Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

Tribunalul Pentru Minori și Familie Brașov,


        


            Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov a fost înființat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3142/C/22 noiembrie 2004 și a început să funcționeze în municipiul Brașov, începând cu aceeași dată.
          Sediul materiei îl reprezintă dispozițiile art. 37 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora în domeniile prevăzute de art. 36 alin. 3 din lege, printre care și cauzele cu minori şi de familie, se pot înfiinţa tribunale specializate, care sunt instanţe fără personalitate juridică, ce pot funcţiona la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti şi au, de regulă, sediul în municipiul reşedinţă de judeţ. Tribunalele specializate preiau cauzele de competenţa tribunalului în domeniile în care se înfiinţează.
             Deși pornit ca un proiect pilot, cu rezultate foarte bune în ceea ce privește soluționarea atât a cauzelor civile, cât și a celor penale în care sunt implicați minori, răspunzând cerințelor europene actuale de protecție a drepturilor acestora în realizarea dezideratului interesului superior al minorilor statuat de legislația europeană în materie, Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov reprezintă și la acest moment singura instanță specializată de acest tip din țara noastră, factorii decidenți neapreciind oportună înființarea unor astfel de instanțe și în alte județe sau în Municipiul București.
          Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov se află în raza de competenţă teritorială a Curţii de Apel Braşov, alături de Tribunalul Braşov şi de Tribunalul Covasna, și îşi are sediul, alături de Tribunalul Brașov și Judecătoria Braşov, în municipiul Braşov, pe str. 15 Noiembrie nr. 45.

Tribunalul specializat nu are personalitate juridică, bugetul instanţei fiind gestionat de Ministerul Justiţiei, prin intermediul Tribunalului Brașov, care este ordonator terțial de credite.

Conducerea instanţei este asigurată de către preşedintele instanţei, colegiul de conducere, compus din trei membri şi adunarea generală a judecătorilor, fiecare exercitând atribuţiile specifice care le revin conform dispoziţiilor legale şi regulamentare. În schema Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov nu este prevăzut un post de vicepreşedinte.

În competenţa de soluţionare a tribunalului specializat intră atât cauze penale - în care cel puțin unul dintre inculpați sau una dintre persoanele vătămate/părțile civile sunt minori (în primă instanţă, cauze de competența materială a tribunalului și în calea de atac a contestației, privind hotărârile pronunțate de judecătoriile din sfera sa de competenţă teritorială, cu referire la măsurile preventive, măsurile asigurătorii şi de siguranţă, hotărârile pronunţate în materia executării hotărârilor penale sau a reabilitării), cât şi cauze civile - în primă instanţă (litigii privind plasamentele și adopțiile), în apel şi în recurs (în materia minori și familie pronunțate de judecătoriile din competența sa teritorială).

Din punct de vedere al competenței teritoriale, Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov are competență la nivelul județului Brașov, fiind instanță de control judiciar în materiile menționate pentru judecătoriile Braşov, Făgăraş, Rupea şi Zărneşti.

În concordanță cu prevederile art. 41 şi urm. din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, în cadrul tribunalului specializat îşi desfăşoară activitatea compartimentele auxiliare, respectiv grefa, registratura şi arhiva (penală, civilă şi cea pasivă), biblioteca şi un birou de informare şi relaţii publice.

       

Istoric

Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov îşi desfăşoară activitatea împreună cu Tribunalul Braşov și Judecătoria Braşov clădirea situată în Braşov, Bd.15 Noiembrie nr.45, o construcţie cu   un corp central şi două aripi simetrice, perpendiculare pe corpul central.

Construcţia a fost realizată în jurul anilor 1900, destinatarul imobilului fiind Cazarma Braşov. Iniţial funcţiunea a fost de locuinţe, ca mai apoi să se transforme în închisoare, în 1922 imobilul fiind preluat de Statul Român.