Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 Judecătoria Baia Mare 

   
 SANY0061.JPG
 
 
          Judecătoria Baia Mare are sediul în Baia Mare, Bd. Republicii nr. 2A, jud. Maramureş şi funcţionează din anul 2000 în corpul B al Palatului de Justiţie. Are un număr de 5 săli de judecată, 22 de judecători şi 38 de grefieri de şedinţă.
 
SANY0089.JPG
 
 
 SANY0078.JPG   SANY0087.JPG

 

 


Istoric

 

Primul document scris ce atestă dreptul judelui şi juraţilor de a judeca pricinile dintre locuitorii oraşului, dintre ei şi alţii, datează din anul 1437.
          Judele şi juraţii aveau puteri depline de a judeca toate cauzele şi neînţelegerile născute pe teritoriul oraşului, locuitorii băimăreni nesupunându-se altor jurisdicţii. 
           Reţinerea unui băimărean sau bunurilor acestuia, când se afla pe un teritoriu străin se putea face numai pentru infracţiunea de omor. Pentru celelalte fapte incriminate, comise pe alte domenii erau judecaţi de judele sau juraţii oraşului. 
          Judele şi juraţii erau obligaţi să rezolve operativ plângerile. Tergiversarea judecării lor echivala cu o tăgăduire a dreptăţii iar judele era chemat în faţa regelui. 
          Băimărenii se bucurau de drepturi privilegiate care, pe parcursul timpului, au fost reconfirmate şi întărite prin diplomele regilor : Ludovic I (1376), Sigismund de Luxemburg (1393) şi Matei Corvin (1458, 1464). 
          În 1484 regele Matei Corvin acordă dreptul judelui şi juraţilor băimăreni să aplice în pricinile penale judecate şi pedeapsa cu moartea. 
          Adeseori se iveau conflicte (de interese) jurisdicţionale între judele Băii Mari şi nobili aflaţi la conducerea Comitatului Satu Mare, care nesocotind privilegiile băimărenilor de a se supune unei jurisdicţii proprii, îi reţineau şi îi judecau. La plângerile judelui atât regii cât şi principii de Transilvania, au interzis exercitarea acestei jurisdicţii de către nobili comitatului, prin  diplomele din 1580, 1585, 1607 şi 1612. 
          Pedepsele aplicate erau deosebit de severe. Dintre acestea amintim pedeapsa cu moartea pentru bigamia bărbatului, îngroparea de vie a femeii imorale şi arderea pe rug. 
          Autonomia jurisdicţională a oraşului Baia Mare a luat sfârşit odată cu separarea puterii judecătoreşti de cea administrativă, înfăptuită în 1876, când s-a înfiinţat Judecătoria Regală Baia Mare în baza Legii nr. 21 din 1871, la care erau arondate 38 de localităţi. 
          Din acel an şi până în prezent în denumirea instanţei, în arondările teritoriale şi în competenţa materială de soluţionare a pricinilor au intervenit în raport de modificările legislative, diferite schimbări. 
          Denumirea de Judecătoria Baia Mare, a intervenit în urma reîmpărţirii administrativ-teritoriale din februarie 1968, dată la care şi-au încetat activitatea Tribunalul oraşului Baia Mare, Tribunalul Raional Şomcuta Mare, Tribunalul Raional Târgu Lăpuş, a căror circumscripţie teritorială a fost preluată integral  şi Tribunalul Raional Cehu Silvaniei din circumscripţia căruia s-au preluat localităţile teritorial-administrative: Ulmeni, Sălsig, Fărcaşa, Băseşti, Oarţa, Bicaz, Ariniş, Băiţa de sub Codru şi Asuaj. 
          In urma adoptării Legii 92/92, circumscripţia teritorială a Judecătoriei Baia Mare a fost restrânsă prin arondarea unor localităţi la Judecătoria Târgu Lăpuş, înfiinţată în martie 1998 şi a Judecătoriei Şomcuta Mare, înfiinţată în anul 2000. 
          Sediile insalubre, nefuncţionale (din str. Crişan (până în 1972) şi Baia Sprie) au determinat conducerea Tribunalului Maramureş să facă numeroase demersuri administrative pentru construirea unui nou sediu. Primele semne pozitive apar numai după anul 1990. În anul 1991 noul sediu apare la poziţia 12 pe lista de priorităţi al Ministerului Justiţiei iar în 1995 ocupă locul 2 pe această listă. 
          Tot în acest an, pentru trimestrul IV a fost prevăzută suma de 500.000.000 lei. Definitivarea şi aprobarea proiectului precum şi parcurgerea procedurilor legale de licitare a lucrărilor se finalizează în prima decadă a lunii decembrie. Urmează, cu maximă urgenţă, începând cu această lună, punerea în operă a investiţiei, finalizată până în anul 2000. 
          In luna mai 2000 se inaugurează Palatul de Justiţie din Baia Mare, str. Republicii nr. 2A, unde funcţionează Tribunalul Maramureş în corpul A şi Judecătoria Baia Mare în corpul B al clădirii.