Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

Judecătoria BĂILEŞTI

:

Jurisprudenta: Cerere ajutor public judiciar-respinsă.

Titlu

Cerere ajutor public judiciar-respinsă.

Tip speta

Hotărâre

Numar speta

 

Data speta

28.06.2010

Domeniu asociat

Cereri

Continut speta

                                 AJUTOR PUBLIC JUDICIAR-Respinge cererea.

     Prin cererea formulată  la 25.06.2010 M.M. , pârâtă în dosarul civil nr. 2927/1832009, având ca obiect acţiune în constatare a solicitat instanţei acordarea ajutorului public judiciar .
     În motivarea cererii reclamanta a arătat că  nu poate achita taxa de timbru, întrucât  nu are resurse  financiare suficiente.
            In susţinerea cererii  a depus  adeverinţă de venit pe anul 2010 eliberată de  D.G.F.P.Dolj- A.F.P.Calafat, care atestă că nu realizează venituri impozabile .
Potrivit art.14 din OG 51/2008 cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar se formulează în scris şi va cuprinde menţiuni privind : obiectul şi natura procesului pentru care se solicită ajutorul public judiciar, identitatea, codul numeric personal, domiciliul şi starea materială a solicitantului şi a familiei sale, precum şi dovezi cu privire la obligaţiile de întreţinere sau de plată.  Cererea va fi însoţită  şi de  o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutorul public judiciar, în ce formă , pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor.
În cererea formulată M.M., deşi precizează că familia sa este compusă din trei persoane, nu a  precizat numele şi prenumele acestora, relaţia de rudenie şi   înscrisuri doveditoare cu veniturile acestora .
Instanţa , constatând că cererea nu îndeplineşte condiţiile prev.de art.14 din OG 51/2008,a respins cererea formulată de reclamantă.
Jurisprudenta

1

id_institutie

183

Institutie

Judecătoria BĂILEŞTI

Atașări

Creat la 27.02.2013 22:28 de SHP Install
Ultima modificare la 27.02.2013 22:28 de SHP Install