Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :11621/193/2011
Data inregistrarii03.08.2011
Data ultimei modificari:29.04.2014
Sectie:Secţia Civilă
Materie:Civil
Obiect:revendicare imobiliară
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
CEHAN MIHAELA - ALINAReclamant
CEHAN LUCIANPârât
JURAVLEA ROXANA - MĂDĂLINAPârât
JURAVLEA FLORIN-MARIANPârât

Şedinţe

04.04.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite excep?ia lipsei calită?ii procesuale pasive a pârâtului Juravle Florin Marian. Respinge ac?iunea cu privire la pârâtul Juravle Florin Marian. Respinge excep?ia lipsei calită?ii procesuale pasive a pârâtei Juravle Roxana Mădălina. Admite, în parte, acţiunea având ca obiect revendicare mobiliară ?i preten?ii băne?ti. Obligă pârâ?ii Cehan Lucian ?i Juravle Roxana Mădălina să achite reclamantei, în parte, contravaloarea îmbunătă?irilor aduse apartamentului situat în Boto?ani, Calea Na?ională nr 52, sc. A, ap. 3, jud. Boto?ani, respectiv să achite suma de 5.250 lei. Obligă pârâtul Cehan Lucian să achite reclamantei suma de 736 lei reprezentând contravaloarea bunurilor înstrăinate. Respinge restul preten?iilor ca neîntemeiate. Obligă, în parte, pârâ?ii Cehan Lucian ?i Juravle Roxana Mădălina la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă, respectiv la plata sumei de 800,62 lei (taxă judiciară de timbru, timbru judiciar, onorariu expert ?i onorariu avocat). Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 04.04.2013.
Document: Hotarâre  3847/2013  04.04.2013

28.03.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În temeiul art. 260 Cod pr. civila amana pr. la 04.04.2013.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    28.03.2013

22.03.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În temeiul art. 260 Cod pr. civilă amana pr. la 28.03.2013.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    22.03.2013

22.02.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: In temeiul art. 151 Cod procedură civilă repune cauza pe rol şi dispune citarea părţilor pentru termenul din 22.03.2013, pentru când va emite adresă reclamantei în vederea exprimării unui punct de vedere cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Juravle Mădălina şi Juravle Florin Marian, excepţie invocată prin concluziile scrise.
Document: Încheiere de şedinţă    22.02.2013

15.02.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: AMANA PR. LA 22.02.2013.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    15.02.2013

08.02.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: AMANA PR. LA 15.02.2013.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    08.02.2013

15.01.2013
Ora estimata:
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă un nou termen de judecată pentru ca pârâţii să indice şi să asigure prezenţa martorului şi a depune înscrisuri, aşa cum s-a solicitat.
Document:    

07.12.2012
Ora estimata:
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă un nou termen de judecată pentru ca reclamanta să facă dovada achitării diferenţei de onorariu pentru expert.
Document:    

13.11.2012
Ora estimata:
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Acordă un nou termen de judecată pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză şi dispune emiterea unei adrese către expert pentru a trimite la dosar dovezile de înştiinţare a părţilor cu privire la faza de teren.
Document:    

10.10.2012
Ora estimata:
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Dispune a se emite adresă de revenire către expert Panţîru Ionel pentru întocmirea unui raport de expertiză conform obiectivelor încuviinţate de către instanţă, precum şi către B.L.E. Botoşani.
Document:    

13.09.2012
Ora estimata:
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Dispune a se emite adresă de revenire către expert Panţîru Ionel pentru întocmirea unui raport de expertiză conform obiectivelor încuviinţate de către instanţă, precum şi către B.L.E. Botoşani.
Document:    

11.07.2012
Ora estimata:
Complet: CVC2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Dispune a se emite adresă către expert Panţîru Ionel pentru întocmirea unui raport de expertiză conform obiectivelor încuviinţate de către instanţă, precum şi către B.L.E. Botoşani.
Document:    

31.05.2012
Ora estimata:
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Dispune a se emite adresă către expert Panţîru Ionel pentru întocmirea unui raport de expertiză conform obiectivelor încuviinţate de către instanţă, precum şi către B.L.E. Botoşani.
Document:    

27.04.2012
Ora estimata:
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Urmează a acorda un nou termen de judecată pentru introducerea în cauză în calitate de pârât a numitului Juravlea Florin Marian şi citarea acestuia cu duplicat după acţiune.
Document:    

26.03.2012
Ora estimata:
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Se acordă un nou termen de judecată pentru administrarea probatoriului cu interogatoriu civil şi martori. Respinge excepţia insuficientei timbrări, ca fiind rămasă fără obiect. Cu drept de recurs odată cu fondul cauzei.
Document:    

23.03.2012
Ora estimata:
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În temeiul art. 1085 C.pr.civ. va admite, în parte, cererea de reexaminare formulată în cauză de petentul Nechitoaie Costinel. Reduce amenda aplicată prin încheierea de şedinţă din data de 29.02.2012, în cuantum de 200 lei, la suma de 50 lei. Fără cale de atac. Cercetată în Cameră de Consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 23 martie 2012.
Document:    

29.02.2012
Ora estimata:
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Urmează a acorda un nou termen de judecată pentru a da posibilitatea reclamantei, prin apărător să completeze timbrajul, sub sancţiunea anulării cererii ca insuficient timbrată cf. art. 20 al. 3 din Legea 146/97 şi prorogă punerea în discuţie a excepţiei invocate.
Document:    

18.01.2012
Ora estimata:
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Urmează a acorda un nou termen de judecată pentru a da posibilitatea reclamantei, prin apărător să completeze timbrajul şi prorogă punerea în discuţie a obiectivelor pentru expertiză.
Document:    

07.12.2011
Ora estimata:
Complet: C10
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru administrare de probe, amana cauza.
Document:    


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
28/03/2014 CEHAN LUCIAN, Recurs
29/04/2014 CEHAN MIHAELA - ALINA, Recurs


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.