Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică şi organigramă

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Programe şi strategii

Competenţa şi instanţele arondate

Hotărâri de colegiu


Conducere


  Preşedinte Instanță
   Judecător Gabriela-Nicoleta CHIHAIA
   Primgrefier
​    Grefier     Doina Lenuța GRIGORE​​​
  
   ​ În cadrul fiecărei instanţe funcţionează un colegiu de conducere, care hotăreşte cu privire la problemele generale ale instanţei. Colegiile de conducere sunt formate dintr-un număr impar de membrii. 
   La Tribunalul pentru minori si familie Braşov, Colegiul de conducere are următoarea componenţă:​
   
   
​​​ ​ ​Colegiul de conducere
​1. ​Judecător   GABRIELA-NICOLETA CHIHAIA
Președintele Tribunalului pentru minori și familie Brașov
​Președintele Colegiului de Conducere
​2. ​​Judecător   IZABELA NICOLETA ILIE ​Membru al Colegiului de Conducere
​3. ​​Judecător   CIPRIAN GAVRILĂ​ ​Membru al Colegiului de Conducere
 
  

Structură organizatorică şi organigramă

 
​      Judecători                    Grefieri   (atribuții)            

 

  1. CHIHAIA GABRIELA-NICOLETA    


 2. CHISCOP ANDA MAGDALENA 


 3.  GAVRILĂ CIPRIAN   

 4.  ILIE IZABELA NICOLETA


 5.  PĂDURARIU ALINA NICOLETA


 6.  SZIKSZAY RAMONA DELIDA 


 

  1.GRIGORE DOINA LENUȚA


  2. CORNEA CARMEN DANIELA


  3.  DÎRSTAR TATIANA

  4.  ŞOVEA LOREDANA EUGENIA


  5.  TIU CLAUDIA AMALIA


  6.  VOINEA MONICA


  7.  ANGHELACHE GEANINA - grefier registrator


  8.  SIMON MARIVONA - agent procedural

         

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

-Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
-Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
-Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor
-Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 
-Hotărârea CSM nr. 1375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti 
-Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicată , cu modificările ulterioare
-Legea nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă , republicată , cu modificările ulterioare
-Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal , cu modificările ulterioare
-Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală cu modificările şi copmpletările ulterioare
-Legea nr. 567/2004 statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
-Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 544/2001
-Legea nr. 677/2001 protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date
-Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
-Ordonanţa nr. 27/2002  privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
-Ordonanţa nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimare a cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la 5 octombrie1961
- Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar  din România şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.482/01.06.2002 cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 573/06.05.2014
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii 
 - Legea nr.233/2002 privind aprobarea O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor
 - Ordonanţa de urgenţă nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare
 - Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici
 - Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici


Programe şi strategii


Competenţa şi instanţele arondate

​....

Hotărâri de colegiu