Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

TRIBUNALUL DÂMBOVIŢA
 Sediul: municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 3
 trib1-2.jpg
 
În raza teritorială de competenţă a Tribunalului Dâmboviţa funcţionează 5 judecătorii care îşi au sediile în municipiile Târgovişte şi Moreni şi oraşele Găeşti, Pucioasa şi Răcari.
 
Tribunalul Dâmboviţa desfăşoară activitatea judiciară prin 3 secţii, după cum urmează :
1 - Secţia Penală
2 - Secţia I Civilă
3 - Secţia II Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
      
În cadrul Tribunalului Dâmboviţa funcţionează şi următoarele compartimente auxiliare :  
1. Grefa, registratura şi arhiva – care efectuează operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţelor.
 2. Departamentul economico – financiar şi administrativ -  care asigură activitatea economică, financiară şi administrativă pentru tribunal şi cele 5 judecătorii din circumscripţia sa.
 3. Biroul de informare şi relaţii publice - care asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile stabilite de lege.
 4. Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile - care ţine evidenţa experţilor tehnici judiciari şi a experţilor contabili şi are atribuţiuni în vederea efectuării expertizelor judiciare tehnice şi contabile.
 

Istoric

Tribunalul Dâmboviţa a luat fiinţă în anul 1968, în baza Legii nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească.
Sediul Tribunalului Dâmboviţa a fost stabilit în clădirea situată în municipiul Târgovişte, str. Nicolae Bălcescu (actualmente Calea   Domnească ), Nr. 189, clădire construită special pentru această destinaţie în anul 1902. În anul 1986 clădirea în care a funcţionat Tribunalul Dâmboviţa a fost afectată altui scop, respectiv pentru organizarea Muzeului Judeţean al fostului P.C.R. 
 
trib-vechi.jpg
 
Tribunalul Dâmboviţa a fost mutat în această locaţie, în care anterior funcţionase un hotel pentru cazarea specialiştilor din agricultură, care urmau cursuri de perfecţionare. 
 
jud-vechi.jpg
 
Din anul 1997 a început construcţia unui nou sediu pentru Tribunalul Dâmboviţa. Lucrările au fost finalizate în anul 2007. Începând cu data de 6 octombrie 2008, instanţa îşi desfăşoară activitatea în noul edificiu, care poartă pe frontispiciu numele: Palatul Justiţiei.
 
tribb.jpg

De la înfiinţarea sa din anul 1968 preşedenţia Tribunalului Dâmboviţa a fost asigurată de următorii judecători : 


1. GRECU GHEORGHE
2. STOICA TEODOR
3. BOLBOSE EMIL
4. DOROBANŢU NICOLAE
5. BORDEA ADRIAN
6. UNGUREANU FLOREA  
7. MILOŞIOIU ION
8. POPOIAG DRAGOŞ  
1968 – 1971
1971 – 1990
1990 – 1993
1993 – 1994
1994 – 2000
2000 – 2009
2009 - 2013
2013 -