Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate


Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată pe portal fie la secţiunea: Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă, fie în secţiunea Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului

LISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 19IUNIE2020.pdfLISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 19IUNIE2020.pdf

LISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 18IUNIE2020.pdfLISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 18IUNIE2020.pdf

LISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 17IUNIE2020.pdfLISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 17IUNIE2020.pdf

LISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 16IUNIE2020.pdfLISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 16IUNIE2020.pdf

LISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 11IUNIE2020.pdfLISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 11IUNIE2020.pdf

LISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 10IUNIE2020 RECTIFICATA.pdfLISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 10IUNIE2020 RECTIFICATA.pdf

LISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 10IUNIE2020.pdfLISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 10IUNIE2020.pdf

LISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 9IUNIE2020.pdfLISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 9IUNIE2020.pdf

LISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 4IUNIE2020.pdfLISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 4IUNIE2020.pdf

LISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 3IUNIE2020.pdfLISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 3IUNIE2020.pdf

LISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 2IUNIE2020.pdfLISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 2IUNIE2020.pdf

LISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 28MAI2020.pdfLISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 28MAI2020.pdf

LISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 27MAI2020.pdfLISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 27MAI2020.pdf

LISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 20MAI2020.pdfLISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 20MAI2020.pdf

LISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 19MAI2020.pdfLISTA DOSARELOR CE SE VOR JUDECA IN DATA DE 19MAI2020.pdf

Ordin de serviciu nr.10 din 12 mai 2020.pdfOrdin de serviciu nr.10 din 12 mai 2020.pdf

LISTA CAUZELOR URGENTE 13.05.2020.pdfLISTA CAUZELOR URGENTE CE SE VOR JUDECA LA DATA DE  13.05.2020.pdf

Lista cauzelor ce se vor judeca la 07.05.2020

Lista cauzelor ce se vor judeca la 06.05.2020

LISTE CU CAUZELE URGENTE  CE SE JUDECA LA DATA DE 29.04.2020.pdfLISTE CU CAUZELE URGENTE CE SE JUDECA LA DATA DE 29.04.2020.pdf

Lista cauzelor ce se vor judeca la 23.04.2020

Lista cauzelor ce se vor judeca la 08.04.2020

COMUNICAT DIN 23.03.2020.pdfCOMUNICAT DIN 23.03.2020.pdf

COMUNICAT 13 Martie 2020 .pdfCOMUNICAT 13 Martie 2020 .pdf

LISTA CAUZELOR URGENTE 18.03.2020.pdfLISTA CAUZELOR URGENTE  CE SE JUDECA LA DATA DE 18.03.2020.pdf

LISTA CAUZELOR URGENTE 19.03.2020.pdfLISTA CAUZELOR URGENTE CE SE JUDECA LA DATA DE 19.03.2020.pdf

LISTA CAUZELOR URGENTE 23.03.2020 .pdfLISTA CAUZELOR URGENTE CE SE JUDECA LA DATA DE 23.03.2020 .pdf


Informaţii de interes public

DATE CU CARACTER PERSONAL
 

 
Informare cu privire la aplicabilitatea Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 
 
 
 
 
     Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
 
 
 
     Judecătoria Baia de Aramă prelucrează datele cu caracter personal în temeiul Legii 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a Legii 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.
 
 
 
     Date personale colectate: datele de identificare (nume, prenume, domiciliu), sexul, data nașterii, date de contact (adresa de e-mail și/sau numărul de telefon) și CNP.
 
 
 
Modul de prelucrare a datelor personale: în format electronic, scris sau oral ca urmare a obligațiilor ce decurg din legislația în vigoare, atunci când transmiterea este necesară pentru îndeplinirea unei atribuții care servește interesului public sau care face parte din exercitarea atribuțiilor unei autorități ori instituții publice.
 
 
 
     Drepturile garantate și modul de exercitare:Drepturile garantate și modul de exercitare:
 
 
 
• Dreptul de acces, înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
• Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
• Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.
• Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că ai dreptul de a solicita să iţi ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iți retragi consimțământul şi nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
•  Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care instanța nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 
 
 
     Datele publicate pe portalul instanțelor de judecată sunt preluate automat din cadrul bazelor de date ECRIS de la nivel local, instanțele de judecată deținând proprietatea asupra bazelor de date și a conținutului acestora.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact