Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :3648/120/2008
Data inregistrarii05.06.2008
Data ultimei modificari:08.01.2015
Sectie:Secţia Penală
Materie:Penal
Obiect:traficul de persoane (Legea 678/2001 art. 12)
Stadiu procesual:Fond

Părţi

Nu există informaţii.

Şedinţe

12.05.2010
Ora estimata:
Complet: Penal - C1 - Camera consiliu
Tip solutie:
Solutia pe scurt: În baza disp. art.7 alin.1 rap. la art.2 lit.b pct.12 din Legea nr.39/2002, cu art.33 alin.1 lit.a Cod penal şi art.37 alin.1 lit.a Cod penal, condamnă pe inculpatul Spirea Ion, fiul lui Ion şi Victoria, născut la 24.06.1974 în Tătărani, judeţul Dâmboviţa, CNP *********1823, domiciliat în comuna Bughea de Sus, judeţul Argeş, fără forme legale în comuna Tătărani, satul Căprioru, nr.141, judeţul Dâmboviţa, la 10 ani închisoare. În baza art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 şi art.65 alin.2 Cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal pe o perioadă de 5 ani, ca pedeapsă complementară. În baza disp. art.12 alin.1 şi 2 lit.a din Legea nr.678/2001 cu art.41 alin.2 Cod penal şi art.33 alin.1 lit.a Cod penal condamnă pe acelaşi inculpat la 10 ani închisoare. În baza art.12 alin.1 din Legea nr.678/2001 şi art.65 alin.2 Cod penal interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal pe o perioadă de 5 ani, ca pedeapsă complementară. În baza art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 şi art.33 alin.1 lit.a Cod penal condamnă pe inculpat la 8 ani închisoare. Constată concurenţa infracţiunilor prev. de art.12 din Legea nr.678/2001 şi art.23 din Legea nr.656/2002 cu cea prev. de art.192 alin.2 Cod penal, pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr.610/15.04.2005, pronunţată de Judecătoria Târgovişte, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr.55/7.02.2006, pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa şi decizia penală nr.418/19.05.2006 a Curţii de Apel Ploieşti. Repune în individualitatea ei pedeapsa rezultantă de 1 an şi 8 luni închisoare aplicată prin decizia penală nr.418/2006 a Curţii de Apel Ploieşti în pedepsele componente de 1 an închisoare aplicată pentru infracţiunea prev. de art.192 alin. 2 Cod penal şi 8 luni închisoare ca urmare a revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei şi a graţierii acesteia, pedeapsă ce i-a fost aplicată prin sentinţa penală nr.189/13.02.2003, pronunţată de Judecătoria Târgovişte, modificată prin decizia penală nr.301/19.05.2003, pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa. În baza art.36 Cod penal contopeşte pedepsele de 10 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal (pentru infracţiunea prev. de art.12 din Legea nr.678/2001) cu pedeapsa de 8 ani închisoare (pentru infracţiunea prev. de art.23 din Legea nr.656/2002) şi 1 an închisoare ( pentru infracţiunea prev. de art.192 alin.2 Cod penal) în pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare şi 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal. În baza art.34 lit.b şi art.35 Cod penal contopeşte această pedeapsă cu pedeapsa de 10 ani închisoare şi 5 ani interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal (pentru infracţiunea prev. de art.7 din Legea nr.39/2003) în pedeapsa de 10 ani închisoare şi 5 ani interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal. Menţine revocarea suspendării condiţionate şi a graţierii pedepsei de 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.189/2003 a Judecătoriei Târgovişte, această pedeapsă urmând a fi adăugată la pedeapsa rezultantă în urma contopirii, inculpatul având în final de executat 10 ani şi 8 luni închisoare şi 5 ani interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal, ca pedeapsă complementară. În baza art.71 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal. În baza disp. art.88 Cod penal deduce din pedeapsă perioada reţinerii şi arestării preventive de la 13.06.2003 la 25.06.2003, de la 20.06.2006 la 5.07.2006, 23.05.2008-14.07.2008. În baza disp. art.7 alin.1 rap. la art.2 lit.b pct.12 din Legea nr.39/2003 cu aplic. art.37 alin.1 lit.a Cod penal şi art.33 alin.1 lit.a Cod penal, condamnă pe inculpatul Spirea Grigore Antonie, fiul lui Ion şi Victoria, născut la 12.01.1978 în comuna Tătărani, judeţul Dâmboviţa, CNP *********1781, domiciliat în comuna Tătărani, satul Căprioru, nr.501, judeţul Dâmboviţa, la 8 ani închisoare. În baza disp. art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 cu art.65 alin.2 Cod penal interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal pe o perioadă de 4 ani, ca pedeapsă complementară. În baza disp. art.12 alin.1 şi 2 lit.a din Legea nr.678/2001 cu art.41 alin.2 Cod penal şi art.33 alin.1 lit.a Cod penal condamnă pe acelaşi inculpat la 8 ani închisoare. În baza art.12 alin.1 din Legea nr.678/2001 cu art.65 alin.2 Cod penal interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal pe o perioadă de 4 ani, ca pedeapsă complementară. În baza art.85 Cod pen. anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.610/15.04.2005, pronunţată de Judecătoria Târgovişte, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr.55/7.02.2006, pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa şi decizia penală nr.418/19.05.2006 a Curţii de Apel Ploieşti, pedeapsă pe care o contopeşte cu pedeapsa de 8 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal (aplicată pentru infracţiunea prev. de art.12 din Legea nr.678/2001, constatând că infracţiunile se află în concurs), în pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal. În baza art.34 lit.b şi art.35 Cod penal contopeşte această din urmă pedeapsă cu pedeapsa de 8 ani închisoare şi 4 ani interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal (pentru infracţiunea prev. de art.7 din Legea nr.39/2003), inculpatul urmând să execute pedeapsa de 8 ani închisoare şi 4 ani interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal, ca pedeapsă complementară. În baza disp. art.71 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal. În baza disp. art.88 Cod penal deduce perioada reţinerii de la 30.01.2008 la 31.01.2008. În baza disp. art.7 alin.1 rap. la art.2 lit.b pct.12 din Legea nr.39/2003 cu art.33 alin.1 lit.a Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal, condamnă pe inculpatul Preda Cezar, fiul lui Ion şi Iulia, născut la 28 aprilie 1975 în Târgovişte, CNP *********1796, domiciliat în comuna Tătărani, satul Căprioru, judeţul Dâmboviţa, la 8 ani închisoare. În baza disp. art.7 alin.1 din Legea nr.39/2003 cu art.65 alin.2 Cod penal interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal pe o perioadă de 4 ani, ca pedeapsă complementară. În baza disp. art.12 alin.1 şi 2 lit.a din Legea nr.678/2001 cu art.41 alin.2 Cod penal şi art.33 alin.1 lit.a Cod penal condamnă pe acelaşi inculpat la 8 ani închisoare. În baza art.12 alin.1 din Legea nr.678/2001 cu art.65 alin.2 Cod penal interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal pe o perioadă de 4 ani, ca pedeapsă complementară. În baza art.85 Cod pen. anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.610/15.04.2005, pronunţată de Judecătoria Târgovişte, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr.55/7.02.2006, pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa şi decizia penală nr.418/19.05.2006 a Curţii de Apel Ploieşti, pedeapsă pe care o contopeşte cu pedeapsa de 8 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal (aplicată pentru infracţiunea prev. de art.12 din Legea nr.678/2001, constatând că infracţiunile se află în concurs), în pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal. În baza art.34 lit.b şi art.35 Cod penal contopeşte această din urmă pedeapsă cu pedeapsa de 8 ani închisoare şi 4 ani interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal (pentru infracţiunea prev. de art.7 din Legea nr.39/2003), inculpatul urmând să execute pedeapsa de 8 ani închisoare şi 4 ani interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal, ca pedeapsă complementară. În baza disp. art.71 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, pe durata executării pedepsei principale, drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal. În baza disp. art.88 Cod penal deduce perioada reţinerii de la 30.01.2008 la 31.01.2008 şi de la 23.05.2008-14.07.2008. În baza disp. art.14 Cod proc.pen., art.346 Cod proc.pen., obligă pe inculpaţii Spirea Ion, Spirea Grigore Antonie şi Preda Cezar la plata sumei de 5000 euro - echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR, la data plăţii, cu titlu de daune morale, către partea civilă Coman Anca, domiciliată în Târgovişte, Bd.Independenţei, bl.4, sc.A, ap.17, judeţul Dâmboviţa, fără forme legale în comuna Voineşti, judeţul Dâmboviţa, şi, de asemenea, a sumei de 5000 euro - echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR, la data plăţii, cu titlu de daune morale, către partea civilă Croitoru Felicia Silvia, domiciliată în comuna Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa. În baza disp. art.19 din Legea nr.678/2001 rap. la art.118 lit.e Cod penal, confiscă de la inculpatul Spirea Ion imobilul cu destinaţie casă de locuit, situat în comuna Tătărani, satul Căprioru, punct Valea Aninoasei, nr.378, judeţul Dâmboviţa, proprietatea sa, situat pe terenul proprietatea numitei Spirea Victoria, şi suma de 104.000 euro, alături de suma de 3385 lei, consemnată la CEC cu recipisa nr.463801/1/28.02.2008. Menţine sechestrul asigurător instituit asupra imobilului situat în comuna Tătărani, satul Căprioru, punct Valea Aninoasei, nr.378, judeţul Dâmboviţa, dispus prin ordonanţa din 23.04.2008 emisă în dosarul nr.75/D/P/2006 şi pentru care s-a înscris drept de ipotecă legală în favoarea Ministerului Public- D.I.I.C.O.T- Biroul Teritorial Dâmboviţa, înscris în Registru de somaţii Târgovişte, sub nr.43/2008, potrivit încheierii nr.27160/6.05.2008. În baza disp. art.19 din Legea nr.678/2001 rap. la art.118 lit.e Cod penal, confiscă de la inculpatul Spirea Grigore Antonie suma de 89.900 euro, alături de suma de 300 lei consemnată la CEC nr.463804/1/28.02.2008. Menţine sechestrul asigurător instituit asupra suprafeţei 90432 mp. intravilan şi a construcţiilor aferente acesteia, având nr. cadastral provizoriu nr.287 aparţinând inculpatului, situat în comuna Costeşti Vale, satul Costeşti Vale, judeţul Dâmboviţa, dispus prin ordonanţa din 23.04.2008 emisă în dosarul nr.75/D/P/2006 şi pentru care s-a înscris drept de ipotecă legală în favoarea Ministerului Public- D.I.I.C.O.T- Biroul Teritorial Dâmboviţa, potrivit încheierii nr.27139/6.05.2008. În baza disp. art.19 din Legea nr.678/2001 rap. la art.118 lit.e Cod penal, confiscă de la inculpatul Preda Cezar suma de 34.850 euro, alături de sumele de 100 euro şi 210 lei, consemnate la CEC cu recipisele nr.463807/1/28.02.2008 şi nr.463806/1/28.02.2008. Ia act că părţile civile Căşuneanu Alina Paraschiva, domiciliată în Paşcani, str.Veronica Micle, nr.1, bl.C6, sc.A, ap.8, judeţul Iaşi, şi Quereda y Godea Roxana Elena, domiciliată în comuna Tătărani, satul Căprioru, judeţul Dâmboviţa, nu s-au constituit părţi civile. În baza disp. art.191 Cod proc.pen., obligă inculpaţii la plata sumei de câte 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi inculpaţii prezenţi, şi de la comunicare pentru părţile lipsă. Pronunţată în şedinţa publică din 12.05.2010.
Document:    

