Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :360/1285/2014
Data inregistrarii24.03.2014
Data ultimei modificari:24.04.2019
Sectie:Comercial
Materie:Faliment
Obiect:procedura insolvenţei
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC ONCOS SADebitor
ONCOS S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CITR SPRLDebitor
ONCOS S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRLDebitor
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIUCreditor
SC PESCARENT SRLCreditor
BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA SA SUCURSALA CLUJ NAPOCACreditor
CEC BANK SA SUCURSALA CLUJ NAPOCACreditor
BANK LEUMI ROMÂNIA SACreditor
PIRAEUS BANK ROMÂNIA SACreditor
BANCA ROMÂNEASCĂ SACreditor
BANCA TRANSILVANIA SA SUCURSALA CLUJCreditor
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCACreditor
MUNICIPIUL CLUJ NAPOCACreditor
ELECTRICA FURNIZARE SA-AFEE CLUJCreditor
MUNICIPIUL TURDACreditor
COMUNA APAHIDACreditor
COMUNA BACIUCreditor
COMUNA FLOREŞTICreditor
COMUNA HERECLEANCreditor
COMUNA JUCUCreditor
1 - 20 Next

Şedinţe

20.06.2019
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

21.03.2019
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Respinge cererea formulată de DGRFP C.-N. în calitate de creditor al debitoarei SC O. SA de trecere a debitoarei în procedura falimentului forma generală.Dispune continuarea procedurii reorganizării judiciare a debitoarei SC O. SA stabilind termen pentru analiza raportului trimestrial de activitate nr. XVI aferent perioadei martie – mai 2019 întocmit de administratorul special şi a situaţiilor financiare finale întocmite de administratorul judiciar pentru data de 20.06.2019.Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel ce se depune la instanţa specializată.Pronunţată în şedinţa publică din data de 21.03.2019.
Document: Hotarâre  486/2019  21.03.2019

07.03.2019
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Respinge cererea de repunere în termen formulată de C. G. în cadrul procedurii insolvenţei debitoarei SC O. SA.Admite excepţia tardivităţii formulării declaraţiei de creanţă de către C. G., excepţie invocată de administratorul judiciar şi în consecinţă:Respinge ca fiind tardiv formulată cererea de înscriere a creanţei în cuantum de 268.581 lei în tabelul definitiv al creanţelor declarate împotriva averii debitoarei SC O. SA şi constată decăzută C. G. din drepturile prevăzute de art. 76 din Legea nr. 85/2006 în ce priveşte suma respectivă.Confirmă modificarea planului de reorganizare a debitoarei SC O. SA aprobat de adunarea generală a creditorilor la data de 18.02.2019.Stabileşte termen pentru continuarea procedurii reorganizării judiciare, pentru soluţionarea cererii de trecere a debitoarei în faliment cerere formulată de DGRFP C.-N. pentru data de 21.03.2019, sala 249, ora 8,00.Executorie.Cu drept de apel în terme de 30 de zile de la comunicare, apel ce se depune la instanţa specializată.Pronunţată în şedinţa publică din data de 07.03.2019.
Document: Hotarâre  386/2019  07.03.2019

28.02.2019
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Continuarea procedurii reorganizării judiciare a debitoarei, SC ONCOS S.A. Prorogă pronunţarea asupra cererii de intrare a debitoarei în faliment formulată de către creditoarea D. G. R. F. P. C.-N.Ia act de înscrisurile înregistrate la dosar.Stabileşte în sarcina consorţiului de practicieni în insolvenţă desemnaţi să administreze prezenta procedură să depună la dosar înscrisuri din care să rezulte dacă C. G. a fost sau nu notificată pentru depunerea declaraţie de creanţă, precum şi o situaţie privind realizarea planului de reorganizare a debitoarei, comparativ cu modificarea acestuia confirmată în cursul anului 2016.Se va cita creditoarea D. G. R. F. P. C.-N. cu un exemplar de pe întâmpinarea formulată de către consorţiul de practicieni în insolvenţă desemnaţi să administreze prezenta procedură şi cu menţiunea de a depune poziţie procesuală, cu cel puţin 2 zile înainte de termenul de judecată care va fi fixat.Stabileşte termen pentru examinare stadiului procedurii reorganizării judiciare a debitoarei pentru data de 7 martie 2019, sala 249, ora 8,00, termen la care se va supune spre confirmare o eventuală aprobare de către creditori a propunerii de modificare a planului de reorganizare.
Document: Încheiere de şedinţă    28.02.2019

