Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 Tribunalul Caraş-Severin funcţionează în baza L.304/2004 privind organizarea judiciară.
          Raza de activitate a Tribunalului Caraş-Severin cuprinde opt oraşe din care două municipii, 69 comune şi 218 sate, acoperind 8.520 km2 cu 332.889 locuitori. 
 
În sfera de competenţă a Tribunalului Caraş-Severin funcţionează patru judecătorii.
41624.jpg
 
 

Istoric

          Date istorice de referinţă pentru judeţul Caraş-Severin 
 - 102 d Hr. este ridicat castrul roman Tibiscum 
 - 1289 localitatea Caransebeş este atestată documentar sub numele de Opidum
 - 1450 Caransebeşul se impune drept centru politic al Banatului de Severin
 - 1718 în urma Păcii de la Passarowitz, Banatul intră sub ocupaţia Imperiului Habsburgic
 - 1769 se deschid uzinele metalurgice la Reşiţa, iar în 1771 sunt puse în funcţiune primele furnale de pe teritoriul României. 
 - 1783 oraşul Caransebeş devine reşedinţă a Episcopiei Ortodoxe Române
 - 1817 la Oraviţa se inaugurează primul teatru zidit din sud-estul Europei
 - 1872 a fost construită prima locomotivă cu aburi la Reşiţa.
  
 
          Tribunalul în date istorice
          Prin Legea pentru organizarea judecătorească din 01.09.1890 (cu modificările din 1891, 1892 şi 1896) se statuează că "justiţia se dă de: judecătoriile comunale şi de ocol; tribunalele de judeţ, curţile de apel; curţile cu juraţi; Curtea de Casaţie."
          Până la împărţirea administrativ-teritorială în judeţe, în anul 1968, tribunalele funcţionau în fiecare raion, iar calea de atac se promova la Tribunalul Regional Banat-Timişoara, înfiinţat prin Legea de organizare judecătorească nr.5/1952 modificată în 1958. Existau, aşadar doar două grade de jurisdicţie.
          Prin Legea 21/24.06.1968 de aprobare a Decretului nr.135/1968 se înfiinţează Tribunalul Caraş-Severin, ca instanţă de control judiciar pentru Judecătoriile Reşiţa, Caransebeş şi Oraviţa.
         A funcţionat în clădirea de pe strada Libertăţii din Reşiţa , în care în prezent se află sediul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin.
          Sediul s-a mutat în 1976 pe strada Horea, nr.2-4, unde se află şi astăzi.