11.05.2010
Ora estimata:
Complet: Penal - C1 - Camera consiliu
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amana pronuntarea la data de 12.05.2010.
Document:    

04.05.2010
Ora estimata:
Complet: Penal - C1 - Camera consiliu
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amana pronuntarea la data de 11.05.2010.
Document:    

27.04.2010
Ora estimata:
Complet: Penal - C3F - C
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amana pronuntarea la data de 4.05.2010.
Document:    

26.03.2010
Ora estimata:
Complet: Penal - C3F - C
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Admite cererile formulate de către apărătorii inculpaţilor, avocat Popa Dumitru şi Marius Săvoiu, în sensul amânării cauzei pentru a lua cunoştinţă de conţinutul înscrisurilor depuse de către avocat Clara Teodorescu.
Document:    

12.02.2010
Ora estimata:
Complet: Penal - C3F - C
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amână cauza în vederea soluţionării cererii de strămutare formulată de către inculpaţii Spirea Ion, Spirea Grigore Antonie şi Preda Cezar.
Document:    

05.01.2010
Ora estimata:
Complet: Penal - C3F - C
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de către apărătorul ales al inculpaţilor Spirea Ion şi Preda Cezar, avocat Marius Săvoiu, pentru lipsă de apărare. Amână cauza pentru lipsa dosarului de fond, lipsă de apărare şi lipsa martorei din acte.
Document:    

27.11.2009
Ora estimata:
Complet: Penal - C3F - C
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amana cauza fata de lipsa dosarului de fond.
Document:    

23.10.2009
Ora estimata:
Complet: Penal - C3F - C
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amână cauza pentru lipsa de apărare a inculpaţilor.
Document:    

13.10.2009
Ora estimata:
Complet: Penal - C1 - Camera consiliu
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de către SC CHICHEANU COM IMPEX SRL, cu sediul în Bucureşti, str.Gala Galaction, nr.50, sector 1. Obligă contestatorul la plata sumei de 60 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru contestatoare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 13.10.2009
Document:    

