Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Bine de ştiut

Info taxe

Formulare


Info taxe

  

Ø   Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social conform Legii nr.146/1997, art.19, modificată prin Legea nr. 276/2009 . Dacă persoana care datorează taxa judiciară nu are nici domiciliul nici reşedinţa ori după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea. 

Ø    Plăţile pentru  onorarii experţi – Biroul Local de Expertiză de pe lângă Tribunalul Ilfov se fac în contul RO17CECEB60144RON3228233, pentru plata prin numerar a expertizelor judiciare, C.F. 29342362, deschis la CEC BANK AG. Buftea

 

Ø     Plăţile pentru  onorarii experţi – Biroul Local de Expertiză de pe lângă Tribunalul Ilfov se fac în contul RO51CECEB60130RON3073601, pentru plata prin ordin de plată a expertizelor judiciare, C.F. 29342362, deschis la CEC BANK AG. Buftea

În atenţia experţilor tehnici şi contabili judiciari:

Începând cu data de 01.07.2016, Biroul Local de Expertize Tehnice Ilfov va reţine din facturile emise de către experţii tehnici cota de 10% datorată Ministerului Justiţiei (conform art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, cu modificările şi completările ulterioare).
Biroul Local de Expertize Tehnice Ilfov nu va mai reţine cota de 10% reprezentând plată parţială a impozitului pe venitul din onorarii expertize judiciare tehnice şi contabile (cu excepţia experţilor care nu sunt constituiţi ca persoane fizice autorizate).​


Informare - Autorizatii experti tehnici.docInformare - Autorizatii experti tehnici.doc
 Circulara nr. 4-55105-26.07.2016.pdfCirculara nr. 4/55105/26.07.2016.pdf

 

Ø   Plata cauţiunilor se va efectua în contul: RO91CECEB50470RON0000000, deschis la C.E.C. Bank – Agenţia Victoria.


Ø     Sumele de bani reprezentând cheltuieli judiciare în materie penală se achită în contul: RO90 TREZ 4215 032X XX00 6926, cod de identificare fiscală 29342362, deschis la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Ilfov – Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică, având ca destinatar Judecătoria Cornetu.

 Ø     AMENZILE PENALE se achita la trezoreriile de domiciliu si reprezinta venit la bugetul de stat.

 

 


Formulare

​...