Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 

 

Prelucrare.PDFPrelucrarea datelor cu caracter personal

Informare.PDFINFORMARE CU PRIVIRE LA LEGEA 677/2001

Anunt program .PDFPROGRAM DE LUCRU - BIROUL PRIMIRE CERERI - 23.12.2016

 

Program de lucru cu publicul iulie-august 2016.PDFProgram de lucru cu publicul iulie-august 2016

 

Ghidul  forma consolidată.docGHID PRIVIND RELAŢIA DINTRE SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMÂNIA Şl MASS-MEDIA 


Documente de interes public

• Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instanţei
• Buletinul informativ
• Raportul periodic de activitate
• Listele şedinţelor de judecată
• Declaraţiile de avere ale magistraţilor
• Hotărârile pronunţate de către instanţă
• Opisul alfabetic
• Registrul de intrare ieşire a corespondenţei administrative
• Registrul informativ
• Registrul de termene al arhivei
• Condica şedinţei de judecată
• Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor
• Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale
• Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile
• Registrul de evidenţă a apelurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile instanţei
• Registrul de evidenţă a recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile instanţei
• Registrul valorilor şi corpurilor delicte
• Registrul de control
• Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar
• Registrul de evidenţă a petiţiilor
• Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice
• Registrul privind arestarea preventivă
• Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul judecăţii
• Registrul de evidenţă şi punere în executare a încheierilor penale pronunţate în recurs
• Registrul special pentru înregistrarea datelor privind cazierul fiscal
• Mapele cu hotărâri civile, comerciale şi penale
• Dosarele aflate pe rolul judecătoriei
• Încheieri de şedinţă
• Registrul de evidenţă a uniunilor, federaţiilor şi fundaţiilor înregistrate
• Datele statistice
• Organigrama instituţiei
• Condica de prezenţă
• Lucrările privind verificarea, soluţionarea şi răspunsul la petiţii, cereri, şi alte solicitări adresate instanţei – conducerii instituţiei, biroului de informare şi relaţii publice.
Toate aceste documente sunt publice, numai dacă nu conţin informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor – informaţii prevăzute de art. 12 din Legea nr. 544/2001.
Dreptul de acces la informaţiile cuprinse în documentele de mai sus, poate fi restrâns şi atunci când, în împrejurări speciale, instanţa apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei ori ordinii publice, al securităţii naţionale, al moralităţii, sau când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun.

Categorii de documente produse/gestionate

• Buletinul informativ
• Raportul periodic de activitate
• Dosarele instanţei (aflate pe rolul instanţei şi cele arhivate)
• Hotărârile pronunţate
• Hotărârile colegiului de conducere
• Registrul de intrare ieşire a corespondenţei administrative
• Registrul general de dosare
• Registrul informativ
• Registrul de termene
• Condica şedinţei de judecată
• Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor
• Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale
• Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile
• Registrul de evidenţă a apelurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile instanţei
• Registrul de evidenţă a recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile instanţei
• Registrul valorilor şi corpurilor delicte
• Registrul de control
• Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar
• Registrul de evidenţă a petiţiilor
• Registrul de evidenţă şi înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice
• Registrul privind arestarea preventivă
• Registrele de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul judecăţii
• Registrul de evidenţă şi punere în executare a încheierilor penale pronunţate în recurs
• Registrul special pentru înregistrarea datelor privind cazierul fiscal
• Registrele privind partidele politice şi alte formaţiuni politice
• Registrul de evidenţă a asociaţiilor fundaţiilor şi federaţiilor
• Registrul de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport
• Registrul de evidenţă a sesizărilor privind autorizarea efectuării percheziţiilor date de judecător în cursul urmăririi penale
• Registrul privind evidenţa şi punerea în executare a plângerilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale
• Documentele privind întocmirea şi transmiterea titlurilor executorii către organul de executare
• Documente privind evidenţa sancţiunilor contravenţionale
• Documente privind evidenţa taxelor judiciare de timbru
• Evidenţa privind traducătorii şi experţii
• Lucrările privind verificarea, soluţionarea şi răspunsul la petiţii, cereri, şi alte solicitări adresate instanţei(conducerii instanţei, biroului de informare şi relaţii publice, compartimentelor instanţei)
• Mandatele de arestare
• Încheierile de şedinţă
• Listele şedinţelor de judecată
• Opisul alfabetic
• Date statistice
• Organigrama instituţiei
• Condica de prezenţă
• Hotărârile adunării generale a judecătorilor
• Caietele grefierilor etc.

