Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :2556/120/2014
Data inregistrarii30.05.2014
Data ultimei modificari:23.03.2018
Sectie:Secţia Penală
Materie:Penal
Obiect:abuzul în serviciu (art.297 NCP)
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
BOŞCODEALĂ CONSTANTIN OCTAVIANInculpat
STANA VIORICAInculpat
NICOLAE TRANDAFIRInculpat
AGENŢIA DOMENIILOR STATULUIParte civilă
STAŢIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂParte civilă

Şedinţe

07.03.2018
Ora estimata: 9:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Alte soluţii
Solutia pe scurt: Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea prev. de art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.309 Cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal în infracţiunea prev. de art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.5 alin.1 Cod penal, formulată de inculpaţii Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Trandafir. În baza art.396 alin.6 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală şi art.18 Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpaţilor Boşcodeală Constantin Octavian, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.309 Cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, Stana Viorica, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.309 Cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal şi Nicolae Trandafir, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art.297 alin.1 Cod penal rap. la art.309 Cod penal cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal, constatând intervenită prescripţia răspunderii penale. În baza art.397 Cod procedură penală rap. la art.25 alin.5 Cod procedură penală admite în parte acţiunea civilă formulată de către Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, cu sediul în Buzău, str.Mesteacănului, nr.23, judeţul Buzău şi, în consecinţă obligă, în solidar, pe inculpaţii Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Trandafir, la plata către aceasta a sumei de 5.352.864 lei, cu dobânda legală la data plăţii, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a terenului în suprafaţă de 33 ha., situat pe raza municipiului Buzău, care a făcut obiectul procesului-verbal nr.15625/19.11.2001 emis de O.C.A.O.T.A. Buzău. În baza art.397 Cod procedură penală rap. la art.25 alin.5 Cod procedură penală admite în parte acţiunea civilă formulată de către Agenţia Domeniilor Statului, cu sediul în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, nr.43, sector 1 şi, în consecinţă, obligă, în solidar, pe inculpaţii Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Trandafir, la plata către aceasta a sumei de 531.062 lei, la care va fi adăugată dobânda legală pe timp de un an, calculată la nivelul anului 2001, reprezentând diferenţa dintre contravaloarea terenului în suprafaţă de 33 ha care a făcut obiectul procesului-verbal nr.15625/19.11.2001 emis de O.C.A.O.T.A. Buzău şi contravaloarea, la nivelul anului 2001, a terenului situat pe raza municipiului Buzău, în tarlalele 24 şi 25, identificat în procesul - verbal nr.16303/29.11.2001 emis de O.C.A.O.T.A. Buzău, în baza Ordinului Prefectului nr.146/24.07.2001. Menţine măsura sechestrului asigurator dispusă asupra bunurilor mobile şi imobile, proprietatea inculpaţilor Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Trandafir, instituită prin ordonanţa nr.68/P/2009 din 4.04.2014 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti. Dispune anularea procesului-verbal nr.15625/19.11.2001, emis de O.C.A.O.T.A Buzău. În baza art.275 alin.1 pct.2 lit.a Cod procedură penală obligă pe inculpata Stana Viorica la plata sumei de 3.000 lei, din care suma de 2.000 lei reprezintă cheltuielile judiciare ocazionate de desfăşurarea urmăririi penale; pe inculpatul Nicolae Trandafir la plata sumei de 2.000 lei, din care suma de 1.000 lei reprezintă cheltuielile judiciare ocazionate de desfăşurarea urmăririi penale şi pe inculpatul Boşcodeală Constantin Octavian la plata sumei de 6.000 lei, din care suma de 5.000 lei reprezintă cheltuielile judiciare ocazionate de desfăşurarea urmăririi penale. În baza disp. art.275 alin.6 Cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu- Aurel Rogozea, în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr.7464/31.10.2016, în sumă de 360 lei, pentru inculpatul Boşcodeală Constantin Octavian rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru procuror, inculpaţi şi părţile civile. Pronunţată în şedinţa publică din data de 7.03.2018.
Document: Hotarâre  290/2018  07.03.2018

