Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1420/112/2015
Data inregistrarii25.06.2015
Data ultimei modificari:18.12.2017
Sectie:SECŢIA a II-a CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
ASOCIAŢIA ,,FOTBAL CLUB GLORIA PROGRESUL"Petent
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ – ROSCA LOREDANA DENISALichidator
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIŢA-NĂSĂUDIntimat
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BISTRIŢA-NĂSĂUDCreditor
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBALCreditor
STANCIU HERSILIA-FLORINACreditor
E.ON ENERGIE ROMÂNIA SACreditor
SC AQUABIS SACreditor
HLINCA IONUŢ CRISTIANCreditor
STANCIU CRISTIAN-CLAUDIUReprezentant legal administrator special

Şedinţe

07.11.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: C4-Faliment
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Aprobă raportul final întocmit de lichidatorul judiciar Cabinet individual de insolvenţă – Rosca Loredana Denisa, şi admite cererea de închidere a procedurii formulată de acesta sens în care : În temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune închiderea procedurii falimentului privind pe debitoarea Asociaţia Fotbal Club Gloria Progresul. Dispune radierea debitoarei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Judecătoria Bistriţa, în care este înmatriculată. Dispune notificarea prezentei sentinţe Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud precum şi Judecătoriei Bistriţa, pentru efectuarea menţiunii de radiere. În temeiul art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Aprobă decontul cheltuielilor prilejuite de desfăşurarea procedurii insolvenţei depus de lichidatorul judiciar mai sus menţionat pentru suma de 4.000 lei, ce urmează a fi suportate din fondul de lichidare. Executorie. Cu drept de apel în termen în 07 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, sub sancţiunea nulităţii, conform art. 471 alin. 2 din noul Cod de procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 07.11.2017.
Document: Hotarâre  567/2017  07.11.2017

31.10.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: C4-Faliment
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: amână pronunţarea la data de 7 noiembrie 2017
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    31.10.2017

19.09.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: C4 Fa. - MA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru citarea părţilor prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă în vederea discutării propunerii de închidere a procedurii falimentului
Document: Rezolutie    19.09.2017

10.04.2017
Ora estimata: 11:00
Complet: C4-Faliment
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Dispune îndreptarea, din oficiu, a erorii materiale strecurate în dispoziţivul sentinţei civile nr. 177/04.04.2017 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud-Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 1420/112/2015, în sensul că se va trece art. 38 alin. 2 lit. c pct. 1 din Legea nr. 85/2014 (aplicabil în condiţiile în care debitoarea nu are bunuri) şi nu art. 38 alin. 2 lit. c pct. 2 şi 3 din Legea nr. 85/2014, cum din eroare s-a consemnat. Potrivit art. 442 alin.3 Cod procedură civilă îndreptarea se va face în ambele exemplare ale sentinţei mai sus menţionate. Cu drept de apel în termen de 07 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, Dispune comunicarea de îndată a minutei lichidatorului judiciar provizoriu desemnat. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din data de 10.04.2017.
Document: Încheiere - îndreptare eroare materială    10.04.2017

04.04.2017
Ora estimata: 9:00
Complet: C4-Faliment
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Aprobă raportul şi implicit cererea aferentă formulată de administratorul judiciar şi pe cale de consecinţă : În temeiul art. 145 raportat la art. 92 alin. 1, art, 58 alin. 1 lit. a, art. 38 alin. 2 lit.c pct. 2 şi 3 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune intrarea în procedura simplificată a falimentului a debitoarei A.F.C. G.P. În temeiul art. 145 din Legea nr. 85/2014, Desemnează lichidator judiciar provizoriu pe practicianul în insolvenţă C.i.i. – R.L.D., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o retribuţie pe bază de decont. Dispune dizolvarea debitoarei şi ridicarea dreptului de administrare a acesteia. Fixează termen maxim de predare a gestiunii către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor aferente, după deschiderea procedurii, la data de 09.02.2017. În temeiul art. 147 din Legea nr. 85/2014, Dispune lichidatorului judiciar provizoriu să efectueze notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Judecătoriei Bistriţa, în a cărei jurisdicţie se află sediul debitorului, conform prevederilor art. 99 din actul normativ arătat. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data de 16.05.2017. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la data de 30.05.2017. Fixează termenul pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat la data de 13.06.2017. În temeiul art. 151 din Legea nr. 85/2014, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. În temeiul art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, Fixează termen administrativ de control pentru examinarea stadiului procedurii la data de 19.09.2017. Executorie. Cu drept de apel în termen în 07 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, Dispune comunicarea de îndată a minutei lichidatorului provizoriu desemnat. Pronunţată în şedinţa publică din data de 04.04.2017.
Document: Hotarâre  177/2017  04.04.2017

21.03.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C4 Fa. - MA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru citarea părţilor prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă în vederea discutării raportului cu propunere de intrare a debitoarei în procedura falimentului
Document: Rezolutie    21.03.2017

07.02.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C4 Fa. - MA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Rezolutie    07.02.2017