Sistemul de înregistrare audio a şedinţelor de judecată

Sistemul de înregistrare audio a şedinţelor de judecată a fost instalat în anul 2005 şi este operaţional în materie penală. Necesarul lunar alocat pentru achiziţiile uzuale ale judecătoriei pentru anul 2007 se află înregistrat în evidenţele compartimentului economico- administrativ din cadrul Tribunalului Botoşani, care achiziţionează şi hârtia de xerox folosită la această instanţă.
Referitor la modul de depozitare a deşeurilor, acestea sunt depozitate în containere separate, respectiv pentru gunoiul menajer şi pentru deşeurile de hârtie, care în prealabil au fost tocate.

 


Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

...

Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese

Informaţii privind cariera magistraţilor conform art.79 alin.1 lit.d1 din Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti

Adimi Emanuela.pdfAdimi Emanuela

traseu profesional Anton Anamaria.PDFAnton Anamaria Ioana

Avieritei Veronica.pdfAvieritei Veronica

Bandol Elena.PDFBandol Elena

Bandol Ionuț Daniel.PDFBandol Ionuț Daniel

Bărbieru Ionel.PDFBărbieru Ionel

Traseu profesional BI.PDFBîcu Ilie

TRASEU profesional BUHA NICOLETA.pdfBuha Nicoleta

traseu profesional Ana Maria Carlanaru.pdfCârlănaru Ana-Maria

Ceica Liviu.pdfCeica Liviu

Ciomaga-Matostat Mihaela.PDFCiomaga-Matostat Mihaela

Colesniuc Anabela-Cristina.PDFCişmileanu Anabela-Cristina

traseu profesional Cimpean Marilena.pdfCîmpean Marilena Teodora

Cojocaru Elena.PDFCojocaru Elena

traseu profesional Constantinescu Ovidiu.pdfConstantinescu Ovidiu Florin

Corduneanu Daniel.docCorduneanu Daniel

Cristea Ramona.PDFCristea Ramona

traseu profesional Dediu Calin.pdfDediu Călin

Ezaru.pdfEzaru Corina

Gheorghinca.pdfGheorghincă Ana-Maria

traseu profesional Ichim.PDFIchim Oana Maria

Isac AnaMaria-Iulia.PDFIsac AnaMaria-Iulia

traseu profesional Florin Lazar.pdfLazăr Florin-Traian

Lungu Lucian.PDFLungu Lucian

Maga Mihaela Dorina.PDFMaga Mihaela Dorina

Maxim Roxana Raluca.pdfMaxim Roxana Raluca

Mihalache Mihaela.pdfMihalache Mihaela

Miron Constantin.pdfMiron Constantin Ciprian

Mujdei Larisa.pdfMujdei Larisa

Murariu Adrian Vasile.pdfMurariu Adrian Vasile

Petrov I.pdfPetrov Irina

Reftu Ramona Nicoleta.PDFReftu Ramona Nicoleta

Ripiceanu Andreea Olivia.PDFRipiceanu Andreea Olivia

Sapariuc Irinel.pdfSapariuc Irinel

TARNAUCEANU- CARIERA MAGISTRAŢILOR.pdfTărnăuceanu Alina-Cezara

Tincu Elena Diana.PDFTincu Elena Diana

traseu profesional Tigler Larisa.pdfȚigler Larisa Ioana

Traseu profesional UAC.PDFUngurean Anda-Claudia

Ursache S.pdfUrsache Sabrina

Vasiliu.pdfVasiliu Andreea Elena

Vorniciasa Cristian.pdfVorniciasa Cristian

 

Declarații avere magistrați: http://emap.csm1909.ro/site/Statements.aspx?CompanyId=193&StatementType=Avere

 

Declaraţii de interese magistraţi

Adimi Emanuela 2011.pdfAdimi Emanuela

Avieritei Veronica 2011.pdfAvieritei Veronica

Hlihor Filoteia 2011.pdfHlihor Filoteia

Ilie Marioara 2011.pdfIlie Marioara

Mihalache Mihaela 2011.pdfMihalache Mihaela

Miron Constantin 2011.pdfMiron Constantin

Murariu Adrian 2011.pdfMurariu Adrian

Neculai Maria 2011.pdfNeculai Maria

Sapariuc Irinel 2011.pdfSapariuc Irinel

Teodoru Carmen 2011.pdfTeodoru Carmen

Tincu Elena Diana - mai 2011.pdfTincu Elena Diana

Verciuc Florin 2011.pdfVerciuc Florin

 

