instanţei, lista cauzelor care se judecă în acea zi. În cuprinsul listei va fi înscrisă, în dreptul fiecărei cauze, ora la care este programată dezbaterea cauzei.  

 

Accesul în incinta instanţei al participanţilor, părţilor sau reprezentantului acestora va fi permis cu cel mult 10 minute înaintea orei de strigare a cauzei.

 

În perioada 16.03.2020-04.05.2020 ,jandarmul din postul de pază va  legitima toate persoanele care intră în incinta instituţiei , cu excepţia angajaţilor; 

 

Accesul în incintă va fi permis exclusiv persoanelor implicate într-o cauză sau care solicită acces la biroul registratură -pentru motive excepţionale şi temeinic justificate , numai în intervalul orar 9.30-10.30,în zilele de luni şi joi. 

 

Se va proceda la reevaluarea situației în funcție de evoluția răspândirii virusului la nivel național. 

 

JUDECĂTORIA BRAD

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE


DECIZIA NR. 14 DIN 13.03.2020 click aici
 
DECIZIA NR. 12 DIN 12.03.2020 click aici​

DECIZIA NR. 11 DIN 11.03.2020 click aici

DECIZIA NR. 10 DIN 10.03.2020 click aici

INFORMARE PRIVIND INCETAREA FORMEI DE PROTEST. click aici​

ANUNT IMPORTANT - CONTINUARE PROTEST click aici​

DOSARUL ELECTRONIC
ACCESEAZĂ ÎNCEPÂND DIN 15 IULIE 2019
www.tribunalulhunedoara.ro

Cerere acces dosar electronic. Clic aici
 

Comunicat de presa privind implementarea dosarului electronic la nivelul Tribunalului Hunedoara si al instantelor din circumscriptie. CLICK AICI

 

Modele de cereri pentru justitiabili: CLICK AICI
1. Ghid practic - modele de cereri pentru justitiabili in materie penala.
2. Ghid practic - modele de cereri pentru justitiabili in materie procesual civila si civila.​

 
Noile proceduri penale: sinteze, practica judiciara, modele de minute. Autor: judecator doctor Voicu Puscasu
Cartea poate fi comandata de la editura Universul Juridic
     REDACTIE:          tel./fax: 021.314.93.13
                               tel:     : 0732.320.666
                               e-mail : redactie@universuljuridic.ro
     DEPARTAMENTUL tel : 021.314.93.15
     DISTRIBUTIE        fax: 021.314.93.16
                                e-mail: distributie@universuljuridic.ro
 
De la 1 februarie 2014 se vor aplica mai multe acte normative noi:
- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (modificat și însoțit de Legea nr. 187/2012 de punere a sa în aplicare);

- Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (modificat și însoțit de Legea nr. 255/2013 de punere a sa în aplicare și de Hot. CSM nr. 79/2014 de modificare a Regulamentului de ordine interioară a instanțelor);

- Legea nr. 252/2013 privind sistemul de probațiune (însoțită de Regulamentul său de aplicare aprobat prin HG nr. 1079/2013);

- Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

- Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (însoțit de  Regulamentul de organizare a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate aprobat prin Hot. CSM nr. 89/2013).

Informaţii de interes public

...

Contact

...