Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :4051/112/2017
Data inregistrarii14.09.2017
Data ultimei modificari:16.06.2018
Sectie:SECŢIA a II-a CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SISTEM CONSUM EXTRA SRL (FOSTA MONTE CALM PLAY SRL)Debitor
CONSULT MANAGEMENT UV IPURLLichidator
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIŢA NĂSĂUDIntimat
SOC. DACO SERVICE PLUS SRLCreditor
OLARU MARIANA MIRELACreditor
BĂLAN GHEORGHE NICOLAECreditor
MĂRĂŞESCU STELACreditor
MATEIU LIVIACreditor
SOC. COMPANIA MUNICIPALĂ DE INVESTIŢII URBAN SACreditor
GULI CONSTANTINCreditor
SERVICIU PUBLIC FINANŢE LOCALE PLOIEŞTICreditor
IZDRAILA MIHAICreditor
COSTIN MARILENA MARIACreditor
VERANDA OBOR S.A.Creditor
MUNICIPIUL BISTRIŢA- PRIN PRIMARCreditor
BERINDE MIHAICreditor
DRĂGOI GIGELCreditor
RADU VIORELCreditor
SAVA GABRIELA ANGELICACreditor
DOROBAT GHEORGHIŢĂCreditor
1 - 20 Next

Şedinţe

26.09.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: C2 Fa. - MA
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

30.05.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: C2 Fa. - MA
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: aprobă raportul întocmit de administratorul judiciar, dispune începerea procedurii falimentului, prin procedura generală; desemnează lichidator judiciar pe Consult Management UV IPURL; fixează termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în vederea întocmirii tabelului suplimentar al creanţelor la data de 15.07.2018; termen pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar la data de 30.07.2018; termen pentru depunerea la tribunal a contestaţiilor la data de 10.08.2018; termen pentru depunerea la tribunal a tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 25.08.2018; dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare; termen pentru continuarea procedurii la 26.09.2018; cu drept de apel în termen de 07 zile de la comunicare; pronunţată în şedinţa publică din data de 30.05.2018.
Document: Hotarâre  286/2018  30.05.2018

18.04.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: C2 Fa. - MA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: continuarea procedurii
Document: Rezolutie    18.04.2018

21.03.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: C2 Fa. - MA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: continuarea procedurii
Document: Rezolutie    21.03.2018

13.12.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: C2 Fa. - MA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: continuarea procedurii
Document: Rezolutie    13.12.2017

20.09.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: C2 insolvenţă
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de societatea debitoare pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei. În temeiul art. 71 alin. (1) rap. la art. 66 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (legea insolvenţei), dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului. În temeiul art. 73 din legea insolvenţei, desemnează administrator judiciar provizoriu pe CONSULT MANAGEMENT UV IPURL , care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o retribuţie pe bază de decont. În temeiul art. 99 din legea insolvenţei, dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi ORC în condiţiile prev. de art. 99 alin. 3 din legea insolvenţei. în baza prev.art. 76 din lege, dispune administratorului judiciar provizoriu comunicarea deschiderii procedurii Judecătoriei Bistriţa. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data de 10.11.2017. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 25.11.2017. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe la data de 10.12.2017. În temeiul art.100 alin.(1) lit.e din legea insolvenţei, administratorul judiciar va stabili şi va notifica părţile cu privire la data, locul şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor. În baza art.53 alin.(1) din legea insolvenţei,administratorul judiciar va convoca adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor, în termen de 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii, pentru desemnarea administratorului special. Administratorul judiciar va întocmi şi depune la dosar rapoartele prevăzute de art.58 alin.1 lit.a şi b din lege, în termenele de 20 de zile şi,respectiv 40 de zile de la desemnarea sa, precum şi rapoartele lunare prevăzute de art.59 alin. 1 şi 2. În temeiul art. 39 alin. (2) din legea insolvenţei, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar provizoriu. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Termen administrativ de control pentru examinarea stadiului procedurii la data de 13.12.2017. Executorie.Cu drept de apel, în termen în 07 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. Minuta prezentei hotărâri se comunică, de îndată, administratorului judiciar provizoriu.Pronunţată în şedinţa publică din data de 20.09.2017.
Document: Hotarâre  430/2017  20.09.2017


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.