Declaraţii de avere şi interese personal auxiliar


  Adăscăliței Sergiu  2015  2016  2017
2018
2019 2020  2021
 Adochiţei Alexandra 2015          
 Alexa Raluca  2015​​  2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Amariei Liliana  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
​ Amărioarei Claudia ​ 2021
​ Andronachi Florentina
2017 2018 2019 2020 2021
​ Anuşcă Oana 2020
 Apăvăloaie Mariana  2015   2016  2017  2018 2019 2020  2021
 Baciu Maria  2015   2016  2017
 2018  2019 2020  2021
 Bădăluță Andreea  2015          
 Bălineanu Mioara  2015  2016    2017 2018 2019 2020 2021
​ Băncescu Larisa 2018 2019 2020 2021
​ Bejinariu Marcela 2020 2021
 Boicu Ileana  2015  2016   2017  2018
 2019 2020  2021
 Burlă Claudiu 
 2016    2017 2018
 2019 2020 
 Calinciuc Vlad  2015  2016         
 Caliniuc Anamaria  2015  2016         
 Chiriac Alina  2015   2016  2017  2018  2019
2020  2021
 Chiriac Nicoleta  2015  2016   2017  2018 2019 2020 2021
​ Chiseliţe (Pînzariu) Cristina 2021
 Chit​​eală Daniela  2015   2016   2017  2018 2019 2020  2021
 Clitnovici Lucretia  2015   2016  2017 2018
   
​ Coscodan Daniela 2017 2018 2019 2020 2021
 Covaliu Carmen  2015  2016   2017
 2018 2019  2020 2021
 Creţu Raluca  2015  2016    2017  2018 2019  2020 2021
 Croitoriu Anca Petronela  2015  2016    2017  2018 2019 2020  2021
​ Curcă Diana 2021
 Cuşnir Iulian  2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
Derscariu Simona  2015  2016  2017 2018
2019 2020 2021
 Dimitriu Gabriela  2015          
 Dombrovski Getica  2015  2016   2017 2018 2019 2020 2021
​ Donisan Diana​ 2021
 Florea Anca 
2016   2017  2018 2019 2020 2021
​ Foceac Simona 2020 2021
 Frunză Elena
 2016   2017 2018
2019 2020 
 Gavrilescu Anca 2015 2016         
​Gheorghita Raluca​ 2021
 Gheorghiu Mihaela  2015 2016   2017 2018 2019 2020  2021
 Grigoriu Oana​  2015
 Grosu Cristina​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Grosu Lacramioara​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Hariga Adrian​  2015  2016 2017 2018 2019
 Hopic (Hatnean) Ana Maria​  2015  2016 2017 2019 2020 2021
 Hriţcu Amalia​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Hriţcu Xenia​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
​​ Ivan Roxana 2019 2020 2021
​ Lavric Domnica 2018 2020
 Leontescu Luminiţa​  2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Lionte Maluş Viorica​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Lungu (Dombrovski) Loredana  2015  2016  2017 2018 2020 2021
 Malaicu Loredana​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
​ Marcean Roxana Andreea  2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Martincu Anca​  2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Miron Mirela​  2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
​ Moldoveanu Adriana​ 2017 2018 2019 2020 2021
​ Moruzi Ana - Maria 2018 2019
​ Moşneagu Mihaela 2021
​ Muşină Mădălina 2021
 Nasche Liliana​  2015  2016
​ Nazare Ilona​
2017 2018 2019 2020 2021
 Nechifor Mirela​  2015  2016  2017
 Olariu Bianca​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Olariu Sanda​  2015  2016  2017 2018 2019 2020
 Pascal Mirela​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Pintilei Lenuta​  2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
 Pinzariu Cristina​  2015  2016  2017 2018 2019 2020
​ Popovici Ionel​ 2017
 Purice Daniela​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Puruşniuc Ionela​  2015
​ Rusu Roxana Elena 2017 2018 2019
 Rusu Sanda​  2015  2016
 Sadovei Anca​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
​ Sima Manuela 2020 2021
 Stefanescu Elena- Mihaela  2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
 Stoica Olivia​  2016
 Suliuc Iuliea​  2016 2017
 Tăutu Suzana​  2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021
 Tertis Gabriela​  2015  2016 2017 2018 2019 2020
 Tironiac Laura​  2016
 Todosi Gabriela​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
​ Tudosa Stefania
2017 2018
​ Vasilciuc Anişoara 2020
 Vasilică Liliana​   2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Vatamanuta Maria​  2015  2016 2017 2018 2019
​ Voda Bogdan 2017
​ Volintiru Adriana 2021
​ Zancu Dan 2019