Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :983/1285/2017
Data inregistrarii19.12.2017
Data ultimei modificari:18.04.2018
Sectie:Comercial
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC CLUJANA SADebitor
CITR SPRLLichidator
O.R.C. DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJIntimat
SAMMILLS DISTRIBUTION S.R.L.Creditor
BURSA DE VALORI BUCUREŞTICreditor
SC OTIS LIFT SRLCreditor
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCACreditor
SC TAMIV BUSINESS SRLCreditor
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI - A.A.A.S. FOSTĂ A.V.AS.Creditor
ETG SOLLINI SRLCreditor

Şedinţe

05.09.2018
Ora estimata: 8:00
Complet: F18
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

18.04.2018
Ora estimata: 8:00
Complet: F18
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document:    

21.02.2018
Ora estimata: 8:00
Complet: F18
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Încuviinţează cererea de amânare formulată de către reprezentanta administratorului judiciar, pentru continuarea perioadei de observaţie a debitoarei. Continuarea perioadei de observaţie a debitoarei. Stabileşte termen pentru examinarea stadiului procedurii şi pentru discutarea definitivării tabelului pentru data de 18 aprilie 2018, sala 102, ora 8,00, pentru când administratorul judiciar va proceda la întocmirea, comunicarea şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a raportului de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atribuţiilor.
Document: Încheiere de şedinţă    21.02.2018

17.01.2018
Ora estimata: 8:00
Complet: F18
Tip solutie: admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitoarea C S.A., privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei S.C. C S.A. şi desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu pe CITR SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. Dispune desemnarea administratorului special. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorilor, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform prevederilor art. 97 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în sarcina debitorilor/administratorului special obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar toate informaţiile cerute cu privire la activitatea debitorilor, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. Dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorilor, tuturor băncilor unde debitorii au deschise conturi, această din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului judiciar. Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 100 din Legea nr. 85/2014. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data de 05 martie 2018, termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea, publicarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 26 martie 2018, termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar, de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 18 aprilie 2018, sala 102, ora 08.00. Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu justificarea cheltuielilor, la fiecare termen de continuare a procedurii, potrivit art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune raportul prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notifica debitoarea în cazul formulării unei propuneri de trecere a debitoarei în faliment în procedură simplificată şi fixează termen pentru dezbaterea acestui raport pentru data de 21 februarie 2018, sala 102, ora 08.00. Fixează termen de judecată pentru data de 21 februarie 2018 sala 102 ora 08.00. Executorie. Cu drept de opoziţie pentru creditori în termen de 10 zile de la comunicarea notificării. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se înregistra la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17 ianuarie 2018.
Document: Hotarâre  77/2018  17.01.2018

10.01.2018
Ora estimata: 8:00
Complet: F18
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână soluţionarea cauzei pentru data de 17 ianuarie 2018, ora 8,00, sala 102, pentru când se va cita debitoarea C S.A., cu menţiunea de a face dovada calităţi de reprezentant a domnului Director General Interimar G F, în conformitate cu dispoziţiile art. 151 aliniatul 4 Cod Procedură Civilă.
Document: Încheiere de şedinţă    10.01.2018


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.