Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Buget

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

Judecători delegaţi cu atribuţii de informare şi relaţii publice la Tribunalul Constanţa:

   Materia penală: Lică Lucian, mail: lucian.lica@just.ro
   Materia civilă: Comşa Dumitru Radu, mail: dumitru.comsa@just.ro
 
Expert informare publică: Oniscu Monica, mail: monica.oniscu@just.ro
 

 
MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU A INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE CONFORM LEGII 544/2001 PRIVIND LIBERAL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC
 
   Art. 21.- (1)Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
   (2)Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
   (3)Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
   Art. 22.- (1)În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
   (2)Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
   (3)Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
   (4)Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
   (5)Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.
 
 

 

 

Adrese diverse

Adresa 3915/38/2 iunie 2015 - Tabloul executorilor judecătoreşti

  
Direcția Națională de Probațiune
 
 
 
 
Ghiduri


 
Ziua Europeană a Justiţiei Civile.
 

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

E1.2 Buletin informativ 2016.pdfE1.2 Buletin informativ 2016.pdf

 

A N U N Ț
 
            Conducerea Tribunalului Constanța a hotărât demararea procedurilor de implementare a dosarului electronic. Ca parte inițială a acestui proiect amplu care implică desfășurarea mai multor activități (tehnice, electronice, decizionale) și demersuri (administrative, instituționale etc) este necesară implementarea comunicării actelor de procedură în format electronic.
În acest demers, aducem la cunoștința publicului că începând cu data de 01.02.2017 este necesar ca părțile să își indice adresele de poștă electronică (email), în cadrul documentelor ce se vor depune pentru înregistrare la instanță. De asemenea,în prima etapă a acestei proceduri, cererile de chemare în judecată și principalele acte procedurale (întâmpinarea, intervenția, modificarea acțiunii, concluziile scrise) vor fi depuse și pe suport informatic (cd/dvd). Urmează ca în etapa următoare să se procedeze astfel și pentru documentele ce se atașează la cererile primite pentru înregistrare.
În situația în care cererile sunt comunicate pe adresa instanței de poștă electronică, comunicarea se va realiza numai pe adresa corespunzătoare secției la care se depune cererea respectivă, astfel:
- Secția I civilă: tr-ct-civil-I-reg@just.ro  
- Secția a II-a civilă: tr-ct-civil-II-reg@just.ro       
- Secția de contencios administrativ: tr-ct-contencios-reg@just.ro
- Secția penală: tr-ct-penal-reg@just.ro 
Pentru procesarea cu celeritate şi în siguranţă a emailurilor trimise de către dumneavoastră vă rugăm să:
- fişierul ataşat să nu depăşească 12 MB dimensiunea, în caz contrar acestea nu vor putea fi procesate;
- folosiți pentru ataşament DOAR fişiere .pdf şi/sau  .docx (.doc), în caz contrar emailul va fi catalogat de către antivirus ca suspect şi va fi şters, lucru care nu îl dorim.
Demersul propus facilitează comunicarea actelor și studiul dosarelor și are drept scop principal accelerarea procedurilor judiciare, precum și prezervarea resurselor materiale și de timp ale participanților la proces și ale instanței de judecată.
            În speranța că demersul nostru își va atinge scopul, vă mulțumim anticipat pentru sprijinul pe care ni-l veți acorda.

 

PREȘEDINTELE TRIBUNALULUI CONSTANȚA 

 

 

 

Hotărârea nr.1123 din 06 oct.2016 a CSM

privind validarea listelor cu judecătorii şi procurorii desemnaţi pentru a candida la funcţia de membru al CSM:

Adresa.pdfAdresa

BĂLAN MIHAI ANDREI - Jud. Timişoara.pdfBĂLAN MIHAI ANDREI - Jud. Timişoara, GULUTĂ CRISTIAN ROMICA -Jud. Sighetul Marmaţiei,MATEESCU MIHAI BOGDAN - Jud. Râmnicu Vâlcea.pdfMATEESCU MIHAI BOGDAN - Jud. Râmnicu Vâlcea,MUSTATĂ GABRIEL - Jud. Constanţa.pdfMUSTATĂ GABRIEL - Jud. Constanţa,TĂNASE MIHNEA ADRIAN - Jud. Sector 5 bucuresti.pdfTĂNASE MIHNEA ADRIAN - Jud. Sector 5 bucuresti

