Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :3650/116/2010 (166/F/2010 )
Data inregistrarii09.09.2010
Data ultimei modificari:26.01.2017
Sectie:Secţia civilă
Materie:Faliment
Obiect:procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞI - ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞICreditor
SC MAYUMI SRLDebitor
ABI HACHEM GEORGIANA MIRELAReprezentant legal ASOCIAT
PAVEL MIHAILReprezentant legal ADMINISTRATOR
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ IANUŞI MARIANAReprezentant legal LICHIDATOR JUDICIAR
SC MAYUMI - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ IANUŞI MARIANADebitor
UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA BUCUREŞTI PRIN BOŞTINĂ ŞI ASOCIAŢII SPRLCreditor
UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA BUCUREŞTICreditor
FONDUL NAŢIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR PT. ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII SA - IFNCreditor
IMPULSE LEASING ROMÂNIA IFN SA - PRIN AV. CRINA MĂCĂRESCUCreditor
FERCHEDĂU MARIANCreditor
RĂDUCU DANIELCreditor
UNGUREANU VIRGILCreditor
ISTODE MARIANCreditor
PANAIT GHEORGHECreditor
CIUCIUNEDA MARINCreditor
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CĂLĂRAŞICreditor
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢACreditor
SC BAUMIT ROMÂNIA COM SRL - PRIN URBAN & ASOCIAŢIICreditor
COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CFR SACreditor
1 - 20 Next

Şedinţe

25.09.2013
Ora estimata: 10:30
Complet: Complet C25
Tip solutie: Admis
Solutia pe scurt: În baza art. 131 din Legea 85/2006 dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC MAYUMI SRL OLTENIŢA - cu sediul social în Olteniţa, str. Argeşului, bl. I28, sc. A, ap. 6, jud. Călăraşi. Dispune radierea debitoarei SC MAYUMI SRL OLTENIŢA din Registrul Comerţului. În baza art. 136 din Legea 85/2006 descarcă pe lichidatorul judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ VOICAN ALEXANDRU de orice îndatoriri şi responsabilităţi. Încuviinţează plata către lichidatorul judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ VOICAN ALEXANDRU a sumei de 3000 lei cu titlu de onorariu lichidator judiciar şi a sumei de 314,77 lei reprezentând cheltuieli administrative pentru perioada 30.11.2011– la zi, din fondul special. În baza art. 135 din Legea 85/2006 dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorilor, D.G.F.P. Călăraşi, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Definitivă şi executorie. Cu recurs în 7 zile de zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică.
Document: Hotarâre  273/2013  25.09.2013

18.09.2013
Ora estimata: 10:30
Complet: Complet C25
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Având nevoie de timp pentru a delibera amână pronunţarea la 25.09.2013.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    18.09.2013

19.06.2013
Ora estimata: 10:30
Complet: Complet C25
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: Pt. închiderea procedurii amână cauza la 18.09.2013, după soluţionarea dosarului de atragere a răspunderii foştilor administratori de către CAB.
Document: Încheiere de şedinţă    19.06.2013

22.05.2013
Ora estimata: 10:30
Complet: Complet C25
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: Pt.închiderea procedurii acordă termen la 19.06.2013
Document: Încheiere de şedinţă    22.05.2013

27.02.2013
Ora estimata: 10:30
Complet: Complet C25
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: Pt. continuarea procedurii acordă termen la 22.05.2013
Document: Încheiere de şedinţă    27.02.2013

31.10.2012
Ora estimata: 10:30
Complet: Complet C25
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: Pt. continuarea procedurii, acordă termen la 27.02.2013
Document: Încheiere de şedinţă    31.10.2012

17.10.2012
Ora estimata: 10:30
Complet: Complet C25
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: Pt. ca lichidatorul judiciar al debitoarei să facă dovada, sub sancţiunea amendării, a activităţii desfăşurate şi a luării măsurilor preconizate a fi luate conform celor afiramate în raportul anterior, amână cauza la 31.10.2012
Document: Încheiere de şedinţă    17.10.2012

11.07.2012
Ora estimata: 11:00
Complet: Complet C25
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: Pt. continuarea procedurii acordă termen la 17.10.2012
Document: Încheiere de şedinţă    11.07.2012

