Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

                                                                                                                        

    1.Prezentare

          Prezentare instanţă

          Istoric

    2. Legislaţie

           Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

    3. Conducere

           Conducerea instanţei

    4.Organizare

          Regulamentul de organizare şi funcţionare

          Structura organizatorică şi organigrama

          Competenţa şi instanţele arondate

          Carieră

    5. Programe și strategii proprii

          Programe şi strategii

    6. Rapoarte și studii

          Rapoarte şi studiiActualitate

Începând cu data de 1 octombrie 2019, la Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov este funcțională aplicația TDS - Transmitere Documente Securizat.
Aplicaţia permite transmiterea  citațiilor și a celorlalte acte procedurale, atât în materie civilă, cât şi în materie penală, în format electronic, prin intermediul poștei electronice sau prin SMS, doar către părțile din dosarele aflate pe rolul tribunalului specializat care și-au dat acordul în acest sens. 
Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicați instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, prin completarea formularului.
Cererea, completată și semnată, se poate depune personal la Registratura Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov sau poate fi transmisă prin fax la nr. 0268/414.096 ori prin e-mail, la adresa: tribunalmf-brasov@just.ro, însoţită de copia cărţii de identitate şi/sau a dovezii calităţii de reprezentant (împuternicire avocaţială ori procură specială).
Pentru comunicarea actelor procedurale transmise de către instanţă, veţi primi un e-mail sau un SMS cu un link, prin accesarea căruia veţi vedea documentele transmise(https://doc.curteadeapelbrasov.ro/-Acces indirect la citațiile sau comunicările primite prin e-mail sau SMS. Pentru vizualizare aveți nevoie de codul de acces primit).
Părțile care și-au dat acordul pentru primirea actelor de procedură în format electronic beneficiază și de acces electronic la documentele din dosar (actele instanţei – încheieri, hotărârii, adrese, actele părţilor şi participanţilor – cereri de apel, recurs, contestaţii, întâmpinări, rechizitorii etc.).
 Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail primit de la instanță ori prin pagina de internet https://doc.curteadeapelbrasov.ro/autentificare (Puteți accesa dosarul dumneavoastră numai dacă ați fost de acord cu comunicarea în format electronic), folosind codul primit prin respectivul mesaj.
         Citaţiile şi celelalte acte de procedură se consideră comunicate de către tribunalul specializat la momentul la care s-a primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar, potrivit datelor furnizate de acesta, indiferent de deschiderea sau nu a documentelor.  Informații suplimentare despre aplicația TDS, precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia găsiți aici.
 
 
Citare prin portalul instanței

 
VIȘAN IRINA este citată în calitate de intimat pârât la Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, pentru data de 10.07.2019, sala M ora 09:00 în dosarul  nr:117/1372/2019
 ~~ URSU ANA MARIA  este citată în calitate de intimat pârât la Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, pentru data de 13.08.2019, sala M ora 09:00 în dosarul  nr:336/1372/2019
 ~~ COȘCODAR ION și COȘCODAR (BORZEȘ) ELENA  sunt citați în calitate de intimat(ă) pârât(ă) la Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, pentru data de 03.10.2019, sala M ora 09:00 în dosarul  nr:398 / 1372 / 2019
 ~~ DAY JOSEPH și CIOCEA-BUDAI ALEXANDRA  sunt citați în calitate de intimat(ă) pârât(ă) la Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, pentru data de 03.10.2019, sala M ora 11:30 în dosarul  nr:12630/197/2019
~~ COȘCODAR ION și COȘCODAR (BORZEȘ) ELENA  sunt citați în calitate de intimat(ă) pârât(ă) la Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, pentru data de 31.10.2019, sala M ora 09:00 în dosarul  nr:398 / 1372 / 2019

2020


​ ​


Informaţii de interes public

1.Solicitarea informaţiilor de interes public

         Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

       

2.Buget

3.Bilanț contabil

4.Achizitii

5. Declarații de avere și interese

6. Formulare tip


Contact