Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Organizare

Conducere

Structură organizatorică şi organigramă

Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

Programe şi strategii

Competenţa şi instanţele arondate

Hotărâri de colegiu


Conducere

Preşedintele instanţei: 
        Judecător Domocoş Carmen Adriana  
Vicepreşedintele ins​tanţei: 
        Judecător Gruescu Maria
 
Colegiul de conducere al Tribunalului Bihor:
    
    1.  Judecător Domocoş Carmen Adriana - presedintele instantei
    2.  Judecător Sabău Călin Traian - preşedintele Secţiei I-a Civile
    3.  Judecător Harja Radu Ciprian - preşedintele Secţiei II-a Civile
    4.  Judecător Birău Vladimir - preşedintele Secţiei III-a Contencios administrativ si fisacal
    5.  Judecător Ioniţă Veronica - preşedintele Secţiei Penale
    6.  Judecător Ionescu Marcela
    7.  Judecător Manoliu Constantin  
 
Cabinet preşedinte si vicepreşedinte - prim grefier Berghe Viorica

Structură organizatorică şi organigramă

 
SECŢIA I CIVILĂ:
    Preşedintele secţiei:  judecător Sabău Călin Traian numit prin Hotărârea nr. 48/29.01.2018 a Secţiei pentru judecători a C.S.M., pe o perioadă de 3 ani
 
   Judecători:
       Balogh Teodora Carmen 
       Brumă Oana
       Crişan Florina Iuliana 
       Florea Corina Maria
       Froicu Diana
       Ionescu Liana Marcela
       Iova Camelia Emilia
       Kegyes Monika       
       Mociran Florina Carmen
       Popovici Monica
       Timar Dana Florica      
 
   Asistenţi judiciari:
       Pintea Simona
       Puie Corina-Alina 
       Toros Vig Andrei
       Cason Lidia
                  
   Grefier sef secţie: Ilieş Ovidiu
   Grefieri:
        Băinţan Cecilia
        Burle Cătălin
        Cociubei Daniela
        Cuc Mihaela 
        Fitărău Angela Florina
        Negru Mariana
        Oltean Simona
        Prigoreanu Mihaela 
        Szabo Laura 
        Lascu Claudia
        Popa Bianca  Maria 
        Topoliceanu Alina Maria        
         
 
SECŢIE PENALĂ:
     Preşedintele secţiei:  judecător - Ioniţă Veronica -  judecator delegat pe o perioada de 6 luni începând cu data 18.10.2018 
 
    Judecători:
        Anastasiu Ileana
        Ciungan Georgeta
        Corlăţeanu Simina
        Corduneanu Daniel
        Gruescu Maria 
        Muntean Crina Elena
        Peter Marius Eugen
        
 
    Grefier şef secţie:  Macovei Simona Carmen
    Grefieri:
        Bogdan Dorina
        Urs Adelina
        Heredea Adriana 
        Sîrbu Cristina Florina
        Mihoc Elena
        Giurgiuman Alexandra
        Pop Nicolina 
        Mustaţă Claudia
        
 
 
SECŢIA II-a CIVILĂ
     Preşedintele secţiei:  judecător Harja Radu Ciprian - judecator delegat pe o perioada de 6 luni începând cu data 18.10.2018 
     Judecători:
        Cuc Raluca Beatrix
        Hulea Radu Cătălin
        Manoliu Constantin 
        Monenci Cristian Ioan
        Rădocă Nicoleta
        Ursu Laura Cornelia
        Varga Iren
        Zamfir Elena Roxana
                
 
     Grefier şef secţie:  Pop Marius-Călin
     Grefieri :
        Baiţar Maria 
        Boţa Mihaela 
        Bulzan Delia
        Marta Doina 
        Maxim Marinela 
        Pusta Gabriela 
        Szabo Alexandru-Ştefan 
        Sălăjan Mădălina  - concediu maternitate
        Lupşe Simona
        Iakab Angelica
        Milian Adriana
        David Noemi
 
 
SECŢIA III-a CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
      Preşedintele secţiei: judecător Birău Vladimir -  judecator delegat pe o perioada de 6 luni începând cu data 18.10.2018 
      Judecători:
         Domocoş Carmen Adriana -preşedintele instanţei
         Bochiş Dorel
         Galea Ovidiu
         Gavra Corina
         Pop Patricia Sorana-Forina
         Roman Cornel         
         Stanciu Claudia Maria 
         Şilinca Anca Raluca
         Teaha Marcela Daniela
         Tod Angela 
         Ungur Otilia
         Zîncă Thea Alexandra
         
