Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :1651/111/2019
Data inregistrarii31.05.2019
Data ultimei modificari:18.10.2019
Sectie:Secţia a II-a Civila
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SC LEONARDO SHOES MARKET SADebitor
LEONARDO SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CITR FILIALA BIHOR SPRLCreditor
SC EUROTEAM TRANSEXPRES SACreditor
SC GREEN EMERALDS SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SIS INSOLVENCY SPRLCreditor
CABINET DE AVOCAT CREŢESCU LORENA MARIACreditor
SC GEP SECURITY SOLUTIONS SRLCreditor

Şedinţe

06.12.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: Falimente 01
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

11.10.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: Falimente 01
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Repune pe rol opoziţia formulată de Berende Creation SRL, urmând a se cita cu menţiunea de a timbra opoziţia cu suma de 200 lei taxă judiciară de timbru. În vederea comunicării opoziţiei cu debitoarea prin administrator special.
Document: Încheiere de şedinţă    11.10.2019

26.07.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: Faliment01 - Camera de Consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de EUREXPERT IPURL., în calitate de administrator judiciar desemnat pentru debitoarea împotriva SC LEONARDO SHOES MARKET SA. În temeiul art. 100 alin.2 din Legea nr.85/2014 dispune majorarea termenelor aşa cum au fost stabilite prin încheierea nr.190/F/07.06.2019 pronunţată de Tribunalul Bihor , cu 30 de zile. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 de zile de la publicare prin BPI , apel ce se depune la Tribunalul Bihor. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică astăzi 26.07.2019.
Document: Încheiere de şedinţă    26.07.2019

07.06.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: FALIMENTE 01 - camera de consiliu
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitorul SC LEONARDO SHOES MARKET SA, pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei ?i de insolven?ă, Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva SC LEONARDO SHOES MARKET SA, pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă. Ia act de intenţia debitorului de reorganizare, pe baza unui plan de reorganizare. Raportat la prevederile art.66 alin.6 din Legea 85/2014 califică cererile de deschidere a procedurii de insolvenţă formulate de creditoarele LEONARDO SRL prin lichidator judiciar CITR Filiala Bihor SPRL;SC EUROTEAM TRANSEXPRES SA ;Cabinet de avocat Creţescu Lorena Maria ;SC GREEN EMERALDS SA prin lichidator judiciar SIS INSOLVENCY SPRL;SC GEP SECURITY SOLUTIONS SRL drept declaraţii de creanţă, urmând a fi avute în vedere de administratorul judiciar numit, la întocmirea Tabelului preliminar al creanţelor. În temeiul art. 73/art. 145 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei ?i de insolven?ă, În baza art.45, alin.1, lit.d din Legea 85/2014 numeşte administrator judiciar provizoriu pe EUREXPERT IPURL., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei ?i de insolven?ă, şi stabileşte un onorariu provizoriu în cuantum de 500 lei , urmând să se depună un decont în acest sens. În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei ?i de insolven?ă, Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, asociaţilor, acţionarilor, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, Registrul societăţilor agricole/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei ?i de insolven?ă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar. Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii în termen de 10 zile de la comunicare, iar termenul de soluţionare a eventualelor opoziţii în 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 19 iulie 2019. Declaraţiile de creanţe se vor timbra cu taxa de timbru în valoare de 200 lei, sub sancţiunea anulării ca netimbrate. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 8 august 2019 . Fixează termenul limită pentru depunerea tabelului definitiv al creanţelor la data de 30 august 2019. Stabileşte termen de judecată pentru data de 11.10.2019, cam.66, ora 9:00. Stabileşte in sarcina administratorului judiciar să fixeze data şedinţei adunării creditorilor si să convoace creditorii debitoarei. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii debitorului, de către administratorul judiciar. În temeiul art.101 din legea 85/2014, administratorul judiciar va efectua, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarierea bunurilor din averea debitorului, pe baza informaţiilor primite de la debitor în condiţiile art.67 sau 74 şi/sau pe baza oricăror informaţii şi documente solicitate autorităţilor competente potrivit legii. Termenul de 60 de zile poate fi prelungit la cererea administratorului judiciar, pentru motive temeinice, de către judecătorul sindic. In temeiul art.39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei ?i de insolven?ă, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţile băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Executorie. Cu drept de opoziţie în termen de 10 zile de la primirea notificării deschiderii procedurii generale de insolvenţă, ce se depune la Tribunalul Bihor. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică, azi data de 07.06.2019.
Document: Încheiere admitere in principiu  190/2019  07.06.2019


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.