Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

Comunicat 

21 ianuarie 2020

              Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanţa, întrunită la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii în temeiul dispozițiilor art.50 alin. (4) şi 51 lit. d) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 17 alin. (8) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, în prezența unui număr de 44 de judecători, a hotărât următoarele :

            Art.1. În unanimitate că abrogarea pensiei de serviciu a judecătorilor, a dispoziţiilor normative actuale este de natură a ​încălca independenţa judecătorilor, afectând negativ statutul constituţional al acestora.
            Art.2. Cu majoritate de voturi ca  începând din data de 22.01.2020 până la data de 29.01.2020 (exclusiv) să se acorde termene în toate cauzele cu excepţia celor urgente. 

 Tribunalul Constanţa, 

 Biroul de informaţii şi relaţii publice,

Judecător Dumitru Radu Comşa,

-       purtător de cuvânt 

​​
Comunicat 

20 decembrie 2019


 Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanţa , întrunită la solicitarea unui număr de 26 de judecători , în temeiul dispozițiilor art.50 alin. (3) şi 51 lit. c) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 17 alin. (2) şi (13) , din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești , în prezența unui număr de 41 de judecători şi cu votul unanim al magistraţilor prezenţi , a hotărât următoarele :

1.  Constată atingerea gravă a principiului independenţei judecătorului , prin eliminarea sau reducerea semnificativă a indemnizaţiei lunare şi a pensiei de serviciu .

 2 – Sesizează Consiliul Superior al Magistraturii , pentru a lua măsurile cele mai eficace şi mai urgente , din aria sa de competenţă , în vederea apărării şi restabilirii  normelor legale de protecţie împotriva imixtiunilor care afectează independenţa judecătorilor, imixtiuni legitimate prin edictarea celor două proiecte de lege .

3 – Solicită public celorlalte autorităţi publice să ia măsuri concrete pentru respectarea dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Constituţia României (care prevăd că  Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale) , prin păstrarea dispoziţiilor legale în vigoare .

4 – Dispune aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri , prin orice mijloace de comunicare .

 

Tribunalul Constanţa ,

 Biroul de informaţii şi relaţii publice,

Judecător Dumitru Radu Comşa,

-       purtător de cuvânt

 

​​

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Aducem la cunoştinţă publică faptul că la data de 22.11.2019 , la sediul Tribunalului Constanţa a avut loc o întâlnire oficială între judecători din cadrul Curţii Maritime Ningbo – Republica Populară Chineză şi judecători ai Tribunalului Constanţa, specializaţi în cauze civile şi penale în materie maritim-fluvială .

Instanţa română a fost reprezentată de d-nul judecător Teodor Viorel Gheorghe – preşedintele Tribunalului Constanţa , de d-nul judecător Lucian Lică – preşedintele Secţiei Penale, şi de către d-nii judecători Monica Laura Tănase , Luminiţa Dan şi  Adrian Oprea.

În cadrul întâlnirii s-au discutat probleme privind organizarea sistemelor judiciare român şi chinez, cu aplicabilitate practică în ceea ce priveşte materia dreptului maritim atât în România cât şi în Republica Populară Chineză.

S-a făcut schimb de informaţii în legătură cu specificul judecării cauzelor maritime cât şi cu soluţionarea acestora sau punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti , în cele două state , apte să ofere o perspectivă practică în materia dreptului maritim pentru judecătorii celor două instanţe.   

Preşedintele Tribunalului Constanţa

judecător Teodor Viorel GheorghePurtător de cuvânt

                           judecător Lucian Lică


 

COMUNICAT PRESA 22.11.2019.pdfCOMUNICAT PRESA 22.11.2019.pdf  
 

Comunicat

                    Tribunalul Constanța, va organiza în data de 25 octombrie 2019, la sediul Tribunalului din str. Traian, nr.35C, ziua Porților Deschise.

          Evenimentul se va desfășura între orele 9.00 – 14.00 și este prilejuit de sărbătorirea Zilei Europene a Justiției Civile.

           Scopul acestei acţiuni este de a face cunoscută în rândul cetăţenilor activitatea instanţelor judecătoreşti, de a-i familiariza pe aceştia cu modul de desfăşurare a procesului judiciar în cadrul mai larg al realizării unei educaţii juridice şi al realizării prevenţiei faptelor antisociale.  Totodată se urmăreşte conştientizarea cetăţenilor că instanţele de judecată desfăşoară o activitate de interes public în folosul cetăţenilor.