 
      Grefier şef secţie: Vas Edit Erzebet
      Grefieri :
         Balaş Florica 
         Bolojan Claudia
         Dem Diana 
         Hodorog Codruţa 
         Marc Liana Claudia 
         Martin Greti
         Sasca Emilia 
         Szasz Larisa 
         Mile Corina
         Benea Dalina
         Măgui Delia
         Urda Denisa Felicia
         Malita Giorgiana Andrada
         Curtui Andreea Lorena        
         Pandrea Cristina Maria - concediu ingrijire copil
 
     Compartiment executari penale
          Burduşa Ioana Leontina – grefier - concediu ingrijire copil
          Pop Nicolina – grefier
          Mustaţă Claudia - grefier 
 
     Compartiment executari civile
          Băinţan  Cecilia
          Mile Corina
           
     Compartiment statistică juridică
           – grefier statistician
 
     Compartiment arhivă - Secţia I-a Civilă
          Ferke Rozalia
 
     Compartiment arhivă - Secţia II-a Civilă
          Pantea Adriana
         
          
     Compartiment arhivă - Secţia III-a Contencios Administrativ şi Fiscal
          Capotă Anamaria 
    
      Compartiment arhivă  - Secţia Penală
          Rus Maria
 
     Compartiment registratură instanţă 
          Tăut Floarea-Daniela
          Tunduc Felicia 
          Dărăban Simona Teodora
           
     Compartiment Expediţie a Tribunalului Bihor
          Veer Claudia Anca
          Băinţan  Cecilia  
          Vinţ  Marius   - Agent Procedural
    
    Birou Scanari
          Cuc Andreea Ionela    
          Veer Claudia Anca
 
     Compartiment Apostile
          Szabo Laura
  
     Compartiment Informatica 
          Durdeu Petru  - specialist IT şef
          Miron Ovidiu - specialist IT
          Beleneşi Sorin - specialist IT
          Pop Stelian - specialist IT
 
    Departamentul Economico-Financiar şi Administrativ 
         Manager economic - Iuhas Maria
 
     Compartimentul Economico-Financiar
        Lola Florica-Marina - consilier superior
        Talpoş Mihaela - consilier superior
        Handrea Daniela - expert principal
        Hodăian Mirela - expert superior
        Hulea Florian - expert superior
 
    Compartimentul Resurse Umane
        Tămaş Florica - expert superior
 
    Compartimentul Administrativ 
        Miheş Marius  - expert superior
        Ciuclea Ionel – muncitor
        Varodi Ioan-Gheorghe – muncitor
        Vacant  - muncitor
        Bodog Gavril – şofer delegat la DNP
        Marc Florin – şofer
        Luca Wagner Emil  – sofer
        Costin Afrodita – aprod
        Toma Liliana – aprod
        Vass Isabela Adriana – îngrijitor
        Marc Cornelia – telefonist
 
    Biroul local de Expertize Judiciare
         Şerb Dănuţ – Consilier superior
  
    Biroul de Informare şi Relaţii Publice
         Harja Radu -judecător - conducatorul biroului 
        Cristian Monenci – judecător, inlocuitor al conducătorului biroului
         Popa Alina Mirela – expert superior
         Heredea Adriana – grefier delegat
 
 
      

  Organigrama Tribunalului Bihor.docOrganigrama Tribunalului Bihor.doc


Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

...

Programe şi strategii

...

Competenţa şi instanţele arondate

 

Competenţa în materie civilă:

Tribunalul judecă:

    1. în primă instanţă, toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe;
    2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în primă instanţă;
    3. ca instanţe de recurs, în cazurile anume prevăzute de lege;
    4. orice alte cereri date prin lege în competenţa lor.
  
 
Competenţa în materie penală:
 
 Tribunalul judecă în primă instanţă:
    a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 188-191, art. 209-211, art. 254, 263, 282, art. 289-294, art. 303, 304, 306, 307, 309, 345, 346, 354 şi art. 360-367;
----------
    Lit. a) a alin. (1) al art. 36 a fost modificată de pct. 19 al art. 102, Titlul III din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
 
    b) infracţiunile săvârşite cu intenţie depăşită care au avut ca urmare moartea unei persoane;
----------
    Lit. b) a alin. (1) al art. 36 a fost modificată de pct. 19 al art. 102, Titlul III din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
 
    c) infracţiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau Direcţia Naţională Anticorupţie, dacă nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe ierarhic superioare;
    c^1) infracţiunile de spălare a banilor şi infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
----------
    Lit. c^1) a alin. (1) al art. 36 a fost introdusă de pct. 20 al art. 102, Titlul III din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.
 
    d) alte infracţiuni date prin lege în competenţa sa.
 
