Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Contact

Contact

Program de lucru

Harta


Contact

Mun. Galați, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galaţi.
 
Telefon: 0236/460333;
       int. 261 - Centrul de informare şi relaţii cu publicul;
       int. 236 - Compartimentul executări penale;
       int. 260 - Biroul local de expertize tehnice judiciare;
       int. 250 - Contabilitate şi administrativ;
       int. 183 - Compartimentul achiziţii;
       int. 289 - Serviciul de probațiune;
       int. 237 - Compartimentul personal;
       int. 241 - Grefieri șefi de secții;
       int. 202 - Prim- grefier.
 
Fax:  0236/412130;
 
 
Persoane de contact:
Conducătorul Biroului de Informare şi Relaţii Publice şi Purtator de cuvant, Preşedintele Tribunalului Galaţi: judecător Robert-George Florea, telefon de serviciu în relaţia cu presa 0748765726. Locţiitor: judecător Carmen Sandu;
Consilier informaţii publice – expert superior Soare Aurora Elena, înlocuită de către grefier Valeria Ţocu, e-mail: aurora.soare@just.ro
 
 

Program de lucru

 
 
Programul de lucru al instanţei - luni - vineri: 08:00-16:00 
 
Programul de lucru cu publicul la Centrul de Informare și Relații cu Publicul, cam. P25, parter:
                                                 luni - vineri: 08:30-12:30
 
 
 CENTRUL  DE  INFORMARE  ŞI  RELAŢII CU  PUBLICUL
 
 
·        Programul de lucru al Centrului de Informare şi Relaţii cu Publicul  este de LUNI până VINERI,   între orele 08:30 - 12:30.
 
·        Studierea dosarelor de către persoanele aflate în stare de deținere (cu excepţia cauzelor urgente)   se va face în zilele de luni şi miercuri, între orele 13:00-14:00  la Arhiva Secţiei penale- camera P 16.
 
·        Programul de lucru cu publicul la Biroul de Informare și Relații Publice este de luni până vineri, între orele 08:30-12:30, la camera P25, în cadrul Centrului de Informare şi Relaţii cu Publicul. În fiecare zi de luni a săptămânii, Biroul de Informare și Relații Publice își va desfășura programul şi în intervalul orar 16:00 - 19:00, conform art. 79 alin. 5 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, numai pentru activitățile specifice acestui Birou.
 
Programul pentru APOSTILĂ este în zilele de luni şi miercuri ale săptămânii. Primiri documente între orele 08:30-12:30, iar eliberarea acestora între orele 14:00-16:00.
 
AUDIENŢELE vor fi acordate de către conducătorul Biroului de Informare și Relații Publice, în fiecare zi de joi a săptămânii, în intervalul orar 13:00-14:00, la Camera 127, etajul I.
 
Precizări
În conformitate cu prevederile art. 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, modificată şi completată şi ale art. 46 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, modificată, Tribunalul Galaţi nu poate pune în discuţie, în cadrul audienţelor, hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, hotărârile judecătoreşti care sunt supuse căilor de atac ordinare şi extraordinare, precum şi instrumentarea dosarelor aflate pe rolul instanţei de judecată.
În perioada 21.12.2015 – 31.12.2015 (inclusiv) se suspendă programul de lucru cu publicul la Centrul de Informare şi Relaţii cu Publicul şi la Biroul de Informare şi Relaţii Publice - Camera P25 - şi nu se vor ţine audienţe la sediul instanţei, urmare Hotărârii nr. 25/04.12.2015 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Galaţi.
Cererile, înscrisurile precum şi alte documente ori petiţiile adresate instanţei în perioada sus menţionată vor putea fi depuse prin poştă, fax sau e-mail. Din data de 04.01.2016 Tribunalul Galaţi îşi va relua activitatea de lucru cu publicul după programul obişnuit.
 
 
 

Harta