Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

Anunţ
 
Având în vedere H. G. nr. 595/2018 privind stabilirea zilelor de 16 şi 17 august 2018 ca zile libere vă informăm că în aceste zile nu avem program de lucru cu publicul

 

COMUNICAT

 

Prin Hotărârea nr. 14 din 18.12.2017 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Cornetu, cu majoritate de voturi,

Magistraţii Judecătoriei Cornetu se opun vehement amendamentelor propuse spre dezbatere în Parlamentul României privind transpunerea Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European şi a Consiliului din 09.03.2016, privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale.

În legătură cu forma protestului, s-a stabilit afişarea prezentului comunicat la uşa sălilor de şedinţă, a Compartimentelor ce desfăşoară activităţi cu publicul, precum şi pe portalul instanţei.

 

PREŞEDINTELE JUDECĂTORIE CORNETU

Judecător Marian Gociu

 

 

PURTĂTOR DE CUVÂNT AL INSTANŢEI

Judecător Nicolae George Octavian

 

 


Actualitate

PROCEDURA REGULARIZĂRII CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
 
 
 
Potrivit art. 200. alin 1 şi 2 Cod procedură civilă completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197. Când cererea nu îndeplineşte aceste cerinţe, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii.
 
 
 
Principiile actuale ale repartizării aleatorii au în vedere faptul că repartizarea dosarelor, de la data de 15.02.2013, se face potrivit noului Cod de procedură civilă către complet fără a fi stabilită data primului termen de judecată, dată care urmează a fi stabilită de complet, după parcurgerea procedurii prealabile.
 
 
 
Aşadar, pentru implementarea noului Cod de procedură civilă a fost necesară modificarea procedurii de repartizare aleatorie a dosarelor în activitatea instanţelor.
 
 
 
Pentru a nu bloca activitatea pe perioada de tranziţie şi pentru a nu crea o inechitate între petenţii care au formulat cereri sub imperiul vechii proceduri, a fost îmbinată repartizarea noului Cod de procedură civilă cu principiile programului privind volumul optim de activitate.
 
 
 
De asemenea, terminologia din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 cu modificările ulterioare „ data fixată pentru verificarea cererii de chemare în judecată” a fost transpusă în aplicaţia Ecris prin terminologia „ Data recomandată” pentru începerea procedurii prealabile, care este un termen administrativ şi nu unul procedural.
 
 
 
Forma actuală a programului Ecris permite ca, odată cu repartizarea aleatorie a cauzei, să se stabilească data de verificare a cererii de chemare în judecată , verificarea de către judecător a cererii de chemare în judecată, fiind de îndată, în raport de data stabilită de programul Ecris.

Informaţii de interes public


Contact

           Purtator de cuvânt al Judecatoriei Cornetu:
           Judecator Mihai Roxana Andreea (tel. 073 488 2629)


           Biroul de Informare Publica si Relatii cu Mass media
           Judecator delegat: Marin Cornel (cornel.marin@just.ro)
           Grefier delegat: Ţurcan Geta (tel. 021 468 92 35, interior 113, geta.turcan@just.ro)