Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1246/116/2014
Data inregistrarii11.07.2014
Data ultimei modificari:10.01.2017
Sectie:Secţia penală
Materie:Penal
Obiect:infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.9 al.1 lit.b
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
STERSCHI IONInculpat
STERSCHI VASILICAInculpat
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEParte civilă
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
SC ZENDOO STYLE SRL - PRIN CC INSOL SPRLParte responsabilă civilmente

Şedinţe

26.11.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: FCP2
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: În baza art.279 C.p.p, dispune înlăturarea omisiunii strecurate în dispozitivul sentinţei penale nr.72/19.05.2015, pronunţată de Tribunalul Călăraşi, în dosarul nr. 1246/116/2014, cu privire la acordarea onorariului apărătorului desemnat din oficiu. În baza art. 274 alin.1 teza finală, stabileşte plata din fondurile Ministerului Justiţiei a cotei din onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu (avocat Mihaela Ionica Galescu), în cuantum de 100 lei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu de la 26 noiembrie 2015.
Document: Încheiere - îndreptare eroare materială    26.11.2015

19.05.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: FCP2
Tip solutie: Condamnare
Solutia pe scurt: Admite cererile formulate de inculpaţii Sterschi Ion şi Sterschi Vasilica de aplicare a procedurii prevăzută de art. 374 alin.4 C.p.p. şi 375 C.p.p. Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de inculpatul Sterschi Ion, prin apărător. În baza art. 16 alin. 1 lit. h C.p.p. cu aplicarea art. 10 alin.1 teza finală din Lg. 241/2005, cu aplicarea art. 74 ind. 1 C.p. 1969 şi a art. 5 C.p., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Sterschi Ion pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.9 alin.1 lit.b din Lg. 241/2005 cu aplicarea art. 5 C.p. În aplicarea art. 5 C.p., în baza art. 74 ind.1 alin.2 teza a II-a C.p. 1969 rap. la art.91 lit.c C.p. 1969, aplică inculpatului Sterschi Ion amendă administrativă în cuantum de 200 lei, care se va înregistra în cazierul judiciar al inculpatului. În baza art. 272 alin.1 lit.b din Lg. 31/1990 cu aplicarea art. 5 C.p. şi a art. 375 şi 396 alin.10 C.p.p., dar şi a art. 74 alin.1 lit.a şi c C.p. 1969 – art. 76 alin.1 lit.d C.p. 1969, condamnă pe acelaşi inculpat la 6 luni închisoare. În baza art. 71 C.p. 1969 cu aplicarea art. 5 C.p., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit.a teza a II-a şi lit.-b C.p. 1969, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei. În aplicarea art. 5 C.p., în baza art. 81 – 82 C.p. 1969 şi 71 alin.5 C.p. 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celor accesorii pe o durată de 2 ani şi 6 luni, termen de încercare calculat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. Atrage inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 – 84 C.p. 1969. În baza art. 272 alin.1 lit.b din Lg. 31/1990 cu aplicarea art. 5 C.p. şi a art. 375 şi 396 alin.10 C.p.p., dar şi a art. 74 alin.1 lit.a şi c C.p. 1969 – art. 76 alin.1 lit.d C.p. 1969, condamnă pe inculpata Sterschi Vasilica – la pedeapsa de 6 luni închisoare. În aplicarea art. 5 C.p., în baza art. 81 – 82 C.p. 1969 şi 71 alin.5 C.p. 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a celor accesorii pe o durată de 2 ani şi 6 luni, termen de încercare calculat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. Atrage inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 – 84 C.p. 1969. În baza art. 397 C.p.p. cu referire la art. 1357 şi urm. Cod civil, admite în parte cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă ANAF, în limita sumei de 960 lei (reprezentând TVA suplimentar neachitat) şi constată acoperit acest prejudiciu produs de inculpatul Sterschi Ion prin săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Lg. 241/2005. Respinge celelalte pretenţii civile formulate de partea civilă ANAF, respectiv sume reprezentând impozit pe salariu, C.A.S. asiguraţi, C.A.S.S. angajator, contribuţie şomaj angajaţi. Ia act că prejudiciul produs SC ZENDOO STYLE SRL de inculpata Sterschi Vasilica, în cuantum de 60.000 lei, a fost acoperit integral de către aceasta. În baza art. 108 lit. d C.p. cu ref. la art. 118 alin.1 lit.e C.p. dispune confiscarea specială în folosul statului de la inc. Sterschi Ion a sumei de 125.000 lei. În baza art. 404 alin.4 lit.c C.p.p. cu ref. la art. 249 C.p.p., menţine măsura sechestrului asigurător, dispus prin ordonanţa din 13.11.2013 – dosar 578/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi - asupra imobilului – apartament, în suprafaţă de 52 m.p., compus din două camere şi dependinţe, situat în mun. Călăraşi, str. Prel. Bucureşti, nr.9, bl.D 3, sc.1, et.2, ap.7, jud. Călăraşi, imobil înscris în cartea funciară nr. 20576 –C1 – U 9, identificat cu nr. cadastral 34/1,2,7 UAT Călăraşi. În baza art. 274 alin.1 C.p.p. obligă pe inculpaţii Sterschi Ion şi Sterschi Vasilica la câte 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Dispune comunicarea prezentei sentinţe la ONRC, după rămânerea ei definitivă. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 mai 2015.
Document: Hotarâre  77/2015  19.05.2015

18.05.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: FCP2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA 19 MAI 2015
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    18.05.2015

11.05.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: FCP2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 18 mai 2015
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    11.05.2015

04.05.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: FCP2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 11 Mai 2015
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    04.05.2015

27.04.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: FCP2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: amână pronunţarea la 4 mai 2015
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    27.04.2015

20.04.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: FCP2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea la 27 aprilie 2015
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    20.04.2015

16.03.2015
Ora estimata: 13:00
Complet: FCP2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se solicita relaţii
Document: Încheiere de şedinţă    16.03.2015

17.02.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: FCP2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru a se face dovada achitării prejudiciului
Document: Încheiere de şedinţă    17.02.2015

16.12.2014
Ora estimata: 12:00
Complet: FCP2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru ca inculpaţii să depună acte cu privire la recuperarea prejudiciului
Document: Încheiere de şedinţă    16.12.2014

25.11.2014
Ora estimata: 12:00
Complet: FCP2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru lipsă apărare
Document: Încheiere de şedinţă    25.11.2014

21.10.2014
Ora estimata: 10:00
Complet: FCP2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru lipsă apărare
Document: Încheiere de şedinţă    21.10.2014

08.09.2014
Ora estimata: 10:00
Complet: FCP2
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Respinge cererile formulate de inc. Sterschi Vasilica şi Sterschi Ion. În baza art.346 al.2 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitotiul sin data de 07.07.2014 emis în dosarul nr.578/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi. Dispune începerea judecăţii, fixând termen la 21.10.2014. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare.
Document: Incheiere - camera preliminară    08.09.2014


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
27/05/2015 STERSCHI ION, Apel
27/05/2015 STERSCHI VASILICA, Apel
29/05/2015Apel
04/06/2015AJFP CALARASI,Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.