24.01.2017
Ora estimata: 09:00
Complet: C4 Fa. - MA
Tip solutie: Termen preschimbat
Solutia pe scurt:
Document:    

25.10.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: C4-Faliment
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: În conformitate cu prevederile art. 230 din Noul Cod de Procedură Civilă şi având în vedere că prin Legea 176/2016 din 07.10.2016 pentru modificarea art. 139 alin. 1 din Legea 53/2003 - Codul muncii data de 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române a fost declarată zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează, Dispune preschimbarea termenului de continuare a procedurii din data de 24.01.2017 în data de 07.02.2017 ora 9. Prezenta încheiere se va publica în Buletinul procedurilor de Insolvenţă. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din data de 25.10.2016.
Document: Încheiere de şedinţă    25.10.2016

04.10.2016
Ora estimata: 09:00
Complet: C4 Fa. - MA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: continuarea perioadei de reorganizare; pune în vedere administratorului judiciar să respecte întocmai prevederile art. 144 din Legea nr. 85/2014
Document: Rezolutie    04.10.2016

26.04.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: C4 Fa. - MA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: continuarea perioadei de reorganizare
Document: Rezolutie    26.04.2016

19.01.2016
Ora estimata: 9:00
Complet: C4-Faliment
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: În temeiul art. 45 lit. k din Legea nr. 85/2014 raportat la art. 139 din Legea nr. 85/2014, Se confirmă planul de reorganizare judiciară al debitoarei Asociaţia Fotbal Club Gloria Progresul. Activitatea debitorului va fi condusă în continuare de administratorul special, sub supravegherea administrator judiciar pe Cabinet individual de insolvenţă – Rosca Loredana Denisa. Administratorul judiciar va prezenta trimestrial comitetului creditorilor sau după caz adunării creditorilor rapoarte asupra situaţiei financiare a averii debitorului în condiţiile art. 144 alin. 1 din Legea 85/2014 cât şi situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităţii potrivit art.144 alin.2 din Legea 85/2014 şi după aprobarea lor, vor fi înregistrate la instanţă şi se va proceda la notificarea creditorilor. Termen pentru continuarea procedurii la 26.04.2016. Executorie. Cu drept de apel în termen în 07 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 19.01.2016.
Document: Hotarâre  14/2016  19.01.2016

18.12.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C4 Fa. - MA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru citarea părţilor prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă în vederea confirmării planului de reorganizare
Document: Rezolutie    18.12.2015

20.11.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: C4 Fa. - MA
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: pentru aprobarea de către adunarea creditorilor a planului de reorganizare
Document: Rezolutie    20.11.2015

01.07.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: Complet nr.4* - Faliment
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de către debitoarea A.F.C. G.P. şi, pe cale de consecinţă : În temeiul art. 45 alin. 1 lit. a raportat la art. 71 şi art. 66 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei A.F.C. G.P. În temeiul art. 45 alin. 1 lit. d raportat la art. 73 din Legea nr. 85/2014, Desemnează administrator judiciar provizoriu pe C.i.i. – R.L.D., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o retribuţie pe bază de decont. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor şi Judecătoriei Bistriţa, conform prevederilor art. 99 alin.3 coroborat cu art. 100 din actul normativ arătat. În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, Dispune administratorului judiciar provizoriu mai sus menţionat să procedeze la comunicarea imediată a deschiderii procedurii insolvenţei, Judecătoriei Bistriţa, în a cărei jurisdicţie se află sediul debitorului precum şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi. În temeiul art. 100 din Legea nr. 85/2014, Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data de 14.08.2015. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 04.09.2015. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe la data de 25.09.2015. Administratorul judiciar va stabili şi va notifica părţile cu privire la data, locul şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor cu respectarea cerinţelor prescrise de art. 100 alin. 1 lit. e din Legea 85/2014. Administratorul judiciar va convoca adunarea generală a asociaţilor,în termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii, pentru desemnarea administratorului special, cu respectarea cerinţelor prescrise de art. 53 alin. 1 din Legea 85/2014. Administratorul judiciar va întocmi şi depune la dosar raportul prevăzut de art.58 alin.1 lit. a în termenul de 20 de zile prevăzut de art. 92 din Legea 85/2014, raportul prevăzut de art.58 alin.1 lit. b în termenul de 40 de zile prevăzut de art. 97 din Legea 85/2014, precum şi rapoartele lunare conform prevederilor art.59 alin. 1 şi 2 din Legea 85/2014. În temeiul art. 39 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, Dispune deschiderea de către debitoare a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar provizoriu. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. În temeiul art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, Fixează termen administrativ de control pentru examinarea stadiului procedurii la data de 20.11.2015. Executorie. Cu drept de apel în termen în 07 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicarea acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, Dispune comunicarea de îndată a minutei administratorului judiciar provizoriu desemnat. Pronunţată în şedinţa publică din data de 01.07.2015.
Document: Hotarâre  586/2015  01.07.2015

30.06.2015
Ora estimata: 9:00
Complet: Complet nr.4* - Faliment
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: Amână pronunţarea hotărârii pentru data de 01.07.2015.
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    30.06.2015


Căi atac

Dată declarareParte declarantăCale de atac
05/12/2017 ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BISTRIŢA-NĂSĂUD, Apel


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.