Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 

 Editor de conținut

 

Informaţii de interes public

 Informatii
  Acces la date cu caracter personal


Tribunalul Călăraşi este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 2922.

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Tribunalul Călăraşi  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

 

Scopul colectării datelor este administrarea justiţiei.

 

Conform legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodata, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţiala a acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa Tribunalului CĂLĂRAŞI Str.Bucureşti nr.106, 910068 – Călăraşi, judeţul Călăraşi, sau o puteţi depunde personal la Registratura instituţiei.

 

Tribunalul Călăraşi, în calitate de operator de date cu caracter personal este obligată să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Exercitarea dreptului de acces la date este gratuită pentru o singura solicitare în cursul unui an.

 

În vederea apărării drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul Tribunalului CĂLĂRAŞI, pot înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia situat în Bulevardul Magheru, nr. 28-30, Sector 1, Bucureşti, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.

 

Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la  înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către Tribunalul Călăraşi.

 

Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro

 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon  0727813334 sau  e-mail: relatii.publice.trcl@just.ro  

 

 

- sau puteţi obţine de pe pagina de internet: http://portal.just.ro la Tribunalul Călăraşi, secţiunea Informaţii de interes public, Acces la date cu caracter personal

 

Contact