Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Tribunalul COVASNA  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 


TCv.JPG

 
 
        Tribunalul Covasna, având sediul în municipiul Sfântu Gheorghe,  str.Kriza Janos, nr.2, jud. Covasna - are în circumscripţia sa trei judecătorii: Judecătoria Sfântu Gheorghe, Judecătoria Târgu Secuiesc şi Judecătoria Întorsura Buzăului.

Alături de Tribunalul Braşov, Tribunalul Covasna îşi desfăşoară activitatea în circumscripţia Curţii de Apel Braşov.

 

Datorită volumului relativ mic de cauze - 2976 de dosare înregistrate în anul 2015 - comparativ cu al altor tribunale – Tribunalul Covasna este organizat să funcţioneze doar cu două secţii:

- secţia civilă în cadrul căreia se judecă toate cauzele în materia dreptului civil, familie şi minori, litigiile cu profesioniştii, de contencios administrativ şi fiscal , litigile de muncă şi asigurări sociale, cauzele de insolvenţă şi faliment.

- secţia penală în cadrul căreia se judecă cauzele penale.      
  1. Legislaţie

 

       Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, republicată în Monitorul Oficial nr. 826/13.09.2005, modificată;

      Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial nr. 827/13.09.2005, modificată şi completată;

      Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial nr. 1197/14.12.2004, modificată şi completată;

      Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial nr. 970/28.12.2015;

Constituţia României;

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001;

O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin  Legea nr. 233/2002;

Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi Mass - Media, aprobat prin Hotărârea nr. 482/01.06.2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, modificat prin Hotărârea nr. 573/06.05.2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi Hotărârea nr. 1376/17.12.2015

  1. Conducere

 

2.1 Lista completă a persoanelor cu funcţii din conducere

- PREŞEDINTE: GOGEA CRISTINA

- VICEPREŞEDINTE : CODREANU ANCA

- PREŞEDINTE SECŢIE CIVILĂ: DUMITRU CLAUDIA

- PREŞEDINTE SECŢIE PENALĂ:ZAH RAMONA IOANA

- MANAGER ECONOMIC: ŞCHIOPU OLGA

- PRIM-GREFIER: MATEI JULIETA GENOVEVA

-GREFIER ŞEF SECŢIE CIVILĂ: CHIŢAC MIRELA

-GREFIER ŞEF SECŢIE PENALĂ: PÎSLARU FLORIN

 

3. Organizare

 

3.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare – Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015

 

-  Preşedinte: - atribuţiile sunt prevăzute în art. 9 din Hotărârea CSM nr. 1375/2015;

 

 - Vicepreşedinte:- atribuţiile sunt prevăzute de art. 10 din Hotărârea CSM nr. 1375/2015;

 

 - Preşedinţi de secţie:- atribuţiile sunt prevăzute de art. 24 din Hotărârea CSM nr. 1375/2015;

 

 - Colegiul de conducere:- este format din preşedinte şi 6 judecători, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor. Atribuţiile sunt prevăzute în art. 18-23 din Hotărârea CSM nr. 1375/2015

 

 - Adunarea generală a judecătorilor: - funcţionează potrivit art. 15-17 din Hotărârea CSM nr. 1375/2015;

 

Compartimentele auxiliare ale Tribunalului Covasna:

 

1.Grefă: - atribuţiile sunt prevăzute de art. 48-54 din Hotărârea CSM nr. 1375/2015;

 

2.Arhivă şi registratură: - atribuţiile sunt prevăzute de art. 63, art. 67-70 din Hotărârea CSM nr. 1375/2015;

 

3.Biroul de informare şi relaţii publice: - activitatea acestuia este reglementată de art. 78-82 din Hotărârea CSM nr.1375/2015;

 

4.Biblioteca: - activitatea acesteia este reglementată de art. 171-175 din Hotărârea CSM nr. 1375/2015.

 

5.Departamentul economico - financiar şi administrativ:- activitatea acestuia este reglementată de art. 71-77 din Hotărârea CSM nr.1375/2015;

 

 3.2. Organigrama

 

 

 

 3.3   Lista şi datele de contact ale instituţiilor care funcţionează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituţiei

 

                  Tribunalul Covasna are în circumscripţia sa toate judecătoriile din judeţul Covasna, şi anume:

                  - Judecătoria Sfântu Gheorghe: Str. Kriza Janos nr. 2, Telefon: 0267315072, Fax: 0267315903, E-mail: jud.sfgheorghe@just.ro

                  - Judecătoria Târgu Secuiesc : str. Ady Endre nr. 5, Telefon: 0267364839, Fax: 0267361259, E-mail: jud.tgsecuiesc@just.ro

                        - Judecătoria Întorsura Buzăului: Str. Hanului nr. 4 Telefon: 0267371597, Fax:      0267370254, E-mail: jud.intbuzaului@just.ro

 

 

3.4. Carieră

 

  1. Programe şi strategii proprii -  decurg din documentele strategice ale Consiliului Superior al Magistraturii - http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=0901

 

 

4. Rapoarte şi studii


Organigrama Tribunalului Covasna

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti


Istoric

Istoric În anul 1968, prin reforma administrativă, se realizează o nouă împărţire administrativ-teritorială, desfiinţându-se regiunile şi reînfiinţându-se judeţele. Se constituie astfel judeţul Covasna, cu reşedinţa la Sfîntu Gheorghe.

După reorganizarea administrativ-teritorială din 1968, potrivit legii nr. 58 din 26 decembrie 1968 se constituie Tribunalul judeţean Covasna. 

 Începând din 1968 până în prezent, conducerea tribunalului a fost asigurată de următorii judecători:

                 Teodor Sándor                                      1968 - 1970

                 Mureşan Vasile                                      1971 - 1990       

                 Ördög András                                        1990 - 2003

                 Papp Sighismund Ştefan                         2003 - 2007

                 Ördög Loránd-András                             2008 - 2013

                 Orăşteanu Nicolae                                  2014 - 2016

                 Gogea Cristina                                       2017 -