Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


    Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul chrome facand clik AICI


    Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul mozilla facand clik AICI

    Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul microsoft edge facand clik​ AICI​   

          Listele de sedinta se pot consulta AICI​


COMUNICAT

     Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 136/18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, publicată în Monitorul Oficial nr. 634/18.07.2020, în vigoare din data de 21.07.2020, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte relevante legate de procedura de soluționare a acțiunilor în anulare împotriva actelor administrative individuale emise în baza aceste legi, conform art. 16 și art. 17,

      Aceste acţiuni  vor putea fi înregistrate în fiecare zi, de luni până vineri la ora 16,00 , doar în format şi prin mijloace electronice, la următorul  număr de fax  0259321474 şi la următoarea adresă de e-mail :  jud-beius-reg@just.ro  

      De vineri de la ora 16,00 până luni dimineaţa la ora 08,00,  acţiunile de mai sus vor fi comunicate doar  pe adresa de e-mail a Judecătoriei Beiuş: jud-beius-reg@just.ro Întrucât pentru comunicarea actelor de procedură , inclusiv înregistrarea acţiunii se utilizează doar formatul şi mijloacele electronice, este necesar ca petentul să-şi precizeze datele de identificare : nume, prenume, cod numeric personal (CNP), domiciliu, precum și  adresa de e-mail și  numărul  de telefon. 

BIROUL DE RELAŢII ŞI INFORMĂRI PUBLICE

PURTĂTOR DE CUVÂNT

CRISTINA D. MARTA, PREŞEDINTELE INSTANŢEI


 

 


 

     Judecătoria Beiuş se află în circumscripţia Curţii de Apel Oradea şi în aria de competenţă teritorială a Tribunalului Bihor, având  sediul în Municipiul Beiuş, str. Horea nr. 11, jud. Bihor. Clădirea în care este sediul instanţei a fost construită în anul 1911  . Este o clădire de tipul parter plus etajul I, arhiva -registratura (camera 1) şi cele 2 săli de judecată( sala nr. 1 şi sala nr.2) fiind situate la parter . Biroul pentru relaţii şi informaţii publice  este situat la etaj I , camera 1 şi 2, iar  compartimentul asociaţii şi fundaţii este situat la etaj I , camera 9.  Tot la etajul I sunt situate birourile judecătorilor şi a personalului auxiliar de specialitate.

 


Actualitate

         Date cu caracter personal

 


Informaţii de interes public


 

ANUNŢ - Contestatii candidaturi primar sau consilieri 2020-Jud Beius.pdfContestatii candidaturi alegeri locale 2020-Judecatoria Beius.pdf

În vederea soluţionării contestaţiilor împotriva admiterii sau respingerii candidaturii la funcția de primar sau consilier local , formulate ca urmare a desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020,  potrivit Legii 115/2015 cu modificările şi completările ulterioare vă comunicăm următoarele :

Toate contestaţiile formulate se pot  înainta şi înregistra  în următoarele variante :

-         la  numărul de fax – 0259321474

-         la adresa de  e-mail – jud-beius-reg@just.ro

-         Biroul Registratură zilnic între orele 8 – 16 , inclusiv sâmbătă şi duminică​


 

ANUNŢanunt alegeri 18-08-2020-jud Beius.pdfanunt alegeri 18-08-2020-Judecatoria Beius.pdf

Raportat la dispoziţiile Legii privind Alegerile Autorităţilor Administraţiei Publice Locale, depunerea la JUDECĂTORIA BEIUŞ a dosarelor privind candidaturile la funcția de primar sau consilier local, pentru ziua de 18.08.2020 se poate face până la ora 24:00​.  

                                               

ANUNŢ Raportat la dispoziţiile Legii privind Alegerile  Autorităţilor Administraţiei Publice Locale, depunerea la JUDECĂTORIA BEIUŞ a dosarelor privind candidaturile la funcția de  primar sau  consilier local, se va  face zilnic, de luni până vineri, între orele 8:30-12:30 la registratura instanţei. 

                                                                       Pt. Preşedinte în C.O

                                               BONDAR GABRIELA, judecător delegat

 

 
            Anunt 
        Pentru cereri şi alte documente la Dosare  
        E-mail  :  jud-beius-reg@just.ro
        Documentele atasate sa fie in format pdf si sa nu depaseasca 4 Mb!
      Hotararea nr 7-CAO.pdfHotararea nr. 7 a Curtii de Apel Oradea din data de 20-03-2020
      Anexa Hot nr 7-cao.pdfAnexa la Hotararea nr. 7 a Curtii de Apel Oradea din data de 20-03-2020
      Hotararea nr 6 CAO.pdfHotararea nr 6 din 18-03-2020 a Curtii de Apel Oradea referitoare la activitatea de judecata pe durata starii de urgenta

 


         

         Hot 5 - 12.03.2020 jud Beius-Covid-19.pdfHot 5 - 12.03.2020 judecatoria Beius ref. la instituirea măsurilor de prevenire a infectării cu Coronavirus (COVID – 19) 

            ANUNT  Decizia nr.9-2019-Judecatoria Beius.pdfDecizia nr.9-2019-Judecatoria Beius.pdf
          Ziua libera din data de 16 august 2019 va  fi  recuperată  de  personalul  Judecătoriei  Beiuş  prin  prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru cu o oră în fiecare zi, în perioada 19 - 28 august  2019  inclusiv  (8  zile  lucrătoare), cu  excepţia  magistraţilor  şi  celorlalte categorii de personal din cadrul instanţei judecătoreşti implicaţi în soluţionarea proceselor cu termen în 16 august 2019.
 