 

CONSILIUL DE MEDIERE ROMÂNIA și
CORPUL PROFESIONAL AL MEDIATORILOR DIN JUDEȚUL CONSTANȚA
Vă informează că aveți posibilitatea să supuneți soluționarea litigiului dumneavoastră prin PROCEDURA MEDIERII.
           Medierea, potrivit legii 192/2006, reprezinta modalitatea de solutionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate, în calitate de mediator, în condiții de confidențialitate, neutralitate și imparțialitate.
           Alegând medierea: 
                 - evitati expunerea publică a problemelor cu care va confruntați;
                 - puteți ajunge la soluții care să raspundă nevoilor și intereselor dumneavoastră, participând nemijlocit la mediere și având deplină putere de decizie;
                 - medierea  durează un timp relativ scurt și se desfășoară la biroul mediatorului la datele și orele stabilite de comun acord cu părțile implicate. 
                 - avocații dumneavoastră vă pot ajuta în alegerea unui mediator, va pot asista și consilia pe toată durata medierii precum și la întocmirea acordului de mediere.
          Puteti gasi datele de contact ale mediatorilor din județul Constanța, la urmatoarea adresă: www.cmediere.ro/corpul-profesional-al-mediatorilor/judet-15/ sau Tabloul mediatorilor din județul Constanța
 
 
Întrebare preliminară I.C.C.J. - materie fond funciar 
 

Buget

>>> Buget şi alte informaţii financiar-contabile

Septembrie 2017

Cap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii septembrie 2017.xlsCap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.20 cheltuieli cu bunuri si servicii septembrie 2017.xlsCap.61.20 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.10 cheltuieli de personal septembrie 2017.xlsCap.61.10 cheltuieli de personal;

Anexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII septembrie2017.xlsAnexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII;

August 2017

Cap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii august 2017.xlsCap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.20 cheltuieli cu bunuri si servicii august 2017.xlsCap.61.20 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.10 cheltuieli de personal august 2017.xlsCap.61.10 cheltuieli de personal;

Anexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII august 2017.xlsAnexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII;

Iulie 2017

Cap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii iulie 2017.xlsCap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii; Cap.61.20 cheltuieli cu bunuri si servicii iulie 2017.xlsCap.61.20 cheltuieli cu bunuri si servicii; Cap.61.10 cheltuieli de personal iulie 2017.xlsCap.61.10 cheltuieli de personal;

Anexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII iulie 2017.xlsAnexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII;

Iunie 2017

Cap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii iunie 2017.xlsCap.54.50 cheltuieli cu bunuri si serviciiCap.61.20 cheltuieli cu bunuri si servicii iunie 2017.xlsCap.61.20 cheltuieli cu bunuri si servicii  Cap.61.10 cheltuieli de personal iunie 2017.xlsCap.61.10 cheltuieli de personal;

Anexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII iunie 2017.xlsAnexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII

Mai 2017

Cap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii mai 2017.xlsCap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii mai 2017.xlsCap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli de personal mai 2017.xlsCap.61.01 cheltuieli de personal;

Anexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII mai 2017.xlsAnexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII;

Aprilie 2017

Cap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii aprilie 2017.xlsCap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii aprilie 2017.xlsCap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli de personal aprilie 2017.xlsCap.61.01 cheltuieli de personal

Anexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII aprilie 2017.xlsAnexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII

Martie 2017

Cap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii martie 2017.xlsCap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii martie 2017.xlsCap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli de personal martie 2017.xlsCap.61.01 cheltuieli de personal

anexa 6  executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII martie 2017.xlsanexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII

Februarie 2017

Cap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii februarie 2017.xlsCap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii februarie 2017.xlsCap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli de personal februarie 2017.xlsCap.61.01 cheltuieli de personal

Anexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII februarie 2017.xlsAnexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII

Ianuarie 2017

Cap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii ianuarie 2017.xlsCap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii ianuarie 2017.xlsCap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli de personal ianuarie 2017.xlsCap.61.01 cheltuieli de personal

Anexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII ianuarie 2017.xlsAnexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII

Decembrie 2016

Cap.59.17 cheltuieli cu dobanzi legale decembrie 2016.xlsCap.59.17 cheltuieli cu dobanzi legale;Cap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii decembrie 2016.xlsCap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii;

Cap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii decembrie 2016.xlsCap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli de personal decembrie 2016.xlsCap.61.01 cheltuieli de personal

Anexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII decembrie 2016.xlsAnexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII decembrie 2016

Noiembrie 2016

Cap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii noiembrie 2016.xlsCap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii noiembrie 2016.xlsCap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli de personal noiembrie 2016.xlsCap.61.01 cheltuieli de personal

Anexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII noiembrie 2016.xlsAnexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII

Octombrie 2016

Cap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii octombrie 2016.xlsCap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii octombrie 2016.xlsCap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli de personal octombrie 2016.xlsCap.61.01 cheltuieli de personal

Anexa 6  executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII octombrie 2016.xlsAnexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII

Septembrie 2016

Cap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii septembrie 2016.xlsCap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii;cap61bunuri si servicii.xlsCap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii;cap61 cheltuieli de personal.xlsCap.61.01 cheltuieli de personal 

anexa 6  executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII septembrie 2016 tRIBCTA.xlsAnexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII

August 2016

Cap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii august 2016.xlsCap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii august 2016.xlsCap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli de personal august 2016.xlsCap.61.01 cheltuieli de personal

Anexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII august 2016.xlsAnexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII

Iulie 2016

Cap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii iulie 2016.xlsCap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii iulie 2016.xlsCap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli de personal iulie 2016.xlsCap.61.01 cheltuieli de personal

Anexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII iulie 2016.xlsAnexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII

Iunie 2016

Cap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii iunie 2016.pdfCap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii iunie 2016.pdfCap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 cheltuieli de personal iunie 2016.pdfCap.61.01 cheltuieli de personal

anexa 6  executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII iunie 2016 tRIBCTA.xlsAnexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII iunie 2016

Mai 2016

Tribcta plati Cap54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii mai 2016.xls.pdfCap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii;Tribcta plati Cap61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii mai 2016.xls.pdfCap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii;Tribcta plati Cap61.01 cheltuieli de personal mai 2016.xls.pdfCap.61.01 cheltuieli de personal

anexa 6  executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII mai 2016 tRIBCTA.xlsAnexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII

Aprilie 2016

Tribcta plati Cap54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii aprilie 2016.xls.pdfCap.54.50 cheltuieli cu bunuri si servicii;Tribcta plati Cap61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii aprilie 2016.pdfCap.61.01 cheltuieli cu bunuri si servicii;Tribcta plati Cap61.01 cheltuieli de personal aprilie 2016.xls.pdfCap.61.01 cheltuieli de personal

anexa 6  executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII aprilie2016 tRIBCTA.xlsAnexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII

Martie 2016

Cap.54.50 Cheltuieli cu bunuri si servicii;Cap.61.01 Vheltuieli cu bunuri si servicii;Tribcta plati Cap61.01 cheltuieli de personal martie 2016.pdfCap.61.01 Cheltuieli de personal

anexa 6  executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII martie 2016 tRIBCTA.xlsAnexa 6 executie bugetara CAP 61.01 BUNURI SI SERVICII


 
ACHITARE TAXE JUDICIARE DE TIMBRU
Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA
Cod de identificare fiscala:
4785631
Cont IBAN: RO21TREZ23121070203XXXXX
(valabil numai pentru municipiul Constanta)
 