17.01.2019
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Continuarea procedurii reorganizării judiciare a debitoarei, SC O. S.A. Stabileşte în sarcina administratorului special al debitoarei obligaţia de a întocmi şi depune la dosar următorul raport trimestrial, respectiv raportul trimestrial XV aferent perioadei decembrie 2018 şi ianuarie-februarie 2019, ulterior prezentării acestuia spre aprobare comitetului creditorilor persoanei juridice.Faţă de propunerea de modificare a planului de reorganizare formulată de către administratorul special al debitoarei, pune în vedere practicienilor în insolvenţă să îndeplinească obligaţiile prevăzute de Legea nr. 85/2006, act normativ sub imperiul căruia se derulează prezenta procedură, pentru a supune spre aprobare creditorilor propunerea de modificare a planului de reorganizare formulată de către administratorul special al debitoarei.Stabileşte termen pentru examinare stadiului procedurii reorganizării judiciare a debitoarei pentru data de 28 februarie 2019, sala 249, ora 8,00, termen la care se va supune spre confirmare o eventuală aprobare de către creditori a propunerii de modificare a planului de reorganizare.
Document: Încheiere de şedinţă    17.01.2019

27.09.2018
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Stabileşte termen pentru continuarea procedurii de reorganizare judiciară pentru data de 17 ianuarie 2019, sala 249, ora 8:00.
Document: Încheiere de şedinţă    27.09.2018

14.06.2018
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza în vederea continuării procedurii de reorganizare a debitoarei.
Document: Încheiere de şedinţă    14.06.2018

29.03.2018
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Încuviinţează cererea formulată de către practicianul în insolvenţă.Continuarea procedurii de reorganizare judiciară a debitoarei.Stabileşte termen pentru examinare pentru data de 14 iunie 2018, sala 249, ora 8,00, pentru când administratorul judiciar al debitoarei va depune la dosarul cauzei raportul trimestrial aferent lunilor martie, aprilie şi mai 2018, respectiv raportul trimestrial nr. 12 care, anterior înregistrării la dosar, va fi suspus spre aprobare Comitetului creditorilor debitoarei, în conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1) din Legea nr. 85/2006.Practicianul în insolvenţă va depune la dosar şi raportul privind justificarea cheltuielilor ocazionate pe parcursul derulării procedurii, respectiv situaţia financiar-economică a debitoarei.
Document: Încheiere de şedinţă    29.03.2018

11.01.2018
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza pentru continuarea procedurii de reorganizare judiciară a debitoarei.
Document: Încheiere de şedinţă    11.01.2018

05.10.2017
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza în vederea continuării procedurii de reorganizare judiciară a debitoarei.
Document: Încheiere de şedinţă    05.10.2017

22.06.2017
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: continuarea procedurii
Document: Încheiere de şedinţă    22.06.2017

30.03.2017
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: emietere adresă DGRFP
Document: Încheiere de şedinţă    30.03.2017

09.02.2017
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge cererea de deschidere a procedurii falimentului debitoarei SC ONCOS SA, cerere formulată de creditoarea SC A.D. SA prin reprezentant convenţional SCPA SAVIN & ASOCIAŢII cu sediul profesional ales la reprezentantul legal cu sediul în Bucureşti str. Puşkin nr. 18, parter, sector 1. Dispune continuarea procedurii reorganizării judiciare a debitoarei stabilind în sarcina administratorului special obligaţia de a întocmi raportul trimestrial asupra situaţiei financiare a averii debitoarei, pe perioada decembrie 2016 - februarie 2017, şi de a-l prezenta comitetului creditorilor anterior înregistrării la grefa Tribunalului Specializat Cluj, înregistrarea făcându-se ulterior aprobării lui în conformitate cu prevederile art. 106 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 şi, în sarcina administratorului judiciar, obligaţia de a notifica raportul trimestrial creditorilor în condiţiile prev. de art. 106 alin. 1 teza finală din Legea nr. 85/2006, în vederea consultării, precum şi de a prezenta situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităţii, în vederea recuperării acestora, pentru avizare comitetului creditorilor. Stabileşte termen pentru continuarea procedurii şi prezentarea raportului trimestrial de activitate şi situaţiei cheltuielilor pentru data de 30.03.2017, sala 249, ora 8,00. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apel ce se va depune la instanţa specializată. Pronunţată în şedinţa publică din 09 februarie 2017.
Document: Hotarâre  270/2017  09.02.2017

