Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Prezentare

            Prezentare instanță

            Istoric

   Legislație

            Legislația care reglementează organizarea instanței

   Conducere

            Conducerea instanței

   Organizare

            Regulament de organizare și funcționare

            Structura organizatorică și organigrama

            Competență și instanțe arondate

            Carieră

   Programe și strategii

            Rapoarte și studii

   Liste de şedintă

            Accesaţi meniul " Informaţii de interes public "

 


Actualitate


ANUNŢ

PRIMIREA ŞI ÎNREGISTRAREA CERERILOR AVÂND CA OBIECT „CONTENCIOS ADMINISTRATIV - ANULARE ACT” FORMULATE POTRIVIT LEGII NR. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic
 
             Cererile formulate potrivit Legii nr. 136/2020 vor fi primite pe adresa de email a instanţei jud-barlad@just.ro.
 
 

ANUNŢ IMPORTANT: Ordin din18 mai

ANUNŢ IMPORTANT: Ordin din 15 mai

ANUNŢ IMPORTANT: Comunicat de presă 20.03.2020 Formular electronic-Acces la Dosarul electronic

ANUNŢ IMPORTANT: Decizia nr. 7 privind programul Judecătoriei Bârlad

ANUNŢ IMPORTANT: Hot 9 Colegiu Conducere Iasi_lista cauze care se judeca pe durata starii de urgenta

ANUNŢ IMPORTANT: Hotărâre Adunare Generala Judecatori nr 3_2020 - Măsuri privind Coronavirus

PENTRU CONSULTAREA DOSARELOR FOLOSIŢI DOSARUL ELECTRONIC

 

COMUNICAT

Practica neunitară

Tribunalul Vaslui a pus la dispoziţia persoanelor interesate, fie auxiliari ai justiţiei, fie simpli cetăţeni, două adrese de e-mail la care pot fi sesizate situaţii de practică neunitară, respectiv :
tr-vaslui-pnpen@just.ro – în materie penală;
-  tr-vaslui-pncivil@just.ro – în materie civilă (civil; dreptul muncii, contencios administrativ, comercial etc.);

 


Informaţii de interes public

Informații de interes public  - Liste de şedinţă

          

Extras din Ordinul Preşedintelui Judecătoriei Bârlad nr. 1/2021 din 08.01.2021
 
 ART. 2  Accesul  publicului  este  permis, astfel:

 

- în incinta instanţei,  pe timpul programului de lucru, în birourile permise, din zona publică;

- în sălile de şedinţă, cu 10  minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată;

- la grefierul-şef, zilnic, între orele 9.30 – 12.30.

 

Program de lucru cu publicul în cadrul compartimentului Arhivă:

            Cu programare online:

 Avocaţi, consilieri juridici, experţi judiciari şi justiţiabili

                -  luni - vineri între orele 9.00 – 9.30;

 Fără programare online:

Avocaţi şi consilieri juridici:

                -  luni - vineri între orele 9.30 – 11.00;

  Experţi judiciari:

                -  luni - vineri între orele 11.00 – 12.00;

   Public:

                -   luni-vineri între orele  12.00 – 13.00.

 

Vor avea acces pentru studiu în arhivă maxim 4 persoane în acelaşi interval orar.

 

Program de lucru cu publicul în cadrul compartimentului Registratură, pentru  depunerea cererilor  şi  a  actelor:

              - luni - vineri între  orele 900 – 1200.

 

Program de lucru cu publicul în cadrul biroului de informare şi relaţii publice

 

              - luni - vineri între  orele 0900 - 1200.

 

Programul de lucru cu publicul se aduce la cunoştinţă prin afişare la loc vizibil şi prin publicare pe portalul instanţei.

Publicul, avocaţii şi ceilalţi participanţi la proces nu vor avea acces în alte birouri şi la alte ore decât cele stabilite mai sus, şi nici în incinta instanţei, după terminarea programului de lucru, cu excepția situațiilor când aceștia participă la ședințele de judecată care se desfășoară după terminarea programului de lucru al instanței (după ora 1600). 

Publicul, avocaţii şi ceilalţi participanţi la proces nu au acces în birourile judecătorilor.

Este interzis accesul în instanță al persoanelor aflate în stare de ebrietate, violente, în ţinută neadecvată, al persoanelor având asupra lor bagaje voluminoase, obiecte contondente, arme, materiale periculoase.

 

............................................................................................................................

Art. 8 Dispoziţiile cuprinse în Ordinul nr. 13/14.05.2020 şi Ordinul nr. 17/05.06.2020 ale Vicepreşedintelui Judecătoriei Bârlad sunt aplicabile pe toată perioada stării de alertă instituită pe teritoriul României.​ 

 


Contact