Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

COMUNICAT DE PRESĂ
 
 
Prin hotărârea Adunării Generale nr. 2/06.02.2020, judecătorii Tribunalului Covasna au hotărât, cu majoritatea voturilor,  modificarea formei de protest stabilită prin hotărârea nr. 1/29.01.2020 a Adunării generale a judecătorilor Tribunalului Covasna, în sensul:
-         suspendării activităţii de judecată zilnic între orele 12,00 – 12,30, până la data de 18 martie 2020 inclusiv,
-         refuzul judecătorilor Tribunalului Covasna de a participa la constituirea Birourilor Electorale Judeţene în anul 2020, cu prilejul desfăşurării alegerilor locale şi parlamentare.
 
 
                   BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE,
                            CONDUCĂTOR – JUDECĂTOR KOVACS SIMONA
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A JUDECĂTORILOR DIN CADRUL TRIBUNALULUI COVASNA
 
Aducem la cunoştinţa opiniei publice că la data de 29 ianuarie 2020, la nivelul Tribunalului Covasna a fost convocată Adunarea generală extraordinară a judecătorilor, în vederea formulării unui punct de vedere privind abrogarea dispoziţiilor legale care consacră pensia de serviciu.
Prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a judecătorilor Tribunalului Covasna, s-a hotărât suspendarea, pe perioadă nedeterminată, a activităţii de judecată, cu excepţia cauzelor urgente conform listelor anexe, măsură ce operează începând cu 30 ianuarie 2020.
Situaţia va fi analizată săptămânal, urmând să fie comunicate informaţii referitoare la hotărârile ulteriore ce vor fi luate.
Judecătorii Tribunalului Covasna respectă şi susţin dreptul la protest al personalului auxiliar şi conex al instanţei în limitele dispoziţiilor legale în materie, precum şi demersul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitor la sesizarea Curţii Constituţionale.
 
 
La luarea acestei hotărâri s-au avut în vedere următoarele:
Independenţa magistraţilor constituie o garanţie fundamentală pentru funcţionarea statului de drept.
Independenţa magistraţilor presupune, în mod necesar, o serie de incompatibilităţi şi interdicţii ale profesiei, grefate pe volumul mare de muncă, cerinţa calităţii sporite a actului de justiţie, efectuarea sa în termen rezonabil.
Independenţa magistraţilor  presupune însă corelativ şi garantarea securităţii financiare a magistraţilor, inclusiv prin asigurarea unei pensii apropiate de ultimul salariu încasat.
Având în vedere şi uzura psihică şi fizică inerentă exigenţelor profesiei de magistrat este inadmisibilă abrogarea posibilităţii de pensionare la o vechime de 25 ani în magistratură concomitent cu abrogarea pensiei de serviciu.
Pensia de serviciu a magistratului este consacrată în legislaţia naţională din anul 1997, în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României (Decizia nr. 20/2000), precum şi în reglementările internaţionale (Carta Europeană Privind Statutul Judecătorilor).
Cauza principală a măsurii de protest nu este de natură financiară.
În primul rând este vorba de posibilitatea magistratului de a se pensiona după 25 de ani vechime în profesie.
În al doilea rând suntem de acord cu măsuri fiscale care să echilibreze cuantumul pensiei faţă de ultimul salariu încasat, în condiţiile unui dialog real între autoritatea legislativă şi executivă pe de o parte şi corpul magistraţilor pe de altă parte.
În lipsa acestui dialog, regretăm profund inconvenientele cauzate justiţiabililor şi subliniem că necesitatea recurgerii la această formă de protest este în interesul societăţii de a avea o justiţie independentă, statutul magistratului neputând face obiectul negocierii politice.
 
 
                          BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE,
                        CONDUCĂTOR – JUDECĂTOR KOVACS SIMONA
 
 
Anexa 1 – Cauze penale
 
 
Cauze penale care se vor judeca în perioada protestului adoptat prin Hotărârea
Adunării Generale a judecătorilor Curţii de Apel Braşov din data de 29.01.2020
Cauze în care au fost dispuse măsuri preventive, indiferent de natura acestora (arestare preventivă, arest la domiciliu, control judiciar). Se vor efectua activităţi de judecată atât pe fond (contestaţii, apel, fond), cât şi privitor la aspectele de legalitate şi temeinicie a măsurilor preventive.
Cauzele privind solicitările adresate de organele de urmărire penală (măsurile de supraveghere tehnică, percheziţii etc.)
 Cauzele reglementate de Legea nr.302/2004, indiferent de obiectul acestora.
 Cauzele apreciate de fiecare complet de judecată ca având un caracter urgent
 