15.12.2016
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru supunerea spre aprobare a propunerii de modificare a planului de reorganizare propus de către debitoare prin administrator judiciar
Document: Încheiere de şedinţă    15.12.2016

29.09.2016
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    29.09.2016

23.06.2016
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: AMÂNĂ CAUZA PENTRU DATA DE 29.09.2016 CU AMENDAREA ADMINISTRATORULUI SPECIAL FAŢĂ DE NEÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR STABILITE ÎN SARCINA SA
Document: Încheiere de şedinţă    23.06.2016

31.03.2016
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: AMÂNĂ CAUZA PENTRU DATA DE 23.06.2016 ÎN VEDEREA CONTINUĂRII PLANULUI DE REORGANIZARE
Document: Încheiere de şedinţă    31.03.2016

14.01.2016
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: AMÂNĂ CAUZA PENTRU DATA DE 31.03.2016 ÎN VEDEREA CONTINUĂRII PROCEDURII DE REORGANIZARE
Document: Încheiere de şedinţă    14.01.2016

25.09.2015
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: AMÂNĂ CAUZA PENTRU DATA DE 14.01.2016. PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII
Document: Încheiere de şedinţă    25.09.2015

28.05.2015
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge, ca nefondată, excepţia tardivităţii înregistrării planului de reorganizare şi, ca inadmisibilă, opoziţia la confirmarea planului de reorganizare invocate de creditoarea B.C.I.S.R. SA prin Sucursala Cluj-Napoca în cadrul procedurii insolvenţei debitoarei SC O.SA.Admite cererea formulată de debitoarea SC O. SA prin administratorul special O. V. şi, în consecinţă:Confirmă planul de reorganizare a debitoarei SC O. SA, admis şi votat în sensul acceptării de adunarea generală a creditorilor la data de 12 mai 2015, având o durată de 3 ani de la data confirmării, plan din care face parte integrantă programul de plăţi şi modalitatea de asigurare a plăţilor. Dispune continuarea activităţii debitoarei sub conducerea administratorului special şi sub supravegherea administratorului judiciar C. SPRL şi B. B.R. SPRL. Stabileşte în sarcina debitoarei prin administratorului special obligaţia de a prezenta trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situaţiei financiare a averii debitoarei şi de a le înregistra la grefa Tribunalului Specializat Cluj, ulterior aprobării lor în conformitate cu prevederile art. 106 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 şi, în sarcina administratorului judiciar, obligaţia de a notifica rapoartele trimestriale creditorii în condiţiile prev. de art. 106 alin. 1 teza finală din Legea nr.85/2006, în vederea consultării rapoartelor, precum şi de a prezenta situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităţii, în vederea recuperării acestora, pentru avizare comitetului creditorilor. Stabileşte termen pentru continuarea procedurii şi prezentarea raportului trimestrial de activitate pentru data de 25 septembrie 2015, sala 249, ora 8,00. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apel ce se va depune la instanţa specializată. Pronunţată în şedinţa publică din 28 mai 2015.
Document: Hotarâre  1581/2015  28.05.2015

02.04.2015
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: continuarea procedurii
Document: Încheiere de şedinţă    02.04.2015

15.01.2015
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Respinge cererea de repunere în termenul limită de declarare a creanţelor, cerere precizată şi formulată de petenta SC P., în cadrul procedurii falimentului debitoarei SC O. SA şi în consecinţă: Constată aplicabile dispoziţiile art. 76 din Legea nr. 85/2006 declaraţiei de creanţă în cuantum de 4.455,30 lei formulată de petentă. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare ce se va depune la instanţa specializată. Pronunţată în şedinţa publică din 15 ianuarie 2015.
Document: Hotarâre  79/2015  15.01.2015

