Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact


Sediul Judecătoriei Cornetu este în com. Cornetu, Şoseaua Alexandriei, nr. 138, jud. Ilfov

Purtător de cuvânt al Judecătoriei Cornetu: judecător Sipoş Andreea Alexandra (telefon 073 488 2629)PROGRAMĂRI TELEFONICE

(pentru studiu dosar/legalizări, eliberare certificate de grefă,

restituiri cauţiuni etc. )​


 

Compartiment

 

Telefon

 

Email

ARHIVĂ

021/4689235- int.118

anda.brasoveanu@just.ro

REGISTRATURĂ

021/4689235- int.115

jud-cornetu -reg@just.ro

PERSOANE JURIDICE /BIROUL  RELAŢII CU PUBLICUL

021/4689235- int.113

jud-cornetu-brp@just.ro

EXECUTĂRI PENALE

021/4689235- int.112

antoanella.malciu@just.ro

GREFIERUL ŞEF

021/4689235- int.106

ionela.pavel@just.ro


(pt. detalii, a se vedea Comunicatul de presă din data de 14.05.2020, publicat la secţiunea

"Acasă - Informaţii de interes public")​​


Telefon centrală :
      021/468.92.35

Fax:
       021/468.92.27


Email:
       jud-cornetu-reg@just.ro


Persoane de contact: grefier - şef Ionela Pavel 

        Telefon grefier - şef: 021/468.91.80

         E-mail: ionela.pavel@just.ro


Biroul Executări Penale

Tel.: 021/468.92.35 (interior 112)

Fax: 021/468.93.59


Birou Persoane Juridice

Tel.: 021/468.92.35 (interior 113)


Biroul local de expertize tehnice si contabile Ilfov:

Biroul Local pentru Expertize Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Ilfov are sediul în clădirea Tribunalului Ilfov - oraşul Buftea, str. Ştirbei Vodă, nr. 24, jud. Ilfov.

Datele de contact de mai jos vor fi utilizate pentru trimiterea/obţinerea de informaţii ce vizează strict activitatea Biroului pentru expertize tehnice si contabile.

Email: tr-ilfov-blet@just.ro (aceasta adresa de e-mail se foloseste in exclusivitate pentru activitatea biroului local de expertize)
 
Telefon: 0734.882.626  (acest nr. de telefon se foloseste in exclusivitate pentru activitatea biroului local de expertize )    
 
Fax:  0372.218.869  (aceast nr. de fax se utilizeaza pentru activitatea biroului local de expertize) ​
 

Camere de lucru cu publicul           BIROUL DE INFORMARE Sl RELATII PUBLICE
 
      Judecător delegat: Sipoş Andreea Alexandra
        Contact:
telefon: 021 468.92.35
                     e-mail:
jud-cornetu-brp@just.ro

      Grefier delegat: Iosif Vasile
      Contact: telefon:
021 468.92.35 (interior 113)
                   e-mail: jud-cornetu-brp@just.ro
 
Aici puteti depune cererile de furnizare a informatiilor publice si vi se înregistreaza petitiile adresate instantei.
Programul zilnic al biroului este următorul:
- luni-vineri între orele 9:00-13:00, cu excepţia zilei de miercuri când programul este între orele 9:00 – 19:00;
- în mod excepţional, purtătorul de cuvânt poate fi contactat la nr. de telefon mai sus menţionat.
Vi se furnizeaza pe loc, atunci când este posibil, informatiile publice solicitate, astfel ca e bine sa explicati cât mai clar ce informatie anume solicitati.
Daca solutionarea necesita un termen de raspuns, functie de volumul de informatie solicitat, trebuie sa asteptati 30 de zile.
Daca cererea dumneavoastra este de competenta altei institutii, atunci va fi trimisa de catre instanta la respectiva institutie.
Nu vi se va furniza o informatie exceptata de la accesul publicului sau pe care instanta nu o detine.
 
 
      BIROUL EXECUTĂRI PENALE
 
            Judecător delegat: Gabor Cristina
             Grefieri delegaţi:
                                 
- Călai Claudia Alexandra
                                  - Malciu Antoanella Emilia
        
            Contact:
                     Tel.: 021/468.92.35 (112)
                     Fax: 021/468.93.59
 
 
          Program de lucru cu publicul (legalizări sentinţe penale)
                   Marţi: orele 09:00 – 13:00
                   Miercuri: orele 09:00 – 13:00
                   Joi: orele 09:00 – 13:00
 
Notă:     
                - Persoanele care solicită eliberarea de copii legalizate de pe sentinţele penale pronunţate de Judecătoria Cornetu vor depune cererea de legalizare şi taxa de timbru aferentă la Biroul Executări Penale (camera 107 – E13), în cadrul programului cu publicul, între orele 09:00 – 13:00, în oricare din zilele lucrătoare ale săptămânii.
                - Copiile legalizate ale sentinţelor penale vor fi ridicate de la Biroul Executări Penale doar în zilele de marţi, miercuri şi joi, intervalul orar 09:00 – 13:00.
                - Taxa de timbru, în cuantum de 5 lei /exemplar, este stabilită conform art. 9 lit. l din OUG 80/2013, iar dovada achitării acesteia se ataşează în original la cererea de legalizare.
 
