Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :5730/120/2016
Data inregistrarii27.12.2016
Data ultimei modificari:12.09.2018
Sectie:Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Materie:Contencios administrativ şi fiscal
Obiect:anulare act administrativ
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
PĂUN GABRIEL VIRGILReclamant
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTEPârât
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTEPârât
STAN DANIEL-CRISTIAN - PRIMARPârât
IONESCU DAN ANDREI la Ionescu CeciliaIntervenient
MĂGUREANU IONIntervenient
MĂGUREANU IONELIAIntervenient
SAVU COSMIN PĂSTORELIntervenient
SAVU MARIAIntervenient
ANTOFIE N. VICTORIntervenient
COSTEA ALEXANDRU VIRGILIntervenient
LOPĂTARU MANOIL FLORINIntervenient
LOPĂTARU IOANAIntervenient
ENE MARIANIntervenient
ENE MONICA LUCREŢIAIntervenient
BABICIU SILVESTRUIntervenient
BOBEICĂ DORINIntervenient
NEDELCU LAURENŢIUIntervenient
BĂDIŢOIU IOAN CRISTIANIntervenient

Şedinţe

25.06.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: Comercial - C5F - AMANARE
Tip solutie: Alte soluţii
Solutia pe scurt: Respinge capătul de cerere al acţiunii formulate de reclamantul PĂUN GABRIEL VIRGIL, în contradictoriu cu intervenieţii forţaţi ENE MARIAN, ENE MONICA LUCREŢIA, pârâţii Consiliul Local al Mun. Târgovişte, U.A.T. Târgovişte şi STAN DANIEL CRISTIAN – Primar al Mun. Târgovişte, ca urmare a renunţării reclamantului la dreptul pretins. Ia act de renunţarea la judecată la capătul numărul nr. 2 al acţiunii formulate de reclamantul PĂUN GABRIEL VIRGIL, în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local al Mun. Târgovişte şi U.A.T. Târgovişte. Admite excepţia prescripţiei dreptului la acţiune cu privire la capătul nr.1 al acţiunii formulate de reclamantul PĂUN GABRIEL VIRGIL, în contradictoriu cu intervenieţii forţaţi IONESCU DAN ANDREI, MĂGUREANU ION, MĂGUREANU IONELIA, SAVU COSMIN PĂSTOREL, SAVU MARIA, ANTOFIE N. VICTOR, COSTEA ALEXANDRU VIRGIL, LOPĂTARU MANOIL FLORIN, LOPĂTARU IOANA, BABICIU SILVESTRU, BOBEICĂ DORIN, NEDELCU LAURENŢIU, BĂDIŢOIU IOAN CRISTIAN, pârâţii Consiliul Local al Mun. Târgovişte, U.A.T. Târgovişte şi STAN DANIEL CRISTIAN – Primar al Mun. Târgovişte şi în consecinţă: Respinge capătul nr.1 al acţiunii ca fiind prescris. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului STAN DANIEL CRISTIAN – Primar al Mun. Târgovişte. Respinge în rest acţiunea formulată de reclamantul PĂUN GABRIEL VIRGIL, în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local al Mun. Târgovişte, U.A.T. Târgovişte şi STAN DANIEL CRISTIAN – Primar al Mun. Târgovişte. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Tribunalul Dâmboviţa. Pronunţată în condiţiile art. 396 alin.2 Cod proc. civilă azi, 25 iunie 2018.
Document: Hotarâre  771/2018  25.06.2018

21.06.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: Comercial - C5F - AMANARE
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 25.06.2018.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    21.06.2018

14.06.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: Comercial - C5F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 21.06.2018, pentru a se depune concluzii scrise.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    14.06.2018

17.05.2018
Ora estimata: 09:00
Complet: Comercial - C5F - AMANARE
Tip solutie: Repus pe rol
Solutia pe scurt: În temeiul art. 406 alin.4 raportat la art.400 Cod proc.civ., repune cauza pe rol pentru a pune în discuţie cererea de renunţare la judecată formulată de reclamant, prin notele scrise depuse la dosar, cu privire la capătul nr. 2 al cererii de chemare în judecată şi fixează un nou termen de judecată la data de 14.06.2018, cu citarea tuturor părţilor, pârâţii Consiliul Local al Mun. Târgovişte şi U.A.T. Târgovişte, urmând a fi citaţi şi cu menţiunea de a-şi exprima poziţia procesuală cu privire la cererea de renunţare la judecată. Pronunţată în şedinţa publică din data de 17 mai 2018.
Document: Încheiere de şedinţă    17.05.2018

03.05.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: Comercial - C5F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: amână pronunţarea la data de 17.05.2018, pentru concluzii scrise.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    03.05.2018

05.04.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: Comercial - C5F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se solicita relaţii de la pârâtă.
Document: Încheiere de şedinţă    05.04.2018

08.03.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: Comercial - C5F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se răspunde solicitărilor instanţei.
Document: Încheiere de şedinţă    08.03.2018

01.02.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: Comercial - C5F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se depune înscrisuri.
Document: Încheiere de şedinţă    01.02.2018

12.01.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: Comercial - C5F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru lipsă de procedură.
Document: Încheiere de şedinţă    12.01.2018

08.12.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: Comercial - C5F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile comunicate în şedinţa publică.
Document: Încheiere de şedinţă    08.12.2017

23.11.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: Comercial - C5F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru lipsă de procedură cu intervenienul Nedelcu L. şi pentru a se răspunde în scris la adresa instanţei de către pârâte.
Document: Încheiere de şedinţă    23.11.2017

26.10.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: Comercial - C5F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se introduce în cauză persoanele menţionate şi pentru a se depune de către pârâta UAT Târgovişte dovezi privind publicarea autorizaţiilor emise persoanelor introduse în cauză.
Document: Încheiere de şedinţă    26.10.2017

15.09.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: Comercial - C5F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se depune înscrisuri.
Document: Încheiere de şedinţă    15.09.2017

22.06.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: Comercial - C5F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În vederea emiterii unei adrese către U.A.T. Târgovişte.
Document: Încheiere de şedinţă    22.06.2017

18.05.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: Comercial - C5F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: la 22.06.2017 la solicitarea paratului Consiliul local Targoviste pentru imposibilitatea de prezentare a consilierului juridic aflat in concediu de odihna
Document: Încheiere de şedinţă    18.05.2017

18.01.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: CC - Comercial - C5F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Anulează primul capăt de cerere al cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul PĂUN GABRIEL VIRGIL, ce vizează anularea unor acte administrative (autorizaţii de construire). Continuarea procedurii prevăzută de art. 201 Cod proc.civ., în legătură cu celelalte capete de cerere rămase în dezbatere (de la capătul 2 – la capătul 7 al cererii de chemare în judecată), dispunând comunicarea cererii de chemare în judecată cu pârâţii în vederea formulării întâmpinării faţă de capetele de cerere rămase în dezbatere, în termen de 25 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea prevăzută de art. 208 alin.2 Cod proc.civ. Cu drept de a formula cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, cerere care se depune la Tribunalul Dâmboviţa. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din data de 18 ianuarie 2017.
Document: Încheiere de şedinţă    18.01.2017


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
16/08/2018 PĂUN GABRIEL VIRGIL, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.