Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Contact

Contact

Program de lucru

Harta


Contact

Mun. Galați, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galaţi.
 
Telefon: 0236/460333;
       int. 261 - Centrul de informare şi relaţii cu publicul;
       int. 236 - Compartimentul executări penale;
       int. 260 - Biroul local de expertize tehnice judiciare;
       int. 250 - Contabilitate şi administrativ;
       int. 183 - Compartimentul achiziţii;
       int. 289 - Serviciul de probațiune;
       int. 237 - Compartimentul personal;
       int. 241 - Grefieri șefi de secții;
       int. 202 - Prim- grefier.
 
Fax:  0236/412130;
 
 
Persoane de contact:
Conducătorul Biroului de Informare şi Relaţii Publice şi Purtator de cuvant: judecător Robert-George Florea, telefon de serviciu în relaţia cu presa 0748765726. Locţiitor: judecător Doranda Mărăcineanu;
Consilier informaţii publice – expert superior Soare Aurora Elena, înlocuită de către grefier delegat la B.I.R.P. Valeria Ţocu, e-mail: aurora.soare@just.ro
 
 

Program de lucru

                                                                 C O M U N I C A T
 
Programul de lucru cu publicul la Tribunalul Galaţi în perioada vacanţei judecătoreşti, respectiv 29.06.2015-28.08.2015 (inclusiv):
 
-         la Centrul de informare şi relaţii cu publicul în zilele de luni şi joi ale săptămânii, între orele 09:00-12:00;
 
-          la Biroul Apostilă  -  în  ziua de joi a  fiecărei săptămâni,  între orele 09:00-12:00 – primiri cereri şi între orele 14:00-16:00 eliberări acte.
 
-          la Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Tribunalului Galaţi nu se vor ţine audienţe, urmând ca toate cererile si petiţiile să fie formulate în scris.
 
Cererile şi petiţiile adresate instanţei în perioada sus menţionată vor fi depuse prin poştă, fax sau e-mail.
 
            Din data de 31.08.2015 Tribunalul Galaţi îşi va relua activitatea de lucru cu publicul după programul obişnuit.
  
CONDUCĂTORUL BIROUL DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE
PURTĂTOR DE CUVÂNT
                                                          JUDECĂTOR ROBERT-GEORGE FLOREA
 
 
 
 
Programul de lucru al instanței - Luni-Vineri: 08:00-16:00
 
Programul de lucru cu publicul la Centrul de Informare și Relații cu Publicul - Luni-Vineri: 09:00-12:00
 
 
 
 
 
 
CENTRUL  DE  INFORMARE  ŞI  RELAŢII
CU  PUBLICUL
ÎNCEPÂND CU DATA DE 02 DECEMBRIE 2014
 
·         Programul de lucru al Centrului de Informare şi Relaţii cu Publicul  este de LUNI până VINERI,   între orele 9:00 - 12:00.
 
·         Studierea dosarelor de către persoanele aflate în stare de deținere (cu excepţia cauzelor urgente)   se va face în zilele de luni şi miercuri, între orele 13:00-14:00  la Arhiva Secţiei penale- camera P 16.
 
·         În fiecare zi de luni a săptămânii, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Centrului de Informare şi Relaţii cu Publicul își va desfășura programul  în intervalul orar 09:00 - 19:00, conform art. 77 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, numai pentru activitățile specifice acestui Birou, iar în fiecare zi  de vineri - în intervalul orar 08:00 - 14:00.
 
Programul pentru APOSTILĂ este în zilele de luni şi miercuri ale săptămânii. Primiri documente între orele 09:00-12:00, iar eliberarea acestora între orele 14:00-16:00.
 
AUDIENŢELE vor fi acordate de către conducătorul Biroului de Informare și Relații Publice, în zilele de marţi şi joi ale săptămânii, în intervalul orar 13:00-14:00, la Camera 127, etajul I.
 
Precizări
În conformitate cu prevederile art. 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, modificată şi completată şi ale art. 46 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, modificată, Tribunalul Galaţi nu poate pune în discuţie, în cadrul audienţelor, hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, hotărârile judecătoreşti care sunt supuse căilor de atac ordinare şi extraordinare, precum şi instrumentarea dosarelor aflate pe rolul instanţei de judecată.
 
 

Harta