Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţieActualitate

ANUNŢ


29.11.2018


Vă aducem la cunoştinţă că, prin Hotărârea din data de 28.11.2018 a Colegiului de conducere al Judecătoriei Cornetu s-a dispus desfiinţarea completului C13 civil, începând cu data de 03 decembrie 2018, şi repartizarea ciclică a dosarelor aflate pe rolul acestuia, dosarele fiind atribuite, în funcţie de data înregistrării la instanţă, către toate completurile de judecată care judecă în aceeaşi materie, repartizarea realizându-se începând cu completul cu numărul următor celui căruia i-a fost atribuit ultimul dosar la repartizarea ciclică precedentă.

În consecinţă, vă adresăm rugămintea de a nu vă mai prezenta la termenele de judecată stabilite la Completul C13 civil, urmând ca, în scurt timp, să fiţi înştiinţaţi, prin citaţie, cu privire la noul complet de judecată căruia dosarul i-a fost repartizat spre soluţionare şi la noul termen de judecată stabilit.

 

 


         ANUNŢ  REFERITOR LA PROCEDURA DE LEGALIZARE A HOTĂRÂRILOR.pdfANUNŢ REFERITOR LA PROCEDURA DE LEGALIZARE A HOTĂRÂRILOR.pdf


           PROCEDURA REGULARIZĂRII CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
 
 
Potrivit art. 200. alin 1 şi 2 Cod procedură civilă completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197. Când cererea nu îndeplineşte aceste cerinţe, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii.
 
Principiile actuale ale repartizării aleatorii au în vedere faptul că repartizarea dosarelor, de la data de 15.02.2013, se face potrivit noului Cod de procedură civilă către complet fără a fi stabilită data primului termen de judecată, dată care urmează a fi stabilită de complet, după parcurgerea procedurii prealabile.
 
 
Aşadar, pentru implementarea noului Cod de procedură civilă a fost necesară modificarea procedurii de repartizare aleatorie a dosarelor în activitatea instanţelor.
 
 
Pentru a nu bloca activitatea pe perioada de tranziţie şi pentru a nu crea o inechitate între petenţii care au formulat cereri sub imperiul vechii proceduri, a fost îmbinată repartizarea noului Cod de procedură civilă cu principiile programului privind volumul optim de activitate.
 
 
De asemenea, terminologia din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 cu modificările ulterioare „ data fixată pentru verificarea cererii de chemare în judecată” a fost transpusă în aplicaţia Ecris prin terminologia „ Data recomandată” pentru începerea procedurii prealabile, care este un termen administrativ şi nu unul procedural.
 
 
Forma actuală a programului Ecris permite ca, odată cu repartizarea aleatorie a cauzei, să se stabilească data de verificare a cererii de chemare în judecată , verificarea de către judecător a cererii de chemare în judecată, fiind de îndată, în raport de data stabilită de programul Ecris.

Informaţii de interes public


Contact

           Purtator de cuvânt al Judecatoriei Cornetu:
           Judecator Mihai Roxana Andreea (tel. 073 488 2629)


           Biroul de Informare Publica si Relatii cu Mass media
           Judecator delegat: Marin Cornel (cornel.marin@just.ro)
           Grefier delegat: Ţurcan Geta (tel. 021 468 92 35, interior 113, geta.turcan@just.ro)