ACHITARE ONORARIU EXPERTIZE JUDICIARE (valabil numai pentru experti arondati Judetului  Constanta)
Beneficiar: TRIBUNALUL CONSTANŢA - BIROUL DE EXPERTIZE JUDICIARE
Cod de identificare fiscala: 4700953
Cont IBAN:
RO87CECECT01G9RON0545575- PENTRU NUMERAR
Cont IBAN: RO46CECECT0137RON0153632 - PENTRU OP
 
Cont CURATOR 
Banca: BCR CONSTANTA Sucursala OVIDIU
Cont IBAN: RO16RNCB0114121593130001
CUI Barou: 298081
(se menținează și  numele avocatului care a fost desemnat curator)
 
 

>>> Situatie drepturi salariale

 

Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese

 

Secția Penală
Angajat 2013 2014 2015 2016
Declaratie de avere Declaratie de interese Declaratie de avere Declaratie de interese Declaratie de avere Declaratie de interese Declaratie de avere Declaratie de interese
​Buzelan Aurelia x x x x x x BUZELAN AURELIA - avere.pdf BUZELAN AURELIA - Interese.pdf
1 Nicula Luciana x x x x NICULA LUCIANA - avere.pdf NICULA LUCIANA - Interese.pdf
2 Baraghin Cristina x x x x x x BARAGHIN  CRISTINA - avere.pdf BARAGHIN CRISTINA - Interese.pdf
3 Cortianu Otilia x x x x x x CORTIANU OTILIA NICULINA - avere.pdf CORTIANU  OTILIA NICULINA - Interese.pdf
4 Bododel Iulia x x x x x x
5 Gâdiuţă Ana Maria x x x x x x
6 Stefănescu Laura x x x x x x
7 Condulimazi Camelia x x x x x x CONDULIMAZI CAMELIA - avere.pdf CONDULIMAZI CAMELIA - Interese.pdf
8 Drăgan Carmensilva Cristina x x x x Dragan Carmensilva Cristina - avere.pdf Dragan Carmensilva Cristina - Interese.pdf
9 Roşca Roxana x x x x Roşca Ana Roxana - avere.pdf Rosca Ana Roxana - Interese.pdf
10 Ostafe Paulina x x
11 Sorici Nicoleta x x x x x
12 Petrescu Elena x x
13 Popa Geanina Popa George - avere.pdf Popa Rodica Gianina - Interese.pdf
14 Covaci Iuliana x x x x
15 Vasile Dalia x x x x VASILE DALIA - MARINA - avere.pdf
16 Fudule Mihaela
17​ ​Rosca Elena
18​ ​Muntean Steluta ​x x​
19​ ​Banu Nicoleta
20​ ​Albu Mirela Albu Mirela - avere.pdf  Albu Mirela - Interese.pdf
​ 
Secția I-a Civilă
Angajat 2013 2014 2015 2016
Declaratie de avere Declaratie de interese Declaratie de avere Declaratie de interese Declaratie de avere Declaratie de interese Declaratie de avere Declaratie de interese
1 Goiceanu Liliana    
2 Sbirlea Cristina     x      x Sbirlea Cristina Iuliana - avere.pdf Sbirlea Cristina Iuliana - Interese.pdf
3 Creţu Iana x x CRETU IANA - avere.pdf CRETU IANA - Interese.pdf
4 Mihai Liliana x x MIHAI LILIANA - avere.pdf Mihai Liliana - Interese.pdf
5 David Luminiţa x x DAVID LUMINIŢA - avere.pdf DAVID LUMINIŢA - Interese.pdf
6 Doroftei Irina x x
7 Bălănescu Rodica x x
8 Anton Florentina x Anton Florentina - avere.pdf Anton Florentina - Interese.pdf
9 Jaca Mariana x x JACA MARIANA - avere.pdf JACA MARIANA - Interese.pdf
10 Stefan Mirela x x Stefan Mirela Gabriela - avere.pdf Stefan Mirela Gabriela - Interese.pdf
11 Olaru Adriana x x Olaru Adriana - avere.pdf Olaru Adriana - Interese.pdf
12 Epure Rodica x x
13 Gheorghiu Ana Maria   Ghiorghiu Ana Maria - avere.pdf Ghiorghiu Ana Maria - Interese.pdf
14 Szerak Simona
15 Baltă Georgiana Balta Georgiana - avere.pdf Balta Georgiana - Interese.pdf
16 Palaghia Steluta x x PALAGHIA STELUŢA - avere.pdf PALAGHIA STELUŢA - Interese.pdf
17 Vlăduceanu Lenuţa x x
18 Murgoci Mariana x x Murgoci Mariana - avere.pdf Murgoci Mariana - Interese.pdf
19 Grecu Loredana Adina x x
20 Berţa Mariana
21 Bodescu Marius
22 Ghiorghe Oana
 
Secția II-a Civilă
Angajat 2013 2014 2015 2016
Declaratie de avere Declaratie de interese Declaratie de avere Declaratie de interese Declaratie de avere Declaratie de interese Declaratie de avere Declaratie de interese
1 Fuduli Nicoleta x x x x   x FUDULI NICOLETA.pdf FUDULI NICOLETA - Interese.pdf
2 Dobre Narcis Luminiţa x x x x    x  DOBRE LUMINIŢA NARCIS.pdf DOBRE LUMINIŢA NARCIS - Interese.pdf
3 Bădulescu Mădălina x x x x   Bădulescu Mădalina Anişoara.pdf Bădulescu Mădălina Anişoara.pdf
4 Corneanu Mariana x x x x Corneanu Mariana.pdf Corneanu Mariana - Interese.pdf
5 Mihail Zoe Mihaela x x x x x x Mihail Zoe Mihaela.pdf Mihail Zoe Mihaela - Interese.pdf
6 Drăguinea Camelia x x x x  x x DRĂGUINEA CAMELIA.pdf DRAGUINEA CAMELIA.pdf
7 Anica Nina x x x x  x x Anica Nina.pdf Anica Nina - Interese.pdf
8 Stefan Narcisa Iuliana x x x  x   ŞTEFAN NARCISA IULIANA.pdf NARCISA ŞTEFAN.pdf
9 Mătuşa Ionica x x x x  x x  MĂTUŞA IONICA.pdf MĂTUŞA IONICA - Interese.pdf
10 Matără Carolina x x    
11 Viziteu Livia x x x x  x x VIZITEU LIVIA.pdf VIZITEU LIVIA - Interese.pdf
12 Ghiţă Vali x x x x     x  GHIŢA VALI.pdf GHIŢA VALI - Interese.pdf
13 Emin Oana x x   x  x  EMIN OANA.pdf EMIN OANA - Interese.pdf
14 Velea Veronica x x   x   VELEA VERONICA.pdf VELEA VERONICA - Interese.pdf
15​ Kelemen Mihaela x x x x    x   
16 Osman Feridan x x x x   x  x  Osman Feridan.pdf Osman Feridan - Interese.pdf
17 Tătaru Marieta x x    x  x TATARU MARIA.pdf TATARU MARIA - Interese.pdf
18 Andronache Carmen         Andronache Carmen.pdf Andronache Carmen - Interese.pdf
19 Stefanescu Nicoleta x x     ŞTEFĂNESCU NICOLETA.pdf ŞTEFĂNESCU NICOLETA - Interese.pdf
20 Săraru Alexandra x x   x   x SARARU ALEXANDRA.pdf Săraru Alexandra.pdf
21    
 
