Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Tribunalul GALAŢI  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 TRIBUNALUL GALAŢI îşi desfăşoară activitatea în sediul Palatului de Justiţie din Galaţi, Str. Brăilei Nr. 153, unde îşi mai au sediul încă doua instanţe, respectiv Curtea de Apel Galaţi şi Judecătoria Galaţi.

 tribunal gl1.jpg

Palatul de Justiţie Galaţi

 
TRIBUNALUL GALAŢI este structurat pe secţii, după cum urmează: secţia I civilă, secţia penală, secţia a II-a civilă, secţia de contencios administrativ şi fiscal.
În cadrul Tribunalului Galaţi funcţionează o grefă, o registratură, câte o arhivă pentru fiecare secţie, o bibliotecă şi un Birou de Informare şi Relaţii Publice.
De asemenea, există un compartiment economico-financiar şi administrativ condus de un manager economic, un compartiment de Informatică Juridică şi Serviciul de Probaţiune Galaţi.
Biroul "Personal" funcţionează integrat în compartimentul economico-financiar şi administrativ.
Tribunalul Galaţi este condus de un preşedinte, un vicepreşedinte şi patru preşedinţi de secţie. În cadrul Tribunalului Galaţi funcţionează şi un Colegiu de conducere.
Instanţa are în schemă un număr de 40 de posturi de judecători, din care sunt ocupate efectiv 36.
În raza de acţiune a Tribunalului Galaţi există şi funcţionează următoarele judecătorii:
 
Ø Judecătoria Galaţi cu sediul în Galaţi, str. Brăilei nr. 153;
Ø Judecătoria Tecuci cu sediul în Tecuci, str. Costache Racoviţă nr. 28bis;
Ø Judecătoria Tîrgu Bujor cu sediul în Tg. Bujor, str. Justiţiei nr. 24, jud. Galaţi;
Ø Judecătoria Lieşti cu sediul în comuna Lieşti , str. Primăriei nr. 1154, judeţul Galaţi.
 
 
 
 
 
harta_Galati final.jpg

 
 