11.04.2012
Ora estimata: 11:00
Complet: Complet C25
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: Pt. continuarea procedurii acordă termen la 11.07.2012
Document: Încheiere de şedinţă    11.04.2012

18.01.2012
Ora estimata: 11:00
Complet: Complet C25
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: Pt. continuarea procedurii acordă termen la 11.04.2012
Document: Încheiere de şedinţă    18.01.2012

30.11.2011
Ora estimata:
Complet: Complet C25
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: În baza art. 22 alin.2 din Legea 85/2006 dispune înlocuirea lichidatorului judiciar CII IANUŞI MARIANA. Constată că lichidatorului judiciar i se cuvine o remuneraţie de 3000 le pentru perioada cuprinsă între 10.08.2011 la zi. Desemenează lichidator judiciar al debitoarei SC MAYUMI SRL Olteniţa pe CII VOICAN ALEXANDRU, cu o remuneraţie lunară de 1000 lei şi 5% din valoarea sumelor recuperate. Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică.
Document:    

23.11.2011
Ora estimata: 11:00
Complet: Complet C25
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: Pt. ca reprezentantul creditoarei să aducă la cunoştinţă acesteia despre activitatea desfăşurată de lichidatorul judiciar în prezenta cauză, acordă termen la 30.11.2011
Document: Încheiere de şedinţă    23.11.2011

09.11.2011
Ora estimata: 11:00
Complet: Complet C25
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: Pt. punerea în discuţie a înlocuirii lichidatorului judiciar, acordă termen la 23.11.2011 Pt. continuarea procedurii acordă termen la 18.01.2012
Document: Încheiere de şedinţă    09.11.2011

10.08.2011
Ora estimata:
Complet: Complet C25
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: În baza art. 107 lit. A pct. c din Legea 85/2006 dispune intrarea în faliment a SC MAYUMI SRL OLTENIŢA. Dispune dizolvarea SC MAYUMI SRL OLTENIŢA. Încuviinţează plata către administratorul judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ IANUŞI MARIANA 2000 lei cu titlu de onorariu pentru perioada 18.11.2011 - la zi, din fondurile speciale. În baza art. 107 alin. 2 din Legea 85/2006 desemnează lichidator judiciar pe CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ IANUŞI MARIANA, ce va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 şi orice alte atribuţii prevăzute de Legea 85/2006 pentru lichidatorul judiciar, stabilind un onorariu lunar de 1000 lei şi 5% din valoarea sumelor recuperate. Dispune ca lichidatorul judiciar să emită notificările prevăzute de art. 108 alin. 2 din Legea 85/2006, stabilind următoarele termene: - termen pentru înregistrarea cererilor pentru creanţele prevăzute de art. 108 alin. 3 în vederea întocmirii tabelului suplimentar 15.09.2011; - termen pentru depunerea tabelului suplimentar 06.10.2011 ; - termen pentru depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar 21.10.2011; - termen pentru depunerea tabelului definitiv consolidat 02.11.2011. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună, în 30 de zile de la pronunţarea prezentei sentinţe, programul de administrare a lichidării prevăzute de art. 122 din Legea 85/2006. Fixează termen pentru depunerea raportului trimestrial şi a planului de distribuire la 09.11.2011. Prezenta hotărâre se comunică debitoarei, creditorilor, asociaţilor debitoarei, Oficiului Registrului de pe lângă Tribunalul Călăraşi şi lichidatorului judiciar. Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică.
Document:    

06.07.2011
Ora estimata: 11:00
Complet: Complet C25
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: Ia act că s-au depus la dosar raport de activitate şi raportul privind cauzele şi împreurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei şi a acorda termen pentru continuarea procedurii la data de 10.08.2011, dată la care este fixat termen prin rezoluţia judecătorului sindic şi pentru intrare în faliment a debitoarei.
Document: Încheiere de şedinţă    06.07.2011

09.06.2011
Ora estimata: 11:00
Complet: Complet C25
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: Pt. ca lichidatorul să depună la dosar rapoartele prevăzute de art. 54 şi 59 din Legea 85/2006, dovada publicării acestora în Buletinul procedurilor de Insolvenţă, precum şi pentru a face unele precizări referitoare la etapa următoare a procedurii, sub sancţiunea înlocuirii în cazul neconformării,
Document: Încheiere de şedinţă    09.06.2011