  Tribunalul soluţionează conflictele de competenţă ivite între judecătoriile din circumscripţia sa, precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorie în cazurile prevăzute de lege.
 
  Tribunalul soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.
 

Hotărâri de colegiu

 

Extras Hot.11 - 03-06-2019.pdfExtras Hot.11 - 03-06-2019.pdf

Extras Hot.07 - 17-04-2019.pdfExtras Hot.07 - 17-04-2019.pdf

extras Hot.06 - 10-04-2019-tbh.pdfExtras Hot.06 - 10-04-2019.pdf

Extras hot.04 - 20-02-2019.pdfExtras hot.04 - 20-02-2019.pdf

Extras hot.03 - 31-01-2019-TBH.pdfExtras hot.03 - 31-01-2019.pdf

Extras hot.02 - 18-01-2019-TBH.pdfExtras hot.02 - 18-01-2019.pdf

Extras hot.01 - 15-01-2019-TBH.pdfExtras hot.01 - 15-01-2019.pdf 

Extras hot.28 - 17-12-2018.pdfExtras hot.28 - 17-12-2018.pdf

Extras Hot 27 din 14-12- 2018 .pdfExtras Hot 27 - 14-12-2018.pdf

Extras hot.25 - 20-11-2018.pdfExtras hot.25 - 20-11-2018.pdf

Extras hot.24 - 09-11-2018.pdfExtras hot.24 - 09-11-2018.pdf

Extras hot. 22 - 23.10.2018 - TBH .pdfExtras hot.22 - 23-10-2018.pdf
Extras Hot.21 - 04-10-2018 - TBH.pdfExtras Hot.21 - 04-10-2018.pdf

Extras Hot.20 - 27-09-2018 - TBH.pdfExtras Hot.20 - 27-09-2018.pdf

Extras Hot.17 - 23-07-2018 - TBH.pdfExtras Hot.17 - 23-07-2018.pdf

extras Hot.15 - 12-07-2018-tbh.pdfextras Hot.15 - 12-07-2018.pdf

extras Hot.13 - 27-06-2018-tbh.pdfextras Hot.13 - 27-06-2018.pdf

extras Hot.11 - 24-05-2018.pdfextras Hot.11 - 24-05-2018.pdf

extras Hot.02 - 29-01-2018.pdfextras Hot.02 - 29-01-2018.pdf

extras Hot.20 - 27-12-2017.tifextras Hot.20 - 27-12-2017.tif

extras Hot.16 - 15-11-2017.tifextras Hot.16 - 15-11-2017.tif

Hotararea Nr -12 28-08-2017.pdfextras Hot.12 - 28-08-2017.pdf

Hotararea Nr -10   29 Iunie 2017.pdfextras Hot.10 - 29-06-2017.pdf

extras Hot. 9 - 13-06-2017.tifextras Hot. 9 - 13-06-2017.tif

extras Hot 8 - 24-05-2017-tbh.tifextras Hot. 8 - 24-05-2017.tif

extras Hot. 7 din 11-05-2017.pdfextras Hot. 7 - 11-05-2017.pdf

extras Hot. 6 - 11-04-2017-tbh.pdfextras Hot. 6 - 11-04-2017.pdf

extras Hot. 5 - 27-03-2017.pdfextras Hot. 5 - 27-03-2017.pdf

extras Hot. 4 - 15-02-2017.pdfextras Hot. 4 - 15-02-2017.pdf

extras Hot. 3 - 31-01-2017.pdfextras Hot. 3 - 31-01-2017.pdf

extras Hot. 2 - 26-01-2017.pdfextras Hot. 2 - 26-01-2017.pdf

extras Hot. 18 - 14-12-2016.pdfextras Hot. 18 - 14-12-2016.pdf

extras Hot. 13 - 07-09-2016.pdfextras Hot. 13 - 07-09-2016.pdf

extras Hot Nr 12 18-08-2016.pdfextras Hot. 12 - 18-08-2016.pdf 

extras Hot. 11 - 16-06-2016.pdfextras Hot. 11 - 16-06-2016.pdf

extras Hot. 10 - 30-05-2016.pdfextras Hot. 10 - 30-05-2016.pdf

extras Hot. 06 - 13.04.2016.pdfextras Hot. 06 - 13.04.2016.pdf

extras Hot. 05 - 08.04.2016.pdfextras Hot. 05 - 08.04.2016.pdf

extras Hot. 02 A - 12.02.2016.pdfextras Hot. 02 A - 12.02.2016.pdf

extras Hot. 02 - 12.02.2016-art.11-13.pdfextras Hot. 02 - 12.02.2016-art.11-13.pdf

