Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Buget

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

Birou de Informare şi relaţii publice
Cristina Gabriela DRAGOMIR - consilier 
E-mail    :  tr-giurgiu-info@just.ro
Telefon  : 0246.212.725 0246.215.441
Fax        : 0246.217.492
                                           
  
 
Adresa de e-mail  tr-giurgiu-info@just.ro este pusă la dispoziţia publicului pentru cererile de informare publică formulate în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
Purtător de cuvânt al Tribunalului Giurgiu şi Conducătorul Biroului de Informare şi Relaţii Publice -judecător Ion NICULA.
În situaţia în care lipseşte, este înlocuit, în rolul de purtător de cuvânt, de doamna judecător Florentina RĂDUCU. 
 
Accesul la informaţiile de interes public
 
 
  1. Ce fel de informații puteți solicita ?
Informații oferite din oficiu, conform art. 5 din Legea nr.544/2001.
La CERERE va fi oferită orice altă informație de interes public (care privește activitățile sau rezultă
din activitățile instanței)
 
Legea nr. 544/2001 prevede anumite EXCEPŢII de la liberul acces (art.12).
 
  1. Cui trebuie să adresați solicitarea ?
În cazul în care doriți să formulați o CERERE în scris, aveți mai multe alternative :
·         depuneți solicitarea dumneavoastră la Biroul de Informare  şi relații publice din cadrul instanței;
·         transmiteți solicitarea prin poştă sau prin fax la Biroul de Informare şi relații publice
 
În cazul solicitărilor verbale, vă puteți adresa fie prin telefon, fie personal, la biroul de informare şi relații publice.
 
  1. Formularea solicitării
Pentru solicitările formulate în scris, solicitarea va trebui să cuprindă în mod obligatoriu, următoarele elemente :
·            instanța căreia îi adresați cererea;
·            informația solicitată, astfel încât să permită instanței identificarea informației de interes public;
·            numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
 
  1. Obligațiile legale ale instanței cu privire la solicitare
Dacă solicitați informații verbal sau telefonic veți primi răspuns pe loc, iar dacă informația este mai complexă, veți fi invitat să depuneți solicitarea în scris.
La solicitarea scrisă veți primi răspuns în 10 zile .
Dacă pentru colectarea şi prelucrarea informației este nevoie de mai mult de 10 zile, veți primi în termen de 10 zile o comunicare prin care vi se comunică faptul că răspunsul va sosi în termen de 30 de zile de la depunerea solicitării.
Dacă informațiile solicitate de dumneavoastră sunt exceptate de la liberul acces sau nu sunt deținute de instanța căreia le-ați solicitate, refuzul transmiterii informației vă va fi comunicat în scris, în 5 zile de la depunerea solicitării.
 
  1. Care sunt măsurile pe care le puteți lua în situația în care nu primiți informația solicitată, aceasta nu este completă ori răspunsul nu corespunde solicitării
În aceste trei situații, aveți la dispoziție următoarele posibilităţi :
·           calea contencioasă – adresarea unei plângeri în instanța împotriva instanței judecătorești care nu v-a furnizat informațiile solicitate;
·           calea administrativă – formularea unei Reclamaţie administrativă - cu răspuns negativ  sau Reclamaţie administrativă - fără răspuns către președintele instanței judecătorești de la care ați solicitat informațiile; către președintele instanței judecătorești de la care ați solicitat informațiile;
·           cale administrativă urmată de cea contencioasă – formularea unei reclamații administrative, urmată de plângere în situația în care instanța judecătorească de la care ați solicitat informații nu dă curs nici reclamației administrative sau răspunsul nu este satisfăcător.    
 

Extras din Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 
 
 
  

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

BULETIN INFORMATIV ANUAL
 
conform
Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public,
cu modificările și completările ulterioare
 
 
Conform art. 5 alin (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public.
 
”Art. 5 (1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale  funţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) datele de contact ale autoriţăţii sau instituţiei publice , respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând documentele produse şi / sau gestionate de instanţă potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situația în care persoana se consideră vatamată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.”
 

Buget

Bugetul de stat pe anul 2015

Bugetul de stat pe anul 2016

Bugetul de stat pe anul 2017 

 

 Situaţia plăţilor - Execuţia bugetară

 
2015

Cheltuieli de personal

Cap. 61.01

Bunuri şi servicii

Cap. 61.01

Cheltuieli de personal

Cap. 54.01

Active nefinanciare

Cap. 61.01

Ianuarie Ianuarie Ianuarie
Ianuarie
Februarie
Februarie
Februarie
Februarie
Martie
Martie
Martie
Martie
Aprilie
Aprilie
Aprilie
Aprilie
Mai
Mai
Mai
Mai
Iunie
Iunie
Iunie
Iunie
Iulie
Iulie
Iulie Iulie
August
August
August
August
Septembrie Septembrie
Septembrie Septembrie
Octombrie
Octombrie
Octombrie Octombrie
Noiembrie Noiembrie
Noiembrie Noiembrie
Decembrie Decembrie
Decembrie Decembrie

 

2016

Cheltuieli de personal 

Cap. 61.01

Bunuri şi servicii

Cap. 61.01

Bunuri şi servicii

Cap. 54.01

 Ianuarie  Ianuarie  Ianuarie
 Februarie  Februarie Februarie
 Martie  Martie  Martie
 Aprilie  Aprilie  Aprilie
 Mai Mai  Mai
 Iunie  Iunie  Iunie
Iulie Iulie  Iulie
August   August  August 
Septembrie Septembrie Septembrie
 Octombrie  Octombrie Octombrie
 Noiembrie Noiembrie  Noiembrie

 

 

2017​
Cheltuieli de personal
Cap. 61.01
Bunuri şi servicii
Cap. 61.01
Bunuri şi servicii
Cap. 54.01
Active nefinanciare
Cap. 61.01
Ianuarie Ianuarie Ianuarie Ianuarie
Februarie Februarie Februarie Februarie
Martie Martie Martie Martie
Aprilie Aprilie Aprilie Aprilie
Mai Mai Mai Mai
Iunie Iunie Iunie Iunie
Iulie Iulie Iulie Iulie
August August August August
Septembrie Septembrie Septembrie Septembrie
Octombrie Octombrie Octombrie Octombrie

Noiembrie

Noiembrie Noiembrie Noiembrie
 

 


Bilanţuri contabile


Declaraţii de avere şi de interese

Declaraţiile de avere și de interese ale magistraţilor judecători pot fi consultate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate