Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Tribunalul BUZĂU  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 
Tribunalul Buzău
____________________

B-dul Nicolae Bălcescu nr. 8,Buzău,tel:  0238.717.960 Fax: 0238.717.959 E-mail:tr.buzau@just.ro


                                                                                                                 
                                                                   PROGRAM CU PUBLICUL

                                                   ARHIVA:                                ZILNIC INTRE ORELE 09:00-13:00
    REGISTRATURA :                         ZILNIC INTRE ORELE 09:00-13.00
                                                      APOSTILA:                           MARŢI ŞI MIERCURI
                                                                               INTRE ORELE 09:00-12:00   PRIMIREA DOCUMENTELOR
                               ORA 14:00 ELIBERAREA DOCUMENTELOR
 
                                            foto TRBZ 1.png
 
 
       Tribunalul Buzău judecă procese privind raporturile juridice civile, de contencios administrativ şi fiscal, de muncă, de familie, administrative şi penale, în conformitate cu prevederile Codului de Procedura Civilă, Codul de Procedură Penală, precum şi de  legi speciale.
      În conformitate cu prevederile Legii privind organizarea judiciară nr. 304/2004 şi ale regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, Tribunalul Buzău are 3 secţii, şi anume:
       - secţia  I-a civilă,
       - secţia II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal,
       - secţia penală.
      Compartimentele auxiliare ale instanţei:
       -  Grefa
       -  Registratura
       -  Arhiva
       -  Biroul de Informaţii şi Relaţii Publice
       -  Compartimentul Executări Penale
       -  Compartimentul Executări Civile
       -  Biroul de Informatică
       -  Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile
       -  Compartimentul economico-administrativ
       -  Biblioteca
      -  Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Buzău îşi are sediul în B-dul N.Bălcescu, nr.48, etaj 2 cam 63-64, clădirea Consiliului Judeţean Buzău (Casa Albă)-telefon 023871221.


Istoric

 
       Clădirea Tribunalului Buzău este proprietatea Ministerului Justiţiei.
       Până în anul 1912, tribunalul şi-a desfăşurat activităţile specifice într-un imobil de pe strada Ghiţă Dascălescu (în prezent Libertăţii, colţ cu Plevnei).
       În judeţul Buzău se consemnează înfiinţarea unei judecătorii pe data de 15.08.1831, cu atribuţii de cercetare de primă instanţă. În anul 1853 primeşte titulatura de Tribunalul Judeţului Buzău şi a funcţionat cu o singură secţie până în 1911, când îşi extinde activitatea cu secţia a doua.
       Între anii 1909 -1912 se construieşte localul propriu, denumit Palatul de Justiţie, realizat după planurile arhitectului Petre Antonescu, pe un teren cumpărat de Primărie de la C.Ruşaveţeanu, contra sumei de "lei 32.500 bani".
 
        Din 1968, anul reformei administrative şi al renunţării la împărţirea pe raioane, se revine la denumirea iniţială de Tribunalul Judeţului Buzău, perioada recentă consemnând restituirea vechilor atribuţiuni, îndeosebi contenciosul administrativ.
        Afectată de cutremure şi trecerea timpului, clădirea a suportat un proces de consolidare a structurii de rezistenţă, refacerea frescelor originale, reuşindu-se o adevarată operă de artă.