          În acest context, o deosebită importanţă o are implicarea elevilor de liceu şi a studenţilor care sunt la vârsta la care se formează din punct de vedere moral.

Pentru acest motiv vă adresăm invitaţia de a desemna un grup de elevi/studenți şi cadre didactice care să participe la acest eveniment.

         Programul manifestării va include un tur al sediilor instanţelor constănţene cu vizite în arhivele acestora, asistarea la desfăşurarea şedinţelor de judecată, întâlnirea cu judecători şi grefieri, însoţite de explicaţii şi răspunsuri la întrebările tinerilor privind etapele soluţionării unei cauze şi organizarea instanţelor.

         De asemenea , în limita numărului de exemplare disponibil, vor fi oferite vizitatorilor ghiduri de orientare juridică întocmite de Consiliul Superior al Magistraturii, care pot fi ulterior prelucrate de cadrele didactice cu elevii.

         În acest an manifestările vor avea loc în data de 25 octombrie 2019 începând cu orele 9.00.

         În scopul unei bune desfăşurări a activităţilor, vă rugăm să ne confirmaţi participarea până la data de 23.10.2019  ora 12, precum şi orele între care puteţi asigura prezenţa persoanelor desemnate (grup de maxim 35 persoane) care să fie indicate prin nume şi prenume (inclusiv cadrul didactic însoţitor), la numărul de fax 0241/619.628, 0241/551.342, 0241/617.413, adresa de e-mail monica.oniscu@just.ro . 

PREŞEDINTE

Judecător Gheorghe Tudor – Viorel

PURTĂTORI DE CUVÂNT

Vicepreşedinte judecător  Comşa Radu

  Preşedinte de secţie judecător Lică Lucian

​  


 

 
A N U N T
          În temeiul art. 26 alin. 2 din Legea nr. 33/2007, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, Tribunalul Constanţa aduce la cunoştinţă faptul că, la data de 28 martie 2019,  orele 13.00, va avea loc  la sediul din Constanţa, str. Traian nr. 35C – sala de ședința nr. 3 - şedinţa de desemnare, prin tragere la sorţi, a celor 3 judecători care vor face parte din biroul electoral judeţean Constanţa, conform Hotărârii Guvernului României nr. 81/15.02.2019.
 