06.10.2009
Ora estimata:
Complet: Penal - C1 - Camera consiliu
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amana pronuntarea la data de 13.10.2009, cu privire la contestaţia formulată de către SC CHICHEANU COM IMPEX SRL, cu sediul în Bucureşti.
Document:    

29.09.2009
Ora estimata:
Complet: Penal - C3F - C
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amanat pentru lipsa unuia dintre apărătorii inculpatilor şi pentru lipsa martorei din acte.
Document:    

17.08.2009
Ora estimata:
Complet: Penal - C3F - C
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de către procurorul de şedinţă, în sensul amânării cauzei pentru a lua cunoştinţă de înscrisurile depuse de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa, prin adresa nr.10207/12.08.2009.
Document:    

28.07.2009
Ora estimata:
Complet: Penal - C3F - C
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Având în vedere lipsa de procedură cu partea vătămată Căşuneanu Alina Paraschiva,Faţă de lipsa relaţiilor solicitate I.P.J Dâmboviţa, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita şi a martorilor din acte.
Document:    

10.07.2009
Ora estimata:
Complet: Penal - C1 - Camera consiliu
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amanat in vederea administrării de probe.
Document:    

12.06.2009
Ora estimata:
Complet: Penal - C3F - C
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amanat in vederea audierii martorilor din acte.
Document:    

11.05.2009
Ora estimata:
Complet: Penal - C3F - C
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amânat în vederea administrării de probe.
Document:    

13.04.2009
Ora estimata:
Complet: Penal - C3F - C
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amanat pntru lipsa de aparare a inculpatului Spirea Grigore Antonie.
Document:    

17.03.2009
Ora estimata:
Complet: Penal - C3F - C
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amanat pentru lipsa de aparare si a martorilor din acte.
Document:    

23.02.2009
Ora estimata:
Complet: Penal - C3F - C
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei pentru lipsă de apărare şi pentru audierea martorilor dina cte.
Document:    

19.01.2009
Ora estimata:
Complet: Penal - C4F
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Acordă termen pentru administrarea de probatorii.
Document:    

09.12.2008
Ora estimata:
Complet: Penal - C5F - C
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amânat pentru comunicarea unei copii a actului de acuzare inculpatului Spirea Ion la locul de deţinere , în vederea studierii conţinutului acestuia .
Document:    

10.11.2008
Ora estimata:
Complet: Penal - C5F - C
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amână cauza pentru neîndeplinirea procedurii de citare cu partea vătămată Coman Anca .
Document:    

13.10.2008
Ora estimata:
Complet: Penal - C5F - C
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Amână cauza pentru lipsă de apărare , la cererea domnului avocat Marius Săvoiu , apărător ales al inculpaţilor Spirea Ion şi Preda Cezar .
Document:    

08.08.2008
Ora estimata:
Complet: Penal - C5F - C
Tip solutie:
Solutia pe scurt: Admite cererile formulate de către apărătorii părţilor vătămate, în sensul amânării cauzei pentru lipsă de apărare. Pune în vedere inculpaţilor Preda Cezar şi Spirea Grigore Antonie, să se prezinte la fiecare termen de judecată, aducându-li-se la cunoştinţă dispoziţiile art.70 alin.4 Cod procedură penală, potrivit cărora sunt obligaţi să anunţe în scris, în termen de 3 zile , orice schimbare a locuinţei pe parcursul procesului penal.
Document:    

04.07.2008
Ora estimata:
Complet: Penal - C7F - M
Tip solutie:
Solutia pe scurt: În baza disp. art. 300 indice 2 cod procedură penală rap. la art. 160 indice b alin.3 Cod procedură penală , menţine arestarea preventivă faţă de inculpaţii SPIREA ION şi PREDA CEZAR. Măsura menţinerii arestării preventive va fi comunicată administraţiei locului de deţinere - Penitenciarul Mărgineni. Întrucât măsura menţinerii arestării preventive a fost luată în prezenţa inculpaţilor, termenul de recurs de 24 de ore, curge pentru aceştia şi pentru procuror de la pronunţare. Se ia act de precizarea inculpaţilor, în sensul că înţeleg să exercite calea de atac a recursului. Citarea inculpaţilor cu datele de stare civila si cu menţiunea „ prezenta obligatorie” la Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Mărgineni şi a părţilor vătămate.
Document:    

10.06.2008
Ora estimata:
Complet: Penal - C1 - Camera consiliu
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.