                Legislaţie relevantă:
Ø    Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial  nr. 510 din 24 iulie 2009, modificată şi completată prin:
-                          Legea nr. 27/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial  nr. 180 din 20 martie 2012;
-                          Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial  nr. 258 din 19 aprilie 2012;
-                          Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial  nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
Ø    Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial  nr. 486 din 15 iulie 2010, modificată şi completată prin:
-                          Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial  nr. 258 din 19 aprilie 2012;
-                          Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial  nr. 515 din 14 august 2013.
Ø    Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 2013.
Ø   Legea nr. 253 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 14 august 2013.
Ø   Legea nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, publicată în Monitorul Oficial nr. 512 din 14 august 2013.
Ø   Legea nr. 302/2004 privind Cooperarea judiciară internaţională în materie penală, modificată şi completată prin Legea nr. 300/2013
Ø   Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, modificat şi completat prin  Hotărârea nr. 79/16.01.2014 a plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Ø   Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, modificată şi completată prin Legea nr. 255/2013.
 
 
           BIROUL PERSOANE JURIDICE
            Grefier delegat: Iosif Vasile
 
           Contact:
           Tel.: 021/468.92.35 (113)

      Activitatea BIROULUI PERSOANELOR JURIDICE este organizată în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti.  
      În cadrul acestui birou este organizată activitatea în mod separat faţă de celelalte compartimente auxiliare ale instanţei, existând o arhiva proprie în care sunt ţinute toate dosarele asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi au sediul în raza teritorială a Judecătoriei Cornetu - jud. Ilfov.

Acte necesare acordare-modificări-dizolvare, asociaţii, fundaţii, sindicate, asociţii de proprietari.pdfActe necesare acordare-modificări-dizolvare, asociaţii, fundaţii, sindicate, asociţii de proprietari.pdf
 
       Acte necesare pentru eliberarea de hotărâri legalizate
    - cerere de legalizare – tipizat sau cerere formulată de petent;
    - 5 lei /exemplar -  pentru hotărâri - conform art. 9 lit.l din OUG 80/2013; 
    - copie CI/BI a solicitantului care trebuie să fie reprezentantul persoanei juridice.

       Acte necesare pentru eliberare certificat de grefă    
     - cerere  formulată de petent,
     - taxa judiciară de timbru – 1 leu/pagină - conform art. 9 lit.k din OUG 80/2013; 
     - copie CI/BI a solicitantului care trebuie să fie reprezentantul persoanei juridice.

       Acte necesare pentru eliberare copii xerox de pe înscrisuri din dosar: 
      - cerere  formulată de petent,
      - copie CI/BI a solicitantului care trebuie să fie reprezentantul persoanei juridice.
       - cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanţa
       — 0,20 lei/pagina;

       Acte necesare pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile din dosar:    
      - cerere  formulată de petent,
      - taxa judiciară de timbru – 1 leu/pagină - conform art. 9 lit.j din OUG 80/2013; 
      - copie CI/BI a solicitantului care trebuie să fie reprezentantul persoanei juridice,  
    

      


Program de funcţionare


 REGISTRATURĂ

luni, marţi, miercuri, joi şi vineri – 09.00 – 13.00 (et. 1)

 

ARHIVĂ

luni, marţi, miercuri, joi şi vineri – 09.00 – 13.00 (et. 1)

Anunţ privind PROGRAMUL COMPARTIMENTULUI ARHIVĂ.pdfANUNŢ REFERITOR LA PROGRAMUL COMPARTIMENTULUI ARHIVĂ.pdf

Legalizări sentinţe civile

- cererile de legalizare se pot depune în oricare zi a săptămânii (de luni până vineri) la arhiva instanţei, între orele 09:00 - 13:00, iar copiile legalizate ale sentinţelor se eliberează în zilele de marţi şi joi tot la Compartimentul Arhivă, între orele 09:00 - 13:00;

- cererea de legalizare se timbrează cu 5 lei/exemplar.

                                    ANUNŢ  REFERITOR LA PROCEDURA DE LEGALIZARE A HOTĂRÂRILOR.pdfANUNŢ REFERITOR LA PROCEDURA DE LEGALIZARE A HOTĂRÂRILOR.pdf

Certificate de grefă:

- cererile de eliberare a certificatelor de grefă se depun în oricare zi a săptămânii la arhiva instanţei, între orele 09:00 - 13:00, iar certificatele de grefă se eliberează în aceeaşi zi, tot la Compartimentul Arhivă:

- cererea de eliberare a certificatului de grefă se timbrează cu 1 leu.

 

BIROU PERSOANE JURIDICE

Depuneri cereri, eliberări acte: marţi şi joi, între orele  09.00 – 13.00  (et. 1, camera E14)

Tel.: 021/468.92.35 (interior 113)


BIROU EXECUTĂRI CIVILE

Depuneri cereri:luni, marţi, miercuri, joi şi vineri, între orele  09.00 – 13.00 (la registratură)

Eliberări acte: marţi şi joi, între orele  09.00 – 13.00  (et. 1, camera E14)


BIROU EXECUTĂRI PENALE

Legalizări hotărâri penale: marţi, miercuri şi joi, între orele  09.00 – 13.00  (et. 1, camera E13)

Tel.: 021/468.92.35 (interior 112)

                                                                              Fax: 021/468.93.59


BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 Luni, marţi, joi, vineri, între orele  09.00 – 13.00

 Miercuri, între orele  09.00 – 13.00

 

 

 


Program de audienţe


Petiţii


Relaţia cu presa


Harta