Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :10446/1748/2018
Data inregistrarii13.08.2018
Data ultimei modificari:13.09.2019
Sectie:.
Materie:Civil
Obiect:contestaţie la executare
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
PALLIU VASILICA cu dom ales la av BLAJA IULIAContestator
INVESTCAPITAL LTD CU SEDIUL ALES LA KRUK ROMÂNIA S.R.L.Intimat

Şedinţe

11.10.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C7
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

31.05.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, invocată de intimată, prin întâmpinare, ca neîntemeiată. Admite contestaţia la executare formulată de contestatoare. Anulează toate actele de executare şi executarea silită însăşi pornită împotriva contestatorului în dosarul de executare silită nr. 3158MI/2018 al B.E.J. „Ionescu Marian Daniel”. Dispune restituirea către contestator a sumei de 1.300 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, la momentul s¸i condit¸ionat de ra˘mânerea definitiva˘ a prezentei hota˘râri judeca˘tores¸ti. Dispune întoarcerea executării silite efectuate în dosarul de executare nr. 3158MI/2018 al B.E.J. „Ionescu Marian Daniel”. Obligă intimata la plată către contestatoare a sumei de 444,45 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în contravaloare fotocopiere dosar execuţional. Cu apel în termen de 10 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Cornetu. Pronunţată astăzi, 31.05.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarâre  2491/2019  31.05.2019

21.05.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 31.05.2019. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2) din C. proc. civ. Pronunţată astăzi, 21.05.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    21.05.2019

10.05.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea în cauză la data de 21.05.2019. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. (2) din C. proc. civ. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.05.2019.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    10.05.2019

08.03.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Faţă de solicitarea executorilor judecătoreşti, în sensul că au solicitat contravaloarea fotocopierii dosarului execuţional, în temeiul art. 717 alin (2) C.proc.civ., va pune în vedere contestatorului să achite suma de 84 lei, şi să depună, până la următorul termen de judecată, dovada achitării acesteia în contul în contul B.E.J. GULI CONSTANTIN, precum şi suma de 360,45 lei, şi să depună, până la următorul termen de judecată, dovada achitării acesteia în contul în contul B.E.J. IONESCU MARIAN-DANIEL, sub sancţiunea suspendării cererii de chemare în judecată, în temeiul art. 242 C.proc.civ.
Document: Încheiere de şedinţă    08.03.2019


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.