Secția Contencios, administrativ fiscal
Angajat 2013 2014 2015 2016
Declaratie de avere Declaratie de interese Declaratie de avere Declaratie de interese Declaratie de avere Declaratie de interese Declaratie de avere Declaratie de interese
1 Iordache Veronica x x x x x x  Iordache Veronica.pdf Iordache Veronica - Interese.pdf
2 Grădinaru Mihaela x x x x x x  GRĂDINARU MIHAELA.pdf GRĂDINARU MIHAELA - Interese.pdf
3 Neagoe Alexandra x x x x x x  Neagoe Alexandra Tatiana.pdf Neagoe Alexandra Tatiana - Interese.pdf
4 Miloş Gabriela x x x x x x  MILOS GABRIELA.pdf MILOS GABRIELA - Interese.pdf
5 Goga Aurelia x x x x x x  Goga Aurelia.pdf Goga Aurelia - Interese.pdf
6 Scorțanu Daniela x x x x x x  SCORŢANU DANIELA VALENTINA.pdf SCORŢANU DANIELA VALENTINA - Interese.pdf
7 Lăzărescu Diana x x  
8 Danciu Evelina x x x x x x  DANCIU EVELINA PETRONELLA.pdf DANCIU EVELINA PETRONELLA - Interese.pdf
9 Torok Ionela x x x x  TOROK IONELA.pdf TOROK IONELA - Interese.pdf
10 Dascălu Violeta x x x x  DASCALU VIOLETA.pdf DASCĂLU VIOLETA - Interese.pdf
11 Oancea Lucica x x x x 
12 Rizea Smaranda x x x x RIZEA SMARANDA.pdf RIZEA SMARANDA - Interese.pdf
13​ ​Neagoe Elena x​ ​x Neagoe Elena.pdf Neagoe Elena - Interese.pdf
14​
14​ ​Cucliciu Cristina x x x x x x CUCLICIU CRISTINA.pdf
15​ Mitea Cristina​ MITEA CRISTINA VIORELA.pdf MITEA CRISTINA VIORELA - Interese.pdf
 
 
Compatimentul Informatica
Angajat 2013 2014 2015 2016
Declaratie de avere Declaratie de interese Declaratie de avere Declaratie de interese Declaratie de avere Declaratie de interese Declaratie de avere Declaratie de interese
1 Ion Iulian x x x x x x  Ion Iulian - avere.pdf Ion Iulian.pdf
2 Ianca Mihaela Nicoleta x x x x x x  Ianca Mihaela Nicoleta - Interese.pdf Ianca Mihaela Nicoleta.pdf
3 Popa George x x x x x Popa George - avere.pdf Popa George.pdf
4 Nicolae Bogdan x x x x x x Nicolae Bogdan.pdf Nicolae Bogdan - Interese.pdf
5 Gavrilă Iuliana x x x x x  x  Gavrila Iuliana.pdf Gavrila Iuliana - Interese.pdf
6​ ​Benescu Sorin ​x x BENESCU SORIN.pdf BENESCU SORIN - Interese.pdf
 
Personal economico-financiar şi administrativ
Angajat 2013 2014 2015 2016
Declaratie de avere Declaratie de interese Declaratie de avere Declaratie de interese Declaratie de avere Declaratie de interese Declaratie de avere Declaratie de interese
1 Mocanu Cosmin x x      x        x x x MOCANU COSMIN - avere.pdf MOCANU COSMIN.pdf
2 Ţupu Mihaela      x        x x x ŢUPU MIHAELA DORINA - avere.pdf
3 Saioc Florentina      x x x SAIOC FLORENTINA - avere.pdf SAIOC FLORENTINA.pdf
6 Căruntu Paula      x x x CARUNTU PAULA - avere.pdf CARUNTU PAULA.pdf
7 Vameşu Adriana x x VAMESU  ADRIANA.pdf VAMESU ADRIANA.pdf
5 Hogea Anda x x HOGEA ANDA - avere.pdf HOGEA ANDA.pdf
8 Bugu Mihăiţă x x x x Bugu Mihăiţă - avere.pdf Bugu Mihăiţă.pdf
4 Tănase Florica
9 Cărăuşu Vasilica x        x
10 Oniscu Monica
​11 Toma Adrian x x