 
Anexa 2 - Cauze civile, litigii cu profesioniştii şi litigii de muncă şi asigurări sociale:
 
 Notă: Se vor soluționa în perioada protestului și căile extraordinare de atac, după cum urmează: Contestațiile în anulare și Cererile de revizuire care au ca și obiect unul dintre obiectele prevăzute în lista de obiecte ce se soluționează pe perioada protestului:
 - abţinere,
- recuzare, 
- ordonanţă preşedinţială,
- măsuri asigurătorii,
- suspendare executare,
- suspendare provizorie,
- reexaminare taxa timbru,
- ajutor public judiciar,
- conflict competenţă,
- îndreptare eroare materială,
- completare/lămurire dispozitiv,
- strămutare,
- excepţie de neconstituţionalitate,
- inadmisibilitate introducere în cauză a altor persoane,
- contestaţie la executare;
- contestaţie la executare decizii pensii,
- suspendare executare;
- încuviinţare executare silită;
- adopţie,
- plasament,
- plasament de urgenţă,
- constatare nelegalitate grevă,
- suspendare greva,
- suspendare hotărâre AGA, procedura insolventei
 
 
Anexa 3 - CAUZE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
           
           
OBIECTE  CU CARACTER URGENT CARE SE VOR JUDECA PE PERIOADA PROTESTULUI
 
 abţinere
 abţinerea întregii instanţe
 amendă pentru neexecutarea hotărârii judecătoreşti (art.24 din Legea nr.554/2004 )
 anulare somaţie de plata
 aplicare sancţiune pentru neexecutare hotărâre judecătorească
 asigurare dovezi
 cauţiune
 cerere de ajutor public judiciar
 cerere reexaminare ajutor public judiciar
 Cerere în anulare ordonanţă - somaţie de plată
 Cerere în anulare (OUG 119/2007)
 cerere privind fixarea unui termen de urgenţă (Legea 554/2004 art.21)
 contestaţie tergiversare cauză
 Completare/lămurire dispozitiv
 comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001)
 conflict de competenţă
 contestaţie la executare
 excepţie nelegalitate act administrativ
 incompatibilitate
Inadmisibilitate cerere introducere în cauză a altor persoane
 îndreptare eroare materială
 măsuri asigurătorii
 ordonanţă preşedinţială
 ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC 
Plângere contestaţie tergiversare
 poprire asiguratorie
 recuzare
 Recuzarea întregii instanţe
 reexaminare (legea nr. 211/2004)
 reexaminare amenda judiciara
 reexaminare anulare cerere
 reexaminare taxe de timbru
 sancţiune pentru neexecutare hotărâre
 sechestru asigurator
 sechestru judiciar
 somaţie de plată
 suspendare executare act administrativ
 suspendare executare hotărâre civilă
 suspendare - art.143 NCPC/art. 40 alin. 2 CPC
 suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC
 suspendare provizorie a executării
 termen de graţie/eşalonare plată obligaţie
 anulare licitaţie
suspendare licitaţie
litigiu privind achiziţiile publice
litigiu privind achiziţiile publice – contestaţie atribuire
litigiu privind achiziţiile publice – suspendare atribuire
litigiu privind achiziţiile publice – suspendare executare contract
 
 

   ​TDS

         Aplicația TDS - Transmitere Documente Securizat  permite transmiterea  citațiilor și altor acte procedurale în format electronic, prin intermediul poștei electronice(e-mail) sau prin SMS, doar către părțile din dosarele aflate pe rolul Tribunalului Covasna care și-au dat acordul pentru a primi actele de procedură în format electronic, în urma completării unei cereri:


         Cererea, completată și semnată, se poate depune personal la Registratura Tribunalului Covasna sau se poate trimite prin e-mail la adresa tr-covasna-reg@just.ro sau fax 0267-315195.
         Părțile care și-au dat acordul pentru primirea actelor de procedură în format electronic beneficiază și de acces electronic la documentele din dosar.

          Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail primit de la instanță ori prin pagina de internet: 


          Informații suplimentare despre aplicația TDS precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia:


          Corespondenţa actelor de procedură se poate face exclusiv prin adresa registraturii(în format pdf):

        
          Vă rugăm ca toate actele transmise instanţei prin e-mail să fie în format pdf.

Program cu publicul p
entru toate compartimentele, în perioada vacanţei judecătoreşti 2019

01.07.2019-30.08.2019

LUNI, MARŢI, JOI  
Orele 9:00-11:00​​ 


Informaţii de interes public


Contact