Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :4909/193/2015
Data inregistrarii03.04.2015
Data ultimei modificari:26.12.2016
Sectie:Secţia Civilă
Materie:Civil
Obiect:restabilirea echilibrului contractual
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
CUCIUREANU DANReclamant
CUCIUREANU ELISABETA -ALINAReclamant
S.C. BANCPOST S.A. BUCUREŞTIPârât
S.C. BANCPOST S.A. BUCUREŞTI- SUCURSALA BOTOŞANIPârât

Şedinţe

15.07.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii Cuciureanu Dan şi Cuciureanu Elisabeta-Alina, în contradictoriu cu pârâtele Bancpost S.A. şi Bancpost S.A. – Sucursala Botoşani. Constată caracterul abuziv al clauzelor contractuale de la art. 4.1., art. 4.2 şi art. 4.3, art. 4 pct. 4.5, referitoare la dobânda variabilă, precum şi art. 4.6, art. 4.10 lit. b şi art. 5.5 referitoare la comisionul de administrare lunară din Contractul de credit ipotecar nr. HL12575 din 08.06.2007. Constată nulitatea absolută a acestor clauze şi obligă pârâta să elimine din contract aceste clauze. Obligă pârâta Bancpost S.A. să modifice clauzele contractuale referitoare la dobânda contractuală în sensul în care dobânda contractuală, ce urmează a se calcula pe întreaga perioadă contractuală este dobânda fixă de 5,90% pe an. Obligă pârâta să restituie reclamanţilor sumele de 3638,01 CHF cu titlu de diferenţă dobândă şi 2840,33 CHF cu titlu de comision de comision de administrare credit, în valoarea creditului CHF, sume calculate de la data începerii raporturilor contractuale şi până la data de 30.04.2016, urmând ca urmând ca în continuare, banca să calculeze şi să restituie sumele eventual încasate după această dată şi până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Obligă pârâta la emiterea unui nou grafic de rambursare, în sensul celor dispuse prin prezenta hotărâre. Dispune stabilizarea cursului de schimb valutar CHF/LEU pentru efectuarea plăţilor în temeiul Contractului de credit ipotecar nr. HL12575 din 08.06.2007, la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv la suma de 1,9968 lei. Respinge capătul de cerere privind denominarea monedei creditului la moneda naţională, ca inadmisibil. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 3500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat şi onorariu de expert. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea şi motivele de apel urmând a fi depuse la Judecătoria Botoşani. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.07.2016.
Document: Hotarâre  5378/2016  15.07.2016

11.07.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amana pronunţarea cauzei pentru data de 15.07.2016. Pronunţată în şedinţa publică din 11.07.2016.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    11.07.2016

07.07.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 11 iulie 2016. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.07.2016.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    07.07.2016

30.06.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amana pronunţarea cauzei pentru data de 07.07.2016. Pronunţată în şedinţa publică din 30.06.2016.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    30.06.2016

03.06.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă un nou termen de judecată la solicitarea apărătorului reclamanţilor pentru a se depune eventuale obiecţiuni la dosar.
Document: Încheiere de şedinţă    03.06.2016

18.05.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă un nou termen de judecată pentru a se emite adresă către expert Ciubotaru Gheorghe pentru a prezenta un decont justificativ cu privire la lucrările efectuate pentru raportul de expertiză şi munca prestată aferent solicitării sumei decontului final. Dispune comunicarea către pârâtă a unui exemplar după raportul de expertiză.
Document: Încheiere de şedinţă    18.05.2016

14.04.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă un nou termen de judecată pentru a se emite adresă către expertul desemnat la acest termen prin înlocuirea d-lui – Agafiţei Gheorghe. În acest sens se va dispune emiterea unei adrese către BLE Botoşani pentru a se proceda la transferarea avansului de onorariu.
Document: Încheiere de şedinţă    14.04.2016

16.03.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă un nou termen de judecată pentru a se reveni cu adresă către expertul desemnat – Agafiţei Gheorghe.
Document: Încheiere de şedinţă    16.03.2016

08.02.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În temeiul art. 187 alin. 2 lit. d) din Codul de procedură civilă, aplică amenda judiciară în cuantum de 300 lei expertului judiciar Agafiţei Gheorghe. Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii. Dată în şedinţa camerei de consiliu. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 08.02.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    08.02.2016

11.01.2016
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă un nou termen de judecată pentru a se reveni cu adresă către expertul desemnat – Agafiţei Gheorghe.
Document: Încheiere de şedinţă    11.01.2016

18.11.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă un nou termen de judecată pentru a se reveni cu adresă către expertul desemnat – Agafiţei Gheorghe.
Document: Încheiere de şedinţă    18.11.2015

23.10.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă un nou termen de judecată pentru a se face dovada achitării avansului de onorariu către expertul desemnat – Agafiţei Gheorghe.
Document: Încheiere de şedinţă    23.10.2015

25.09.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Respinge excepţiile lipsei capacităţii de folosinţă a pârâtei Bancpost S.A. – Sucursala Botoşani şi a prescrierii dreptului material la acţiune, invocate de pârâtă, ca neîntemeiate. Cu calea de atac odată cu fondul. Repune cauza pe rol. Fixează termen de judecată la data de 23.10.2015, pentru când se vor cita părţile. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.09.2015.
Document: Încheiere de şedinţă    25.09.2015

21.09.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amana pr. la data de 25.09.2015. Pronuntata in sedinta publica din 21.09.2015.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    21.09.2015


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
12/08/2016 S.C. BANCPOST S.A. BUCUREŞTI, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.