          ANUNT Decizia nr.5-2019-Judecatoria Beius.pdfDecizia nr.5-2019-Judecatoria Beius.pdf
          Ziua libera din data de 30 aprilie 2019 va  fi  recuperată  de  personalul  Judecătoriei  Beiuş  prin  prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru cu o oră în fiecare zi, în perioada 06 mai - 15 mai  2019  inclusiv  (8  zile  lucrătoare), cu  excepţia  magistraţilor  şi  celorlalte categorii de personal din cadrul instanţei judecătoreşti implicaţi în soluţionarea proceselor cu termen în 30 aprilie 2019.
 
           ANUNT  decizia 7-2018-JB.pdfDecizia nr.7-2018-Judecatoria Beius.pdf
          Zilele libere din data de 24 si 31 Decembrie 2018, vor fi recuperate de catre personalul Judecătoriei Beius,
 prin prelungirea corespunzatoare a timpului de lucru cu doua ore în fiecare zi, în perioada 07.01.2019-16.01.2019, cu exceptia magistratilor si altor categorii din cadrul instantelor judecatoresti implicate in solutionarea proceselor cu termen in data de 24 si 31 Decembrie 2018.
 
          Zilele libere din data de 16 si 17 August 2018, vor fi recuperate de catre personalul Judecătoria Beius,
 prin prelungirea corespunzatoare a timpului de lucru cu doua ore în fiecare zi, în perioada 20.08.2018-29.08.2018, cu exceptia magistratilor si altor categorii din cadrul instantelor judecatoresti implicate in solutionarea proceselor cu termen in data de 16 si 17 August 2018.
 
           ANUNT decizia 3-2018-jb.pdfDecizia nr. 3-2018-Judecatoria Beius.pdf
          Ziua libera din data de 30 Aprilie 2018, va fi recuperata de catre personalul Judecătoria Beius,
 prin prelungirea corespunzatoare a timpului de lucru cu o ora în fiecare zi, în perioada 02 Mai 2018 – 11 Mai 2018
 (8 zile lucratoare), cu exceptia magistratilor si altor categorii din cadrul instantelor judecatoresti implictate
in solutionarea proceselor cu termen in data de 30 Aprilie 2018
 
 
           ANUNT Decizia  Nr.5 2017 -Judecatoria Beius.pdfDecizia Nr.5-2017 -Judecatoria Beius.pdf 
          Ziua libera din data de 14 August 2017, va fi recuperata de catre personalul Judecătoria Beius,
 prin prelungirea corespunzatoare a timpului de lucru cu o ora în fiecare zi, în perioada 16 August 2017 – 25 August 2017
 (8 zile lucratoare), cu exceptia magistratilor si altor categorii din cadrul instantelor judecatoresti implictate
in solutionarea proceselor cu termen in data de 14 August 2017.
 
 
 
               ANUNT  Decizia 3-2017 - Judecatoria Beius.pdfDecizia 3-2017 - Judecatoria Beius.pdf
               Ziua liberă din 02 iunie 2017, va fi recuperată de către personalul Judecătoriei Beius, prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru cu o ora în fiecare zi, în perioada 06.06.2017 – 15.06.2017.
               În data de 02.06.2017 compartimentele Arhiva, Registratura şi Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul, nu vor avea program cu publicul.
 
 
               ANUNT  Decizia 2-2017 - Judecatoria Beius.pdfDecizia 2-2017.pdf
               Ziua liberă din 23 ianuarie 2017, va fi recuperată de către personalul Judecătoriei Beius, prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru cu doua ore în fiecare zi, în perioada 25 ianuarie 2017 – 31 ianuarie 2017,  cu excepţia judecătorului şi grefierului care sunt în şedinţa de judecată din 23.01.2017, care vor fi prezenţi la instanţă şi care nu vor mai recupera această zi.
               În data de 23.01.2017 compartimentele Arhiva, Registratura şi Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul, nu vor avea program cu publicul.
 
              ANUNT  Program Judecatoria Beius indata de 02.12.2016.pdfProgram Judecatoria Beius in data de 02.12.2016.pdf
              Ziua liberă din 2 decembrie 2016, va fi recuperată de către personalul Judecătoriei Beius, prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru cu o oră în fiecare zi, în perioada 5 decembrie 2016 – 14 decembrie 2016.
              În data de 2 decembrie 2016 compartimentele arhivă, registratură şi Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul nu vor avea program cu publicul.
 
 

              ANUNT - Posturi vacante Beiuş - Beius-post.pdfBeius-post.pdf

   

          Protocolul de colaborare  dintre Judecatoria Beius si Colegiul Consilierilor Juridici Bihor.pdfProtocolul de colaborare dintre Judecatoria Beius si Colegiul Consilierilor Juridici Bihor.pdf

 


Contact

Adresa Judecătoriei BEIUŞ este:
       Municipiul Beiuş, Str. Horia nr. 11, jud. Bihor
Telefon:
       0259/321433
Fax:
       0259/321474
 
E-mail: jud-beius-reg@just.ro