10.03.2011
Ora estimata:
Complet: Complet C25
Tip solutie: Termen intermediar
Solutia pe scurt: Pentru continuarea procedurii acordă termen la 09.06.2011
Document:    

18.11.2010
Ora estimata: 11:00
Complet: Complet C25
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de creditoarea D.G.F.P. – ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE CĂLĂRAŞI , cu sediul social în Călăraşi, str. Eroii Revoluţiei nr. 6-8, jud. Călăraşi, pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC MAYUMI SRL OLTENIŢA. În temeiul art. 33 alin 6 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC MAYUMI SRL OLTENIŢA, cu sediul social în Olteniţa, str. Argeşului, bl. 128, sc. A, ap. 6, jud. Călăraşi, CUI 16181078, nr. ordine în registrul comerţului J51/86/2004. În temeiul art. 34 din Legea privind procedura insolvenţei, Numeşte administrator judiciar pe CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ IANUŞI MARIANA, cu sediul în Ovidiu, str. Amurgului nr. 43, bl. AM, sc. B, ap. 29, jud. Constanţa care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege, precum şi orice alte atribuţii prevăzute în sarcina administratorului judiciar de lege şi prezenta hotărâre, cu o retribuţie de __ lei. După rămânerea definitivă şi irevocabilă a prezentei, toate actele şi corespondenţa emisă de debitoare şi administratorul judiciar va cuprinde menţiunea prevăzută de art.45 din această lege. În baza art.21 din Lg.85/2006, administratorul judiciar va depune în prima joi din fiecare lună un raport având conţinutul prevăzut în acest articol de lege, raport ce va fi publicat şi în Buletinul Insolvenţei. În baza art.21 teza 2 din lege stabileşte primul termen pentru continuarea procedurii la 10.03.2011. În baza art.54 alin.1 şi 2 din aceeaşi lege administratorul judiciar va întocmi raportul până la data de 08.12.2010 iar raportul prevăzut de art. 59 până la data de 29.12.2010. Administratorul judiciar va notifica creditorii debitoarei, va stabili data şedinţei adunării creditorilor, va stabili ordinea de zi a acestei adunări, va convoca, va prezida şi va asigura secretariatul şedinţelor adunării creditorilor conform art.13 şi 14 din aceeaşi lege. În temeiul art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei, Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 31.12.2010. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 20.01.2011. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 03.02.2011 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 03.02.2011. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 26.01.2011 la sediul debitorului şi convoacă creditorii debitorului. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar conform art.33(7) din aceeaşi lege. Conform art.35 din aceeaşi lege în termen de 10 zile de la prezenta, debitoarea este obligată prin administratorul său să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art.28(1) şi 44 din aceeaşi lege. În baza art.48 alin.1 din aceeaşi lege dispune tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordin din partea judecătorului sindic, dispoziţie ce va fi adusă la îndeplinire de administratorul judiciar. În baza art.47(1) din aceeaşi lege ridică dreptul debitoarei de administrare constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, administrarea urmând a se face de administratorul judiciar. Acordă creditorilor dreptul de a vota şi prin corespondenţă cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.14(4) din aceeaşi lege. În temeiul art. 4 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Prezenta hotărâre se va afişa la uşa Tribunalului Călăraşi şi se va comunica debitoarei, administratorului şi asociatului acesteia, creditorilor, O.R.C. Călăraşi, administratorului judiciar şi administraţiei financiare locale precum şi oficiilor de carte funciară dacă debitoarea are bunuri supuse intabulării (conform art.63 din aceeaşi lege - către aceste oficii comunicarea se va face de către administratorul judiciar). Definitivă. Cu recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică
Document: Hotarâre  489/F  18.11.2010

21.10.2010
Ora estimata: 11:00
Complet: Complet C25
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pt. lipsa de procedură cu societatea debitoare
Document: Încheiere de şedinţă    21.10.2010

05.10.2010
Ora estimata: 11:00
Complet: Complet C25
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Pentru lipsa de procedură cu societatea debitoare, acordă termen
Document: Încheiere de şedinţă    05.10.2010


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.