02.03.2018
Ora estimata: 9:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 7.03.2018.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    02.03.2018

01.03.2018
Ora estimata: 9:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 2.03.2018.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    01.03.2018

22.02.2018
Ora estimata: 9:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Faţă de concluziile scrise depuse de inculpaţi, de partea civilă şi de procuror, la datele de 21.02.2018 şi de 22.02.2018,având nevoie de timp pentru studierea acestora, amână pronunţarea la data de 1.03.2018.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    22.02.2018

12.02.2018
Ora estimata: 12:00
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 22.02.2018, la solicitarea avocaţilor inculpaţilor şi parţii civile în vederea formulării de concluzii scrise.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    12.02.2018

26.01.2018
Ora estimata: 14:00
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza raportat la disp. art.386 C.p.p.
Document: Încheiere de şedinţă    26.01.2018

19.12.2017
Ora estimata: 14:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza la cererea procurorului de şedinţă, în vederea studierii obiecţiunilor depuse la raportul de expertiză evaluare bunuri imobile.
Document: Încheiere de şedinţă    19.12.2017

21.11.2017
Ora estimata: 15:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza în vederea studierii înscrisurilor depuse de către expertul Dumitrescu Bogdan.
Document: Încheiere de şedinţă    21.11.2017

20.10.2017
Ora estimata: 12:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza în vederea administrării de probe.
Document: Încheiere de şedinţă    20.10.2017

19.09.2017
Ora estimata: 11:00
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza în vederea audierii experţilor evaluatori.
Document: Încheiere de şedinţă    19.09.2017

25.07.2017
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza în vederea audierii experţilor evaluatori.
Document: Încheiere de şedinţă    25.07.2017

20.06.2017
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile noi depuse în şedinţă publică şi în vederea audierii experţilor în specialitatea evaluare bunuri imobile.
Document: Încheiere de şedinţă    20.06.2017

24.05.2017
Ora estimata: 14:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza în vederea înaintării unui punct de vedere din partea expertului recomandat C.M. cu privire la completarea raportului de expertiză în specialitatea evaluare bunuri imobile.
Document: Încheiere de şedinţă    24.05.2017

24.04.2017
Ora estimata: 14:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza în vederea completării raportului de expertiză evaluare bunuri imobile.
Document: Încheiere de şedinţă    24.04.2017

30.03.2017
Ora estimata: 11:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza în vederea audierii în continuare a expertul evaluator recomandat.
Document: Încheiere de şedinţă    30.03.2017

10.03.2017
Ora estimata: 14:00
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza în vederea audierii experţilor.
Document: Încheiere de şedinţă    10.03.2017

07.02.2017
Ora estimata: 14:00
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza în vederea administrării de probe.
Document: Încheiere de şedinţă    07.02.2017

13.01.2017
Ora estimata: 13:00
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza pentru a se lua cunoştinţă de obiecţiunile formulate de catre inculpaţi la raportul de expertiză tehnică judiciară, în specialitatea evaluare bunuri imobile, cadastru şi agronomie.
Document: Încheiere de şedinţă    13.01.2017

08.12.2016
Ora estimata: 13:00
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza pentru ca părţile sa ia cunoştinţă de raportul de expertiza evaluare bunuri imobile, depus la data de 6.12.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    08.12.2016

08.11.2016
Ora estimata: 14:00
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza in vederea depunerii raportului de expertiză evaluare bunuri imobile.
Document: Încheiere de şedinţă    08.11.2016

20.10.2016
Ora estimata: 13:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza in vederea efectuarii expertizei evaluare bunuri imobile.
Document: Încheiere de şedinţă    20.10.2016

26.09.2016
Ora estimata: 13:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza in vederea efectuarii raportului de expertiza evaluare bunuri imobile si pentru audierea expertilor.
Document: Încheiere de şedinţă    26.09.2016