extras Hot. 02 - 12.02.2016.pdfextras Hot. 02 - 12.02.2016-art.7.pdf

extras Hot. 26 - 16.12.2015.pdfextras Hot. 26 - 16.12.2015.pdf

extras Hot. 22 - 27.10.2015.pdfextras Hot. 22 - 27.10.2015.pdf

Extras Hot. 21 - 13-10-2015.pdfExtras Hot. 21 - 13-10-2015.pdf

Extras Hot. 20 - 01-10-2015.pdfExtras Hot. 20 - 01-10-2015.pdf

Extras Hot. 18 - 02-09-2015.pdfExtras Hot. 18 - 02-09-2015.pdf

document2015-08-21-130702.pdfExtras Hot. 17 - 21-08-2015.pdf

Hotararea nr. 15 din 09-07-2015.pdfExtras Hot. 15 - 09-07-2015.pdf

HOTARARE NR 14 DIN 1 IULIE 2015.pdfExtras Hot. 14 - 01-07-2015.pdf

Hotararea nr. 13 din 29-06-2015.pdfExtras Hot. 13 - 29-06-2015.pdf

extras hot.12-2015.pdfExtras Hot. 12 - 19-06-2015.pdf

extras Hot. 11 - 03.06.2015.pdfExtras Hot. 11 - 03-06-2015.pdf

extras Hot. 10 - 27.05.2015.pdfExtras Hot. 10 - 27-05-2015.pdf

extras Hot. 9 -15.05.2015.pdfExtras Hot. 09 - 15-05-2015.pdf

EXTRAS HOT.35-30.12.2014.pdfExtras Hot. 35 - 30-12-2014.pdf

EXTRAS HOT.33-11-12-2014.pdfExtras Hot. 34 - 18-12-2014.pdf

EXTRAS HOT.33-11-12-2014.pdfExtras Hot. 33 - 11-12-2014.pdf

Hotararea nr. 31 din 06-11-2014.pdfHotararea nr. 31 din 06-11-2014.pdf

Hotararea nr. 28 din 09-10-2014.pdfHotararea nr. 28 din 09-10-2014.pdf

Hotararea nr. 22 din 09-07-2014.pdfHotararea nr. 22 din 09-07-2014.pdf

Hotararea nr. 20 din 07-07-2014.pdfHotararea nr. 20 din 07-07-2014.pdf

Hotararea nr. 17 din 23-05-2014.pdfHotararea nr. 17 din 23-05-2014.pdf

Hotararea nr. 14 din 23-04-2014.pdfHotararea nr. 14 din 23-04-2014.pdf

Hotararea nr. 11 din 11-03-2014.pdfHotararea nr. 11 din 11-03-2014.pdf

Hotararea nr. 9 din 17-02-2014.pdfHotararea nr. 9 din 17-02-2014.pdf

EXTRAS HOT. 7-31.01.2014.docEXTRAS HOT. 7-31.01.2014.doc

document2014-01-13-082756.pdfdocument2014-01-13-082756.pdf

EXTRAS HOT. 24-13.12.2013.docEXTRAS HOT. 24-13.12.2013.doc

EXTRAS HOT. 10-07.05.2013.docEXTRAS HOT. 10-07.05.2013.doc

EXTRAS HOT.8-15.04.2013.docEXTRAS HOT.8-15.04.2013.doc

Hotararea Colegiului de conducere nr. 1,11,14,15,16,17,18,38 din anul 2012.PDFHotararea Colegiului de conducere nr. 1,11,14,15,16,17,18,38 din anul 2012.PDF

Hotararea Colegiului de conducere nr. 28 din anul 2012.PDFHotararea Colegiului de conducere nr. 28 din anul 2012.PDF

Hotarare 2-2013.docHotarare nr. 02-2013.doc

Hotarare 32-2012.docHotarare nr. 32-2012.doc

Hotarare 33-2012.docHotarare nr. 33-2012.doc

Hotararea 16 din 02 iul 2013.pdfHotararea nr. 16 din 02 iul 2013.pdf

Hotararea nr. 17 din 03-07-2013.pdfHotararea nr. 17 din 03-07-2013.pdf

Hotararea 18 din 04 sep 2013.pdfHotararea nr. 18 din 04 sep 2013.pdf

Hotararea 22 din 18 nov 2013.pdfHotararea nr. 22 din 18 nov 2013.pdf

Hotararea nr. 25 din 22-09-2014-.pdfHotararea nr. 25 din 22-09-2014-.pdf

Hotararea nr. 27 din 29-09-2014.pdfHotararea nr. 27 din 29-09-2014.pdf

Hotararea nr. 28 din 09-10-2014.pdfHotararea nr. 28 din 09-10-2014.pdf