Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Portal  > Tribunalul BUZĂU  > Prezentare
Prezentare

Prezentare instanţă
Istoric


Prezentare instanţă

 

foto TRBZ 1.png

Tribunalul Buzău
____________________

B-dul Nicolae Bălcescu nr. 8,Buzău,tel:  0238.717.960 Fax: 0238.717.959 E-mail:tr.buzau@just.ro

    
     Conducerea
     Barbu Valentin           - preşedinte 
     Puşcă Aurel               - vicepreşedinte
     Văsii Elena Gianina     -preşedinte Secţia a II-a civilă, de contencios  administrativ şi fiscal
     Ridichie Daniela         - preşedinte secţie I-a civilă
     Alexandru Felix          - preşedinte secţie penală
     Lucaci Eugenia           - prim grefier
     Cismaru Adriana        - manager economic
 

COLEGIUL DE CONDUCERE  este constituit din :

 

                   Barbu Valentin                  - preşedinte 

 Alexandru Felix                 - preşedinte secţia penală

 Jilavu Clara                       - judecător secţia penală

 Irimia Eugen                      - judecător secţia a II- a civilă, de

                                            contencios administrativ şi fiscal

 Văsii Elena Gianina            -preşedinte secţia a II- a civilă de

  contencios administrativ şi fiscal

       Miu Angelica                     - judecător secţia I-a civilă

       Mocanu Iulia                      -judecător secţia I-a civilă

 
 ​Judecătorii arondate Tribunalului Buzău
-Judecătoria Buzău cu sediul în Buzău , str Unirii, nr.301A, jud.Buzău,

                                  Telefon  0238/719440; Fax    0238/717962   Email jud.buzau@just.ro

 -Judecătoria Pătârlagele cu sediul în Pătârlagele, str. Nicolae Bălcescu, nr.43,jud                           Buzău cod 127430 , Telefon:0238550156 Fax:0238550519,mail: jud.patarlagele@just.ro

Judecătoria Rm.Sărat cu sediul în Râmnicu Sărat,str. Gheorghiţă Lupescu,nr.7,

                                Tel: 0238563992, fax:0238569183, email: jud.ramnicusarat@just.ro

-Judecătoria Pogoanele cu sediul în oraş Pogoanele, Str.Unirii, nr.51, cod 125200, Jud.Buzau                                  Tel.0238552513, fax: 0238552317, email: jud.pogoanele@just.ro 

- Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Buzău îşi are sediul în B-dul N.Bălcescu, nr.48, etaj 2 cam 63-64, clădirea Consiliului Judeţean Buzău (Casa Albă)-telefon 023871221.

 Secţiile Tribunalului Buzău                

 ​      - Secţia  I-a civilă,

       - Secţia II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal,

       - Secţia penală.

 Compartimentele auxiliare ale instituţiei
       -  Grefa
       -  Registratura
       -  Arhiva
       -  Biroul de Informaţii şi Relaţii Publice
       -  Compartimentul Executări Penale
       -  Compartimentul Executări Civile
       -  Biroul de Informatică
       -  Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile
       -  Compartimentul economico-administrativ
       -  Biblioteca
      

Istoric

 
       Clădirea Tribunalului Buzău este proprietatea Ministerului Justiţiei.
       Până în anul 1912, tribunalul şi-a desfăşurat activităţile specifice într-un imobil de pe strada Ghiţă Dascălescu (în prezent Libertăţii, colţ cu Plevnei).
       În judeţul Buzău se consemnează înfiinţarea unei judecătorii pe data de 15.08.1831, cu atribuţii de cercetare de primă instanţă. În anul 1853 primeşte titulatura de Tribunalul Judeţului Buzău şi a funcţionat cu o singură secţie până în 1911, când îşi extinde activitatea cu secţia a doua.
       Între anii 1909 -1912 se construieşte localul propriu, denumit Palatul de Justiţie, realizat după planurile arhitectului Petre Antonescu, pe un teren cumpărat de Primărie de la C.Ruşaveţeanu, contra sumei de "lei 32.500 bani".
 
        Din 1968, anul reformei administrative şi al renunţării la împărţirea pe raioane, se revine la denumirea iniţială de Tribunalul Judeţului Buzău, perioada recentă consemnând restituirea vechilor atribuţiuni, îndeosebi contenciosul administrativ.
        Afectată de cutremure şi trecerea timpului, clădirea a suportat un proces de consolidare a structurii de rezistenţă, refacerea frescelor originale, reuşindu-se o adevarată operă de artă.