Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1037/98/2018 (51/F/2018 )
Data inregistrarii30.07.2018
Data ultimei modificari:12.12.2018
Sectie:Secţia civilă
Materie:Faliment
Obiect:deschiderea procedurii la cererea debitorului
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
S.C. TERRA TOURISM SRLDebitor
A&A CONSULTANS SPRL - PT. SC TERRA TOURISM SRLLichidator

Şedinţe

13.02.2019
Ora estimata: 09:30
Complet: Complet C22
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document:    

27.11.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: Complet C22
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar provizoriu A&A Consultants S.P.R.L., privind pe debitoarea Terra Tourism S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite. În temeiul art.97, alin.1, ultima frază, din Legea nr.85/2014 dispune prelungirea termenului acordat prin încheierea din data de 22 octombrie 2018, urmând ca raportul prevăzut de art.97, alin.1 din Legea nr.85/2014 să fie depus până la data de 7 ianuarie 2019. În temeiul art.100, alin.2, din Legea nr.85/2014 dispune prelungirea termenului acordat prin încheierea din data de 22 octombrie 2018, urmând ca termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă să fie în data de 7 ianuarie 2019, termenul de verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în B.P.I. a tabelului preliminar să fie în data de 14 ianuarie 2019, termenul de definitivare a tabelului creanţelor să fie în data de 8 februarie 2019, iar termenul pentru şedinţa creditorilor să fie în data de 17 ianuarie 2019, ora 11, la sediul lichidatorului judiciar provizoriu. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, realizată prin publicare în B.P.I.. Dată în camera de consiliu. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 noiembrie 2018.
Document: Încheiere de şedinţă (secretă)    27.11.2018

22.10.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: Complet C22
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de către debitoarea Terra Tourism S.R.L., cu sediul în mun. Slobozia, b-dul. Matei Basarab, bl.Z, sc.A, parter, ap.2, jud. Ialomiţa, având CUI 16126618 şi nr. RC J21/41/2004. În baza art.71 alin.1 din Legea nr.85/2014 dispune deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitoarei Terra Tourism S.R.L. În baza art.85 din Legea nr.85/2014 ridică debitoarei dreptul de administrare şi de a dispune de bunurile sale. În baza art. 71 şi 73 din Legea nr.85/2014 desemnează lichidator judiciar provizoriu al debitoarei pe A & A Consultants SPRL, cu sediul în Bucureşti, b-dul. Carol I nr.12, et.1, sector 3, care va îndeplini în principal atribuţiile prevăzute de art.64 din Legea nr.85/2014 sau prin prezenta în competenţa sa şi îi stabileşte acestuia o remuneraţie de 500 lei/lună sub condiţia justificării cheltuielilor şi confirmării acestui onorariu de către adunarea creditorilor. În vederea aplicării dispoziţiilor art.75 din Lege dispune în baza art.76 din Legea nr.85/2014 comunicarea prezentei încheieri către judecătoriile arondate Tribunalului Ialomiţa, precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, demersuri ce vor fi realizate de către lichidatorul judiciar desemnat. În baza art.86 alin.1 din Legea nr.85/2014 dispune tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordin din partea lichidatorului judiciar, dispoziţie ce va fi adusă la cunoştinţă băncilor de lichidatorul judiciar. În baza art.63 raportat la art.59 din Legea 85/2014 dispune ca lichidatorul judiciar să depună lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii precum şi stadiul efectuării procedurii, raport ce se va publica în extras în B.P.I. Dispune inventarierea şi sigilarea de îndată a bunurilor debitoarei de către lichidatorul judiciar desemnat. Pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească raportul prevăzut de art.97 din Legea nr.85/2014 până la termenul din 30.11.2018. Dispune lichidatorului judiciar să emită notificarea prevăzută de art.100 din Legea 85/2014. În baza art.99 alin.3 din Lg.85/2014, notificarea va fi comunicată potrivit prevederilor C.pr.civ., va fi publicată într-un ziar de largă circulaţie şi în B.P.I. Notificarea va cuprinde termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii falimentului şi care va fi de 10 zile de la comunicarea notificării efectuată de lichidator către creditori. În baza art.100 din Legea nr.85/2014, stabileşte termenul limită de depunere a declaraţiilor de creanţă data de 06.12.2018, termenul de verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în B.P.I a tabelului preliminar la 14.12.2018, termenul de definitivare a tabelului creanţelor la 08.01.2019 şi adunarea creditorilor la 17.12.2018, ora 11:00 la sediul lichidatorului judiciar. Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la 13.02.2019. Dispune notificarea prin BPI a deschiderii procedurii simplificate a falimentului, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa pentru efectuarea menţiunilor şi comunicarea sa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa şi lichidatorului judiciar desemnat. Dispune comunicarea către lichidatorul judiciar desemnat a declaraţiilor de creanţă deja depuse la dosarul cauzei de către numiţii Zaharia Constanţa şi Creţu Mihai. Cu apel în 7 zile de la comunicarea hotărârii, realizată prin publicare în B.P.I Pronunţată în şedinţă publică azi, 22.10.2018.
Document: Încheiere de şedinţă (secretă)    22.10.2018

17.10.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: Complet C22
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la data de 22.10.2018.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    17.10.2018

19.09.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: Complet C22
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru ca debitoarea să depună precizări şi completări, în conformitate cu dispoziţiile art. 67 lit. b,c şi d din lege, amână judecarea cauzei la data de 17.10.2018.
Document: Încheiere de şedinţă (secretă)    19.09.2018

22.08.2018
Ora estimata: 09:30
Complet: Complet C22
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: Pentru a se emite adresă administratorului judiciar în vederea comunicării datei la care a apărut starea de insolvenţă.
Document: Încheiere de şedinţă (secretă)    22.08.2018

08.08.2018
Ora estimata: 10:00
Complet: Complet C22
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: ptr revenire adresă ORC Ialomiţa să comunice situaţia societăţii denbitoare, ter. 22.08.2018
Document: Încheiere de şedinţă (secretă)    08.08.2018


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.