11.12.2014
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Respins
Solutia pe scurt: Respinge cererea de repunere în termenul limită de declarare a creanţelor, cerere formulată de petenta A F M în cadrul procedurii falimentului debitoarei SC ONCOS SA şi în consecinţă: Constată aplicabile dispoziţiile art. 76 din Legea nr. 85/2006 declaraţiei de creanţă în cuantum de 9.429 lei formulată de petentă. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare ce se va depune la instanţa specializată. Pronunţată în şedinţa publică din 11 decembrie 2014.
Document: Hotarâre  3295/2014  11.12.2014

18.09.2014
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Continuarea perioadei de observaţie. Stabileşte termen în vederea soluţionării cererii de repunere în termen şi a declaraţiei de creanţă formulate de către A F P M pentru data de 11 decembrie 2014, sala 249, ora 8.00. Ia act de desemnarea Comitetului creditorilor compus din C B SA sucursala Cluj, A N A F , P B R S, B I S B SA A şi SC N SA. Se citează petiţionara A F P M în vederea soluţionării cererii de repunere în termen şi a declaraţiei de creanţă formulate, atât conform Noului Cod de procedură civilă, cât şi prin publicarea citaţiei în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Pune în vedere administratorului judiciar să depună la dosarul cauzei procesul-verbal de inventariere al bunurilor existente în patrimoniul debitoarei. Pronunţată în şedinţă publică din 18 septembrie 2014
Document: Încheiere de şedinţă    18.09.2014

12.06.2014
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Încuviinţează cererea formulată de către practicianul în insolvenţă privind continuarea perioadei de observaţie. Stabileşte termen în vederea definitivării tabelului preliminar de creanţe şi în vederea soluţionării eventualelor contestaţii formulate împotriva acestuia pentru data de 18 septembrie 2014, sala 249, ora 8.00, stabilind în sarcina administratorilor judiciari obligaţia de a proceda la republicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a acestui termen. Ia act de faptul că practicianul în insolvenţă nu a identificat până la acest moment persoane cărora să le fie imputabilă starea de insolvenţă a debitoarei. Stabileşte în sarcina practicianului în insolvenţă obligaţia de proceda la întocmirea şi depunerea la dosar a raportului privind analiza creanţelor declarate împotriva averii debitoarei, cu respectarea dispoziţiilor art.65-66 din Legea nr.85/2006. Pronunţată în şedinţă publică din 12 iunie 2014.
Document: Încheiere de şedinţă    12.06.2014

03.04.2014
Ora estimata: 8:00
Complet: Nou Falimente 7
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitoarea SC O SA reprezentată prin administrator statutar V O cerere având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei şi în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei SC O SA. Numeşte administrator judiciar provizoriu C D I T SPRL şi B B C SPRL care vor îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 85/2006. Dispune desemnarea administratorului special în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de art. 18 din Legea nr. 85/2006. Constată că debitoarea şi-a manifestat intenţia de reorganizare. Dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei, tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, aceasta din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului judiciar provizoriu. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar, în termen de maxim 40 de zile de la data desemnării sale, un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform prevederilor art. 59 din Legea nr. 85/2006. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar provizoriu toate actele prevăzute de art. 28 şi orice alte informaţii cerute cu privire la activitatea debitoarei. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, sub sancţiunea prevăzută de art. 48 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar provizoriu. Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 61 şi 62 din Legea nr. 85/2006. Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii ca fiind 10 zile de la data notificării, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor pentru data de 12.06.2014. Stabileşte termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 19.06.2014, termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 28.07.2014, data limită pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar în termen de 5 zile de la publicarea tabelului preliminar în BPI, precum şi termenul de soluţionare a contestaţiilor şi definitivare a tabelului preliminar la data de 04.09.2014. Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar rapoarte lunare privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu justificarea cheltuielilor, până la data de 28 ale fiecărei luni, conform dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 85/2006. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune în termen de 20 de zile de la deschiderea procedurii raportul prevăzut de art. 54 din Legea nr. 85/2006 urmând să-l notifice debitoarei prin administrator special. Stabileşte termen pentru data de 12.06.2014, sala 249, ora 8,00, termen la care se vor soluţiona eventualele opoziţii împotriva încheierii de deschidere a procedurii şi se va supune aprobării raportul prev. de art. 54 din Legea nr. 85/2006. Executorie. Cu drept de apel în termen 30 zile de la comunicare cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Specializat Cluj Pronunţată în şedinţă publică din 03.04.2014.
Document: Hotarâre  1018/2014  03.04.2014


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
02/04/2015SC PESCARENT SRL,Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.