Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 
08.12.2020  !!NOU!! PENTRU LISTA CAUZELOR LA JUDECATORIA BLAJ
 
(pentru afisare corecta recomadăm utilizarea Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) 
        
           
 
 
 
 
Liste de sedinta

JUDECATORIA BLAJ - LISTA SEDINTA PENALE 14.01.2021 .docxJUDECATORIA BLAJ - LISTA SEDINTA PENALE 14.01.2021 .docx
 

 

 

 
​ANUNŢ  IMPORTANT

 
    Având în vedere situaţia existentă la nivelul Judecătoriei Blaj constând în infectarea mai multor persoane din cadrul instanţei  cu virusul SARS - COV -2, în vederea limitării riscului de infectare a altor persoane (magistraţi, grefieri, avocaţi, justiţiabili), 

   Prin  Decizia nr. 20/12.11.2020 a Preşedintelui Judecătoriei Blaj,  s-au luat următoarele măsuri în ceea ce priveşte funcţionarea compartimentului Arhivă-Registratură în perioada 12 noiembrie – 27 noiembrie 2020 :


1. Compartimentul Arhivă-Registratură va avea programul cu publicul restricţionat, cererile de chemare în judecată şi orice alte acte vor fi depuse prin poştă, poşta electronică la adresa de e-mail judecatoria.blaj@just.ro sau utilizând nr. de fax 0258712299. 

2. Pentru situaţii excepţionale, cererile de chemare în judecată şi orice alte acte pot fi depuse în locul special amenajat la intrarea în sediul Judecătoriei Blaj doar între orele 09.00- 11.00

3. În perioada 12 noiembrie - 27 noiembrie, studiul dosarelor se poate face exclusiv utilizând aplicaţia dosarul electronic.  
 

                                                               PREŞEDINTELE JUDECĂTORIA BLAJ,
                                                                                     DIANA ONIGA ​


 
 
 
COMUNICAT
 
 
 
              În baza Deciziei nr.10/2020 din data de 14.05.2020 a Preşedintelui Judecătoriei Blaj,
 
 
              Începând cu data de 15.05.2020, programul de lucru cu publicul la biroul registratură-arhivă şi la biroul informare şi relaţii publice va fi următorul :
 
           - registratura-arhivă: luni-vineri, ora 8-12:00;
           - informare şi relaţii publice: luni - vineri, ora 8-12:00;
  
 
              Pentru informaţii şi relaţii telefonice privind dosarele înregistrate pe rolul instanţei,
 programul birourilor registratură - arhivă şi informare şi relaţii publice este:
   
             - luni-vineri, ora 8-16.
  
 
              Studiul dosarelor se va realiza numai în baza unei programări telefonice anterioare şi cu indicarea, în măsura în care este posibil, a timpului necesar pentru consultarea dosarului.
              Programarea se va face la numărul de telefon 0258.710.899 sau solicitarea de programare va fi trimisă pe adresa de e-mail judecatoria.blaj@just.ro.
  
              Accesul în sediul Judecătoriei Blaj se va realiza cu respectarea distanţei sociale de minimum 1,5 m.,
 iar în cadrul biroului registratură se va permite accesul doar a câte unei persoane.
  
             Accesul în sediul Judecătoriei Blaj va fi permis exclusiv persoanelor care poartă măşti 
 de protecţie facială sau produse înlocuitoare care să acopere nasul şi gura.
                
  
 
                JUDECĂTORIA  BLAJ
 
        BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE​
 
 
 
 

Măsuri in vederea prevenirii infectiei cu coronavirus (COVID-19)

Listă actualizată cauze care se judecă pe perioadă stării de urgenţă.docxListă actualizată cauze care se judecă pe perioadă stării de urgenţă.docx

ANUNŢ 18.03.2020.docxANUNŢ 18.03.2020.docx

HOTĂRÂREA NR 7.prelungire perioada preschimbare.docxHOTĂRÂREA NR 7.prelungire perioada preschimbare.docx

comunicat COVID 16.03.docxcomunicat COVID 16.03.docx 

ANUNŢ IMPORTANT.docxANUNŢ IMPORTANT.docx

comunicat COVID.docxcomunicat COVID.docx

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR DIN CADRUL JUDECĂTORIEI BLAJ  Nr.6 din data de 12.03.2020.docxHOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR DIN CADRUL JUDECĂTORIEI BLAJ Nr.6 din data de 12.03.2020.docx

                                                       ​COMUNICAT

 

Prin Hotărârea NR.5 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Blaj,  întrunită la data de 07.02.2020, s-a hotărât ca,

Începând cu data de 10.02.2020, se suspendă manifestarea de protest şi se reia activitatea de judecată conform programărilor.

Programul cu publicul al compartimentului Registratură-Arhivă se va desfăşura după orarul obişnuit  -  8,00-12,00.

                                              

                                                           JUDECĂTORIA BLAJ

                                  BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

 


 ​
COMUNICAT

 

          Prin Hotărârea Nr.4/2020 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Blaj,  întrunită la data de 31.01.2020, s-a hotărât continuarea protestului prin  amânarea judecării  cauzelor (până la remedierea situaţiei ce a generat aceste forme de protest), cu excepţia cauzelor urgente, după cum urmează :

COMUNICAT JUDECĂTORIA BLAJ.docCOMUNICAT JUDECĂTORIA BLAJ.doc 

 

 
 

 
 

 
 
Cerere DOSAR ELECTRONIC:  Cerere_acces_Jud_Blaj.pdfCerere_acces_Jud_Blaj.pdf
 
DOSAR ELECTRONIC - ACCESEAZĂ ÎNCEPÂND DIN 15 IULIE 2019 -   www.tribunalulalba.ro
 
 
 
 

​ 

 
A N U N Ţ
 
 
 

 

 
În atenţia: avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, justiţiabililor, etc.
 

 

 
1. Începând cu data de 01.06.2019 la nivelul Judecătoriei Blaj se va implementarea aplicaţia denumită generic „dosarul electronic”.
 

 În acest sens, se va proceda la scanarea documentelor în format de hârtie aflate la dosar şi la introducerea acestora în aplicaţia ECRIS.

 

 Scanarea documentelor în format de hârtie aflate la dosar va avea în vedere exclusiv înscrisurile depuse la dosar începând cu data de 01.06.2019, indiferent de data înregistrării dosarului în sistem (în aplicaţia ECRIS).

 

 Vă adresăm rugămintea de a ne sprijini în efectuarea din punct de vedere tehnic a acestei activităţi prin:

 

 - evitarea capsării, îndoirii, şifonării tuturor documentelor pe care le veţi depune la registratura instanţei;

 

 - utilizarea de agrafe în locul capselor;

 
 
 
2. Începând cu data de 01.06.2019 la nivelul Judecătoriei Blaj programul de lucru cu publicul, inclusiv avocaţi, la serviciul arhivă şi registratură, zilnic, în intervalul orar 08:00 - 12:00.
 

 Pe perioada vacanţei judecătoreşti, programul de lucru cu publicul la serviciul arhivă şi registratură, zilnic, în intervalul orar 08:00 - 10:00.  Pentru buna desfăşurare a activităţii instanţei vă rugăm să respectaţi programul de lucru al instanţei.

 

  Decizia Curţii de Apel Alba Iulia privitoare la prevenirea cazurilor de practicare fără drept a profesiei de avocat:

 

Decizie avocati.pdfDecizie avocati.pdf


Informaţii de interes public


Contact