Istoric

Instanţa de judecată care prin transformările ulterioare a devenit Tribunalul Judeţului Covurlui a fost organizată în conformitate cu articolul 280 al Regulamentului Organic. Regulamentul Organic (RO) consfinţeşte la începutul sec. 19 separarea puterii judecătoreşti de cea executivă, constituind din acest punct de vedere un real progres.
Instanţa de judecată şi-a început activitatea la Galaţi în anul 1832 continuând-o fără întrerupere până la transformările intervenite în anul 1952.
Judecatoria ţinutului Covurlui era condusa de un presedinte si doi asesori.
În perioada octombrie 1849 - februarie 1851 preşedinte al Judecatoriei tinutului Covurlui a fost Alexandru Ioan Cuza. Această instanţă succesiv a purtat următoarele denumiri: Judecătoria Ţinutului, între 1832-1858, Tribunalul Districtului, între 1859-1864 şi Tribunalul Judeţului Covurlui, între 1865-1952.
Aproximativ întreaga perioadă a funcţionat cu două secţii, exceptând intervalul 1890-1891, când a avut o singură secţie şi 1939-1941 când a funcţionat cu trei secţii.
Legea pentru organizarea judecătorească din iulie 1865 stabilea că justiţia se face în numele domnului de către fucţionarii numiţi de acesta, prin judecătoriile de plasă, tribunalele judeţene, curţile de juraţi, instanţele de apel şi curtea de casaţie, desfiinţând judecătoriile săteşti.
Tribunalul judeţean avea drept circumscripţie teritoriul administrat de o prefectură.
Personalul era format din: prim-preşedinte, preşedinţi de secţii, prim procurori, judecători de instrucţie, judecători de şedinţă, grefieri, ajutori de grefieri.
Tribunalul judeca în instanţă, la prima cercetare, procese civile, comerciale şi criminaliceşti.
Apelul împotriva hotărârilor tribunalului se făcea până în anul 1833 la Divanul judecătoresc, ca instanţă în a doua cercetare. După anul 1833 apelaţia se făcea la Divanul Apelativ al Ţarii de Jos. Din 1843 până în 1865 apelurile s-au judecat la Divanul de Apelaţie cu sediul la Iaşi.
Divanul domnesc era instanţa supremă căreia Regulamentul Organic îi conferea autoritatea lucrului judecat.
După elaborarea legii de organizare judecătorească din 9 iulie 1865, completul de judecată este alcătuit din preşedinte, doi membri, un supleant şi un substitut. Unul din membri este numit judecător de instrucţie.
Conform aceleiaşi legi, Tribunalului judeţului Covurlui i s-au fixat două secţii, dintre care una civilă-corecţională şi alta comercială. Instaţa de Apel era Curtea de Apel de la Focşani, transferată la Galaţi în 1886.
Pe lângă cele două secţii care au funcţionat aproape continuu în cadrul Tribunalului, sporadic, au activat şi alte instanţe.Conform monografiei lui Moise N. Pacu, "Cartea Judetului Covurlui"(1891), în Galati existau la acea vreme doua judecatorii de pace de clasa I, un tribunal cu o sectie si o curte de apel cu doua sectii. Tribunalul si judecatoriile de pace erau instalate în palatului judetului.
În anul 1893, Alex. Marghiloman, ministru de Justitie în guvernul prezidat de L. Catargiu, comunica Primariei Galati ca poate pune la dispozitie fondurile necesare construirii Palatului de Justitie.
Cabinetul de instrucţie a funcţionat în perioada 1865-1948, secţia comercială până în anul 1931 când Tribunalul încetează să exercite înregistrarea firmelor comerciale şi industriale, această atribuţie fiind preluată de Camera de Comerţ şi Industrie.
La 12.04.1912 G.M. Cantacuzino, ministru de Justitie în guvernul prezidat de Titu Maiorescu, încheie un contract cu arhitectii Grigore Cerchez si Anton Vârnav pentru întocmirea proiectului "palatului" pentru Curtea de Apel, Curtea de Jurati si Tribunal. Lucrarile au început în anul 1912, dar au fost întrerupte în toamna anului 1914, din cauza izbucnirii razboiului.
Constructia, ridicata pe locul unde a fost "Hotelul de Moldavia" (darâmat în primavara anului 1895), trebuia terminata la 01.12.1920, dar lucrarile au durat pâna în 1923.
Conform monografiei Galatiului scrisa de Gh. Munteanu-Bârlad în 1927, pe strada Domneasca se aflau în sedii separate Palatul Justitiei (în actualul sediu al Universitatii), Curtea de Apel (în actualul sediu al Regionalei CFR) si Tribunalul (într-o cladire alaturata Palatului Administrativ)
În anul 1937 pentru punerea în aplicare a noului Cod penal, Tribunalul Covurlui creează o instanţă specială pentru judecarea infracţiunilor săvârşite de minori, denumită instanţă specială pentru minori.
Pe lângă Tribunalul Covurlui au mai funcţionat : un birou electoral (1907-1941), un sindic al falimentelor (1902-1931), Corpul portăreilor (1886-1950).
Denumirea de Tribunal al judeţului Covurlui fucţionează până în august 1952, când prin noua lege de organizare administrativă denumirea instanţei devine Tribunalul Popular Regional Galaţi. Din 1968 devine Tribunalul Judeţean Galaţi.
În anul 1950 - Sediul Palatului de Justitie (actualul sediu al Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati) a fost preluat de conducerea judeteana de partid din acea vreme.
Între anii 1966 - 1997 Sediul Tribunalului Galati s-a aflat pe Str. Basarabiei.
În sediul de pe Str. Basarabiei a fost initial Asezamântul filantropic bisericesc "Cuvioasa Parascheva" (constructie realizata înaintea celui de-al doilea razboi mondial) menit sa adaposteasca un orfelinat de fete. În timpul razboiului locatia a servit drept spital de campanie iar dupa razboi pâna în 1947 a fost ocupata de unitatile sovietice.
Tribunalul Galaţi şi-a avut sediul pe strada Basarabiei până în decembrie 1997, dată de la care s-a mutat în incinta Palatului de Justiţie, unde funcţionează şi astazi.