Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Judecătoria AIUD  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 
Judecătoria AIUD
 
 
      Judecătoria Aiud funcţionează în baza Legii 304/2004 privind organizarea judiciară modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, în circumscripţia teritorială a Tribunalului Alba şi Curţii de Apel Alba-Iulia.
 
      Raza de activitate a Judecătoriei Aiud, cuprinde conform H.G. nr. 337/1993 municipiul Aiud, oraşele Ocna-Mureş şi Teiuş, precum şi comunele Fărău, Hopîrta, Livezile, Lopadea-Nouă, Lunca-Mureşului, Miraslău, Noşlac, Ponor, Rădeşti, Rîmeţ, Rimetea, Stremţ, Unirea, acoperind o suprafaţă de 1102 kmp, cu 76.061 locuitori.

      În prezent Judecătoria Aiud funcţionează la parterul şi o parte din etajul clădirii situată administrativ pe strada Morii nr.7A, restul etajului imobilului aflându-se în folosinţa Penitenciarului Aiud. Suprafaţa utilă totală a spaţiului deţinut este de 461 mp, existând două sali de judecată şi un număr de 8 birouri la parter şi 8 la etaj.

      Edificiul construit la începutul secolului XX, cu două nivele, aspect impunător, faţade sobre şi elegante, geamuri înalte orientate spre sud şi vest, a servit ca sediu de instanţă până în anul 1968, an în care Judecătoria Aiud a fost desfiinţată.
Din punct de vedere al Cărţii Funciare, imobilul este înscris în CF nr.1123 Aiud, sub A+3, cu nr. top 865 clădire cu etaj în suprafaţă de 1885 mp şi nr. top 866 grădină intravilan în suprafaţă de 2719 mp, dreptul de proprietate al Statului Român fiind întabulat prin încheierea nr. 2158 din 11 iulie 1924 (B9), în baza Ordinului nr. 30644/1922 al Directoratului General al Justiţiei din Transilvania. Odată cu notarea existenţei clădirii prin încheierea nr. 588/21.03.1919 s-a menţionat expres destinaţia acesteia de Palat Judiciar.
      După anul 1968 clădirea a fost utilizată o perioadă drept lăcaş de învăţământ, iar din anul 1986 a trecut în administrarea penitenciarului Aiud, fiind inclusă în perimetrul acestuia, printr-un gard înalt în continuarea celui de pază.
Odată cu reînfiinţarea Judecătoriei Aiud, în temeiul Legii nr. 92/1992, prin ordinul nr. 1261/c/18.02.1994 al Ministrului Justiţiei, s-a dat în folosinţa judecătoriei doar parterul clădirii precum şi suprafaţa de 253 mp, teren aferent.

Istoric

     
      Deşi primul document medieval care atestă existenţa localităţii Aiud este din anul 1293, cel mai vechi document care atestă existenţa unei activităţi jurisdicţionale este un proces-verbal al unei şedinţe de judecată din anul 1650.

      La începutul secolului al XVII-lea, Aiudul se impune ca un însemnat centru economic şi administrativ, motiv pentru care a fost decretat „privilegiatum oppidum” în anul 1613, iar mai târziu în anul 1658 locuitorii au fost înnobilaţi de către Gheorghe Rakoczi II principele Transilvaniei, în cuprinsul prescriptului de nobilitate menţionându-se expres dreptul locuitorilor de a fi judecaţi de către proprii conducători.
      După instaurarea stăpânirii habsburgice în Transilvania, oraşul devine în anul 1716 reşedinţă a comitatului Alba de Jos, cunoscând o însemnată înflorire economică culturală şi ştiinţifică.
      În perioada 1662-1869, în cadrul Colegiului Reformat din localitate a funcţionat şi o Facultate de Drept alături de cele de Teologie, Filozofie şi Ştiinţele Naturii.
      În contextul mişcărilor sociale de la finele secolului al XVIII-lea, pe lângă judecătoria din localitate se va înfiinţa închisoarea din care treptat se va dezvolta Penitenciarul actual.
      Prima atestare a închisorii este din anul 1786. Cele două instituţii au funcţionat în strânsă legătură pe parcursul secolului al XIX-lea.
      Începând cu anul 1890, în baza Legii ungare nr. XXV, Judecătoria Aiud a funcţionat în circumscripţia teritorială a nou înfiinţatei Curţi de Apel Cluj, situaţie perpetuată şi după anul 1918, în baza Legii de organizare judecătorească din 25.06.1924.
      În baza Legii nr. 5/19.06.1952 se înfiinţează Tribunalul Popular Raional Aiud, care va funcţiona până în anul 1968, când în baza Legii 58/1968 Judecătoria Aiud se desfiinţează.
      În anul 1995 în temeiul Legii nr. 92/1992, Judecătoria Aiud îşi reia activitatea având competenţa generală determinată de lege.