PREŞEDINTE,
Teodor Viorel Gheorghe
 
 
Comunicat 
 27.Februarie.2019 
Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanţa, întrunită la solicitarea unui număr de 33 de judecători , în temeiul dispozițiilor art.50 alin. (3) şi 51 lit. c) şi e) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 17 alin. (2) şi (13), din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, în prezența unui număr de 48 de judecători şi cu votul majorităţii (exprimat de 42 din magistraţii prezenţi), a hotărât următoarele :
1.  Constată atingerea gravă a inamovibilităţii şi a independenţei judecătorului, prin edictarea art. 13 punctul 12 din O.U.G. nr. 7 din 2019, referitoare la instituirea posibilităţii demiterii arbitrare şi intempestive a judecătorilor, fără raportare la fapte imputabile concrete, săvârşite de aceştia ;
2. Sesizează Consiliul Superior al Magistraturii, pentru a lua măsurile cele mai eficace şi mai urgente, din aria sa de competenţă, în vederea apărării şi restabilirii  normelor legale de protecţie împotriva imixtiunilor care afectează independenţa sau imparţialitatea judecătorilor, imixtiuni legitimate prin edictarea art. 13 punctul 12 din O.U.G. 7/2019 ;
3. Solicită public celorlalte autorităţi publice să ia măsuri concrete pentru respectarea dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Constituţia României (care prevăd că  Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale), prin abrogarea art. 13 punctul 12 din O.U.G. 7/2019 ;
4. Susținerea demersurilor în vederea abrogării în totalitate a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.7/2019, cu excepția dispozițiilor privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a magistraților, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiar, apreciind că prin modul de adoptare, în lipsa oricăror consultări publice prealabile, actul normativ menționat este de natură să aducă atingere principiilor de legiferare consacrate prin Constituția României, principiilor ce stau la baza independenței justiției și a celor privind cooperarea loială între puterile statului ;
5. Susținerea în parte a mesajului transmis de Asociația Profesională ”Forumul Judecătorilor din România” la data de 22.02.2019, în scopul apărării independenței justiției, din perspectiva următoarelor revendicări și declarații de principiu :
·       iniţierea procedurilor legislative de către titularii în drept, în vederea modificării Legii nr.90/2001, în scopul condiţionării exprese şi imperative a dreptului Guvernului de a legifera prin ordonanţe de urgenţă în domeniul legilor justiției și al legislației penale, după obţinerea avizului din partea Consiliului Superior al Magistraturii sau după acordarea unui termen rezonabil în vederea emiterii acestuia, cu obligația corelativă a Consiliului Superior al Magistraturii de aducere la cunoștință publică a oricărui act normativ cu impact asupra funcționării justiției și consultării tuturor instanțelor și parchetelor din României, acesta urmând a refuza să participe la activitățile de consultare interinstituțională, în cazul neîndeplinirii exigențelor legale specifice principiului transparenței decizionale;
·       efectuarea tuturor demersurilor legale de către instituţia Avocatului Poporului, în scopul sesizării Curţii Constituționale cu privire la dispoziţiile O.U.G. nr.77/2018, O.U.G. nr.90/2018, O.U.G. nr. 92/2018 şi O.U.G. nr. 7/2019, rolul său trebuind să fie extrem de activ în apărarea statului de drept, deci și a angajamentelor internaționale luate în acest sens de Statul român, aşa cum a învederat Comisia de la Veneţia;
·       respectarea competenţelor şi a rolului fiecărei Secţii a Consiliului Superior al Magistraturii şi implicarea Plenului în toate deciziile ce privesc întregul sistem judiciar, conform Constituţiei, redobândirea imediată de Consiliul Superior al Magistraturii a caracterului veritabil de organism colegial şi sistarea emiterii unor comunicate de presă de către preşedintele C.S.M. sau de către grupuri de membri, de natură a facilita preluarea mesajului de o parte a mass-media ca provenind de la instituţia însăşi;
·       încetarea imediată a atacurilor factorilor politici sau asociaţi ai acestora la adresa statului de drept și a statutului judecătorilor și procurorilor din România, încetarea acțiunilor care intimidează procurorii și afectează independența justiției;
·       îndeplinirea cu celeritate de către Consiliul Superior al Magistraturii a atribuţiei de a adopta măsuri imediate pentru a furniza un sprijin adecvat magistraților împotriva cărora sunt îndreptate critici care subminează independența justiției;
6. Solicitarea Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii de sesizare a Curții Constituționale, pentru constatarea unui conflict juridic de natură constituțională generat de adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.7/2019, prin încălcarea principiul constituțional al controlului ierarhic în activitatea Ministerului Public și împiedicării Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de exercitare a atribuțiilor legale .
7. Dispune aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri, prin orice mijloace de comunicare .
Tribunalul Constanţa ,
prin Biroul de informaţii şi relaţii publice,
Judecător Dumitru Radu Comşa,
- purtător de cuvânt -
 
Listei cu rezultatele definitive după suplimentarea posturilor scoase la concursul de admitere în magistratură, sesiunea iulie - octombrie 2017.
 
 
Anunţ
    Având în vedere implementarea aplicaţiei INFODOSAR demarată la nivelul Curţii de Apel Constanţa şi a instanţelor arondate, începând cu data de 03.07.2017:
    Actele de sesizare ale instanţei şi înscrisurile aferente se vor depune şi în format electronic (DVD / CD) sau se vor transmite ca atare pe adresa de email arhivei unde este înregistrat dosarul. Aceste adrese de mail pot fi vizualizate aici.
    Notă: Pentru procesarea cu celeritate şi în siguranţă a emailurilor trimise de către dumneavoastră va rugam sa:
       - fişierul ataşat să nu depăşească 12 MB dimensiunea, în caz contrar acestea nu vor putea fi procesate;
       - folosiți pentru ataşament DOAR fişiere .pdf şi/sau  .docx (.doc), în caz contrar emailul va fi catalogat de către antivirus ca suspect şi va fi şters, lucru care nu îl dorim.

 

Comunicat de presa
 

                                                  

 
Anunţ
       Dosarele privind cauzele referitoare la adopţii nu sunt publicate pe site, ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal inserate în Legii 677/2001, precum şi a prevederilor Legii 273/2004 privind adopţiile.

 

 


Informaţii de interes public


Contact