18.07.2016
Ora estimata: 13:00
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza in vederea efectuarii expertizei evaluare bunuri imobile si fata de lipsa de aparare a inculpatului Boscodeala Constantin Octavian.
Document: Încheiere de şedinţă    18.07.2016

17.06.2016
Ora estimata: 13:00
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza in vederea efectuarii expertizei evaluare bunuri imobile, cadastru si agronomie.
Document: Încheiere de şedinţă    17.06.2016

20.05.2016
Ora estimata: 14:00
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza pentru ca experţii Oancea Viorel şi Hudin Mihai să răspundă la obiecţiunile formulate la raportele de expertiza si in vederea efectuării expertizei evaluare bunuri imobile, cadastru şi agronomie.
Document: Încheiere de şedinţă    20.05.2016

15.04.2016
Ora estimata: 9:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza in vederea efectuarii expertizei evaluare bunuri imobiliare.
Document: Încheiere de şedinţă    15.04.2016

21.03.2016
Ora estimata: 14:00
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza in vederea studierii rapoartelor de expertiza contabila si topo-cadastrala si in vederea intocmirii raportului de expertiza agricola.
Document: Încheiere de şedinţă    21.03.2016

26.02.2016
Ora estimata: 13:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza in vederea intocmirii raportelor de expertize.
Document: Încheiere de şedinţă    26.02.2016

25.02.2016
Ora estimata: 9:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În baza disp. art.15 alin.1 rap. la art.2 şi 3 din OUG nr.51/2008, actualizată, respinge ca inadmisibilă cererea de acordare a ajutorului public judiciar formulată de către Staţiunea de Cercetare, Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, cu sediul în Buzău, str.Mesteacănului, nr.23, judeţul Buzău. Cu drept de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu din data de 25.02.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    25.02.2016

26.01.2016
Ora estimata: 9:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza in vederea efectuarii expertizelor.
Document: Încheiere de şedinţă    26.01.2016

15.12.2015
Ora estimata: 9:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru efectuarea expertizelor încuviinţate, amână cauza la data de 26.01.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    15.12.2015

17.11.2015
Ora estimata: 13:00
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: acorda termen pentru a lua cunostinta de actele depuse la dosar
Document: Încheiere de şedinţă    17.11.2015

29.10.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal - C4 - Amanare
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului Trandafir Nicolae de amânare a judecăţii cauzei. Se va reveni cu adresă către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, căreia i se va solicita punctul de vedere propriu cu privire la relaţiile solicitate la termenul de judecată anterior şi înaintarea, din arhivele proprii, a actelor solicitate, respectiv planurile cadastrale – în copii color, conforme cu originalele, alături de toate procesele-verbale pe care le deţin în legătura cu terenurile administrate de SCDL. Prorogă, în continuare, discutarea admisibilităţii cererilor privind efectuarea unor expertize tehnice judiciare după înaintarea relaţiilor solicitate. Aduce la cunoştinţa inculpaţilor disp. art.108 alin.2 Cod procedură penală, respectiv că au obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-li-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate emite mandat de aducere împotriva lor, iar în cazul sustragerii, judecătorul poate dispune arestarea preventivă şi de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atrăgându-li-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, citaţiile şi orice alte acte comunicate la prima adresă rămân valabile şi se consideră că le-au luat la cunoştinţă. Atrage atenţia avocaţilor inculpaţilor asupra disp. art.283 alin.3 Cod procedură penală. În conformitate cu disp. art.353 alin.2 şi 7 Cod procedură penală, inculpaţii şi părţile civile nu se vor cita având termen în cunoştinţă. Amână cauza la data de 17 noiembrie 2015, orele 13 00. Pronunţată în şedinţa publică din data de 29.10.2015.
Document: Încheiere de şedinţă    29.10.2015

30.09.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal - C4 - Amanare
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza in vederea administrarii de probe.
Document: Încheiere de şedinţă    30.09.2015

25.06.2015
Ora estimata: 11:00
Complet: Penal - C4 - Amanare
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza in vederea emiterii unor adrese catre Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău,Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice si Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău.
Document: Încheiere de şedinţă    25.06.2015

27.05.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal - C4 - Amanare
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza faţă de lipsa de aparare.
Document: Încheiere de şedinţă    27.05.2015

27.04.2015
Ora estimata: 10:30
Complet: Penal - C4 - Amanare
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza la data de 27.05.2015, in vederea administrării probelor propuse.
Document: Încheiere de şedinţă    27.04.2015

30.03.2015
Ora estimata: 11:00
Complet: Penal - C4 - Amanare
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza in vederea administrarii probelor propuse de catre procurorul de sedinta si de catre parti.
Document: Încheiere de şedinţă    30.03.2015

27.02.2015
Ora estimata: 11:00
Complet: Penal - C4 - Amanare
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza la data de 30.03.2015, ora 11,00, in vederea administrarii de probe.
Document: Încheiere de şedinţă    27.02.2015

30.01.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal - C4 - Amanare
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza la data de 27.02.2015, ora 11,00, in vederea administrarii probelor propuse de către procurorul de şedinta si de catre inculpaţi, prin apartori.
Document: Încheiere de şedinţă    30.01.2015

19.01.2015
Ora estimata: 12:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână cauza în vederea audierii inculpaţilor Stana Viorica şi Trandafir Nicolae.
Document: Încheiere de şedinţă    19.01.2015

16.12.2014
Ora estimata: 9:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Emiterea unei adrese către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău în vederea comunicării situaţiei juridice a SC SERIBUZ SA Buzău, cu sediul în Buzău, str.Orizontului, nr.4, judeţul Buzău.
Document: Încheiere de şedinţă    16.12.2014

25.11.2014
Ora estimata: 9:30
Complet: Penal - C4F - CM
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amana cauza fata de lipsa de aparare a inculpatului Boscodeala Constantin Octavian.
Document: Încheiere de şedinţă    25.11.2014

18.08.2014
Ora estimata: 10:00
Complet: Penal - Camera Preliminara 1
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge cererile şi excepţiile formulate de către inculpaţii Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Trandafir. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul întocmit în dosarul nr.68/P/2009 privind pe inculpaţii sus-menţionaţi, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privindu-i pe inculpaţii Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Trandafir. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.
Document: Incheiere - camera preliminară    18.08.2014

14.07.2014
Ora estimata: 8:30
Complet: Penal - C1 - Camera consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Stabileşte la 18 august 2014 termen în camera de consiliu pentru ca judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului Dâmboviţa căruia dosarul nr.2556/120/2014 i-a fost repartizat în mod aleatoriu, să se pronunţe asupra cererilor şi excepţiilor invocate în procedura camerei preliminare de către inculpaţii Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Trandafir. Pronunţată în Camera de consiliu azi, 14 iulie 2014.
Document: Incheiere - camera preliminară    14.07.2014

24.06.2014
Ora estimata: 8:30
Complet: Penal - C1 - Camera consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Potrivit disp. art.344 alin.4 Cod procedură penală comunică Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti cererile formulate către inculpaţii Boşcodeală Constantin Octavian, Stana Viorica şi Nicolae Trandafir, la care poate răspunde în scris, în termen de 10 zile de la comunicare.
Document: Încheiere de şedinţă    24.06.2014


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
27/08/2014 BOŞCODEALĂ CONSTANTIN OCTAVIAN, Contestaţie(NCPP)
01/09/2014 BOŞCODEALĂ CONSTANTIN OCTAVIAN, Contestaţie(NCPP)
08/03/2018 STANA VIORICA, Apel
08/03/2018 BOŞCODEALĂ CONSTANTIN OCTAVIAN, Apel
09/03/2018PARCHETUL DE PE LANGA ICCJ-DNA-SERVICIUL TERITORIAL PLOIESTI ,Apel
16/03/2018 NICOLAE TRANDAFIR, Apel
20/03/2018 AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI, Apel
23/03/2018 AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.