Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact


COMUNICAT - LEGEA 136/2020

23 iulie 2020

Biroul de Informații şi Relații cu Publicul

 

În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. 1 și alin. 7) sau, după caz, art. 17 alin. 1) şi 10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice in situații de risc epidemiologic şi biologic,

            orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. 3) sau, după caz, art. 7 sau art. 8 alin. 4) (respectiv Decizia Direcției de Sănătate Publică) poate depune acțiune in anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii  în format electronic la următoarea adresă de  e-mail:

 

jdbc-contestatii-dsp@just.ro

 

Prin cererea formulată, petentul va indica obligatoriu:

1.      numărul de telefon şi adresa de email la care urmează a se îndeplini actele de procedură

2.      numărul deciziei Direcției de Sănătate Publică pe care o contestă

3.      codul numeric personal in vederea stabilirii identității sale și dacă este cazul, codul numeric personal al persoanei vizată de măsura contestată (dacă cererea se formulează pentru o altă persoană)

4.      numele avocatului ales dacă este cazul (inclusiv adresa de e-mail și numărul de telefon ale acestuia)  sau dacă solicită desemnarea unui avocat din oficiu.

 

In măsura în care se află în posesia sa, petentul va anexa copii (scanate sau fotografiate), înaintând odată cu cererea de chemare în judecată:

-          decizia contestată

-          cartea de identitate

-          înscrisuri în dovedirea cererii

 

La Judecătoria Bacău pot depune acțiuni persoanele care domiciliază sau au reședința in circumscripţia Judecătoriei Bacău ori cele care sunt izolate sau carantinate in spatii sau unități sanitare aflate in circumscripţia teritorială a Judecătoriei Bacău. Precizăm că la nivelul Judecătoriei Bacău nu există mijloacele tehnice necesare pentru derularea procesului prin mijloacele electronice indicate in art. 15 alin. 13 din Lege.

 

Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.

 

Cererile transmise în afara programului de lucru al Judecătoriei Bacău (luni - vineri, orele 07,30 -15,30) pe orice altă cale decât cea menționată mai sus (fax, poștă, alte adrese de e-mail ale instanței) vor fi înregistrate în prima zi lucrătoare.

 

 

 

Biroul de Informare și Relații Publice

Judecător Ciprian Țimiraș

 

Documentele pentru registratura instanţei se trimit pe adresa de e-mail


Adresă:                     Str. Oituz, nr. 20, Bacău, Judeţul Bacău, cod poştal 600266
Centrală:                   0234/512629
Fax instanţă:              0234/510557        
Fax Executări penale:  0234/512673
e-mail Grefier Şef:      jud-bacau-gref@just.ro
Persoană de contact:  Purtător de cuvânt, judecător Ţimiraş Constantin

Camere de lucru cu publicul

1. Biroul de Informare şi Relaţii Publice va funcţiona la Camera 19 după următorul program:  

 

            zilnic între orele 8:00 - 16:00       şi       miercuri între orele 08:00 - 19:00.

 

Biroul de informare şi relaţii publice este condus de domnul judecător ŢIMIRAŞ CIPRIAN CONSTANTIN. Grefierii delegaţi sunt Morau Elena Ancuţa şi Rusu Marinela.

Program de audienţe luni între orele 9:00 - 12:00
  
 

2. Registratura instanţei  va avea  program cu publicul zilnic, între orele 8:00-13:00 la camera 16.

   

3. Arhiva instanţeicamerele 11 şi 12 va fi deschisă pentru public zilnic, după următorul program:

 

LUNI, MARŢI, JOI ,VINERI:   9:00 -  13:00


MIERCURI: 12:00 - 16:00 

 
4. Biroul Executări Civile va funcţiona la camera 18 şi va avea relaţii cu publicul zilnic între orele 13:00-15:00.
 Judecător delegat la acest compartiment d-na judecător Mărmureanu Silvia, înlocuitor domnul judecător Ţimiraş Ciprian Constantin.
 
5. Biroul Executări Penale va funcţiona la camera 40 şi va avea relaţii cu publicul zilnic între orele 13:00-15:00.
 Judecător delegat la acest compartiment este d-na judecător CANDET ANA MARIA, înlocuitor judecător Lupaşcu Sergiu.
 
6. Biroul Persoane Juridice va funcţiona la camera 18 şi va avea relaţii cu publicul zilnic între orele 13:00-15:00.
Activitatea BIROULUI  PERSOANELOR JURIDICE este organizată în conformitate cu prevederile art. O.G. nr. 26/2000  astfel cum a fost modificat prin O.G. nr. 37/2003, ce prevede Regulamentul de aplicare a O.G. nr. 26/2000, dar şi a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti.
În cadrul acestui birou este organizată activitatea în mod separat faţă de celelalte compartimente auxiliare ale instanţei, existând registratură proprie, precum şi o arhivă proprie în care sunt ţinute toate dosarele asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi au sediul în raza teritorială a Judecătoriei Bacău.

7. Actele de sesizare a instanţei, atât în materie civilă cât şi în materie penală, pot fi depuse de public între orele 08:30 - 12:30 la camera 16 a Judecătoriei Bacău. Grefier delegat - Joldescu Constantin.
   


Program de funcţionare


1. Biroul de Informare şi Relaţii Publice va funcţiona la Camera 19 după următorul program:  
 
        Luni, Marţi, Joi, Vineri între orele 8:00 - 16:00       şi       Miercuri între orele 08:00 - 19:00
        Luni între orele 9:00 - 12:00​ - petiţii / formulare cereri în baza Lg.544/2001

 
Biroul de informare şi relaţii publice este condus de judecător Ţimiraş Ciprian Constantin. Grefier delegat  Rusu Marinela.
 
 
2. Registratura instanţei  va avea  program cu publicul zilnic, între orele 8:00-12:00 la camera 16.
   
3. Arhiva instanţeicamerele 11 şi 12,  va fi deschisă pentru public zilnic, după următorul program:
 
LUNI, MARŢI, JOI, VINERI: 9:00 -  13:00 informaţii
 
 
MIERCURI: 12:00 -  16:00 informaţii
 
 
4. Biroul Executări Civile va funcţiona la camera 18 şi va avea relaţii cu publicul zilnic între orele 13:00-15:00.
 Judecător delegat la acest compartiment d-na judecător PÎRJOL-NĂSTASE ELENA,  (în lunile pare), alternativ d-na judecător DAMIAN MIA CRISTINA (în lunile impare).
 
5. Biroul Executări Penale va funcţiona la camera 40 şi va avea relaţii cu publicul zilnic între orele 13:00-15:00.
 Judecător delegat la acest compartiment d-l judecător ...,  (în lunile pare) şi d-na judecător CANDET ANA MARIA (în lunile pare).
 
6. Biroul Persoane Juridice va funcţiona la camera 18 şi va avea relaţii cu publicul zilnic între orele 13:00-15:00

7. Actele de sesizare a instanţei, atât în materie civilă cât şi în materie penală, pot fi depuse de public între orele 08:30 - 12:30 la camera 2 a Judecătoriei Bacău. Grefier delegat - Joldescu